Pendapat Abu Haniifah


Tanya : Apakah benar Abu Haniifah rahimahullah membolehkan keluar ketaatan dari penguasa yang dhalim dengan mengangkat pedang ?. Jika benar, bukankah itu berarti merupakan salah satu pendapat madzhab yang statusnya sebagaimana khilaf-khilaf fiqh lain yang semestinya diberikan ruang toleransi?.
Jawab  : Alhamdulillah, wash-shalaatu was-salaamu ‘alaa nabiyyinaa wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi wa man waalah, amma ba’d,
Abu Haniifah rahimahullah adalah ulama besar di dunia Islam, salah satu dari 4 ulama madzhab yang terkenal. Banyak pujian ulama yang tersemat kepada beliau rahimahullah.

‘Aliy bin ‘Aashim rahimahullah berkata:
لَوْ وُزِنَ عِلْمُ أَبِي حَنِيفَةَ بِعِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِ لَرَجِحَ
“Seandainya ilmu Abu Haniifah ditimbang dengan ilmu orang-orang di zamannya, niscaya akan lebih berat (ilmu Abu Haniifah)” [Manaaqib Abi Haniifah, hal. 19].
Ibnul-Mubaarak rahimahullah pernah ditanya:
أَمَالِكٌ أَفْقَهُ أَمْ أَبُو حَنِيفَةَ؟، فَقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ
“Manakah yang lebih faqih, Maalik (bin Anas) ataukah Abu Haniifah ?”. Maka ia menjawab : “Abu Haniifah” [idem].
Yahyaa bin Sa’iid Al-Qaththaan rahimahullah berkata:
لا نَكْذِبُ اللَّهَ مَا سَمِعْنَا أَحْسَنَ مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَخَذْنَا بِأَكْثَرِ أَقْوَالِهِ
“Kami tidak berdusta kepada Allah. Tidaklah kami mendengar satu pendapat yang lebih baik daripada pendapat Abu Haniifah. Sungguh, kami telah mengambil (faedah) dari kebanyakan perkataannya” [idem].
Hafsh bin Ghiyaats rahimahullah berkata:
كَلامُ أَبِي حَنِيفَةَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ لا يَعِيبُهُ إِلا جَاهِلٌ
“Perkataan Abu Haniifah lebih dalam dibandingkan helaian rambut. Tidak ada yang mencelanya kecuali orang yang bodoh” [idem].
Dan masih banyak lagi pujian ulama kepada Abu Haniifah yang kesemuanya menunjukkan ketinggian martabat beliau di kalangan mereka.
Namun demikian, Abu Haniifah tidak ma’shuum. Dalam beberapa hal, ia mendapatkan kritikan. Seperti misal dalam hadits, maka ia seorang yang lemah yang dikritik oleh jumhur ulama[1]. Juga dalam masalah iman, beliau terjatuh dalam kekeliruan irjaa’ (murji’atul-fuqahaa’) yaitu mengeluarkan amal perbuatan dari nama iman[2], iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang[3], serta pelarangan mengucapkan istitsnaa’ dalam iman[4].
Termasuk dari ketergelinciran beliau rahimahullah adalah dalam masalah pedang – sebagaimana yang antum tanyakan. Akan saya bawakan beberapa riwayat tentangnya sebagai berikut:
حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرَى السَّيْفَ، قُلْتُ: فَأَنْتَ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ
Telah menceritakan kepadaku Al-Fadhl Al-Khurasaaniy : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muusaa Al-Asyyab, ia berkata : Aku mendengar Abu Yuusuf berkata : "Abu Haniifah berpendapat bolehnya mengangkat pedang/senjata". Aku berkata : "Kalau engkau ?". Ia (Abu Yuusuf) berkata : "Ma'aadzallaah" [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam As-Sunnah hal. 181-182 no. 233; shahih].
حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ الْمُبَارَكِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، كَانَ مُرْجِئًا يَرَى السَّيْفَ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ
Telah menceritakan kepadaku Abul-Fadhl Al-Khurasaaniy : Telah menceritakan kepadaku Ibraahiim bin Syammaas As-Samarqandiy (ia berkata) : "Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ibnul-Mubaarak sedangkan kami (ketika itu) di sisinya : 'Sesungguhnya Abu Haniifah seorang murji' yang berpendapat bolehnya mengangkat pedang', dan Ibnul-Mubaarak tidak mengingkari orang tersebut" [idem, hal. 182 no. 234; shahih].
حدثني إبراهيم ثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال: كان أبو حنيفة مرجئاً يرى السيف
Telah menceritakan kepadaku Ibraahiim : Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, dari Abu Ishaaq, ia berkata : "Abu Haniifah seorang Murji' yang berpendapat bolehnya mengangkat pedang".
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ فِي رَدِّ السَّيْفِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ خُرَافَةٍ
Telah menceritakan kepadaku Ibraahiim : Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, dari Abu Ishaaq Al-Fazzaariy, ia berkata : "Aku menceritakan kepada Abu Haniifah hadits dari Nabi tentang penolakan terhadap (sikap mengangkat) senjata, lalu ia (Abu Haniifah) berkata : "Ini adalah hadits khurafaat" [idem, hal. 207 no. 322; shahih].
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجِئًا يَرَى السَّيْفَ
Telah menceritakan kepadaku Ibraahiim : Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, dari Abu Ishaaq (Al-Fazzaariy), ia berkata : “Abu Haniifah seorang murji’ yang berpendapat bolehnya mengangkat pedang” [idem, no. 325; shahih].
Al-'Uqailiy rahimahullah berkata:
حدثنا الفضل بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن أبي خالد المصيصي، قال: سمعت وكيع بن الجراح، وسئل عن أبي حنيفة، قال: كان مرجئا يرى السيف
Telah menceritakan kepada kami Al-Fadhl bin 'Abdillah, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Khaalid Al-Mishshiishiy, ia berkata : Aku mendengar Wakii' bin Al-Jarraah ditanya tentang Abu Haniifah. Ia menjawab : "Ia seorang murji' yang berpendapat bolehnya mengangkat pedang" [Diriwayatkan oleh Al-‘Uqailiy dalam Adl-Dlu’afaa’ hal. 1409].
حدثني أحمد بن أصرم المدني، قال: حدثنا محمد بن هارون، قال: حدثنا أبو صالح الفراء، عن يوسف بن أسباط، قال: كان أبو حنيفة مرجئا، وكان يرى السيف، وولد على غير الفطرة.
Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ashram Al-Madaniy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Haaruun, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Shaalih Al-Farraa’, dari Yuusuf bin Asbaath, ia berkata : “Abu Haniifah seorang murji’ yang berpendapat bolehnya mengangkat pedang. Ia lahir bukan di atas fithrah” [idem, hal. 1410].
أَخْبَرَنَا الحسن بن أبي بكر، قَالَ: أَخْبَرَنَا إبراهيم بن مُحَمَّد بن يحيى المزكي النيسابوري، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المسيب، قال: سمعت عبد الله بن خبيق، قال: سمعت الهيثم بن جميل، يقول: سمعت أبا عوانة، يقول: كان أَبُو حنيفة مرجئا يرى السيف، فقيل له: فحماد بن أبي سليمان؟ قال: كان أستاذه في ذلك
Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hasan bin Abi Bakr, ia berkata : Telah mengkhabatkan kepada kami Ibraahiim bin Muhammad bin Yahyaa Al-Muzakkiy An-Naisaabuuriy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musayyib, ia berkata : Aku mendengar ‘Abdullah bin Khabiiq, ia berkata : Aku mendengar Al-Haitsam bin Jamiil berkata : Aku mendengar Abu ‘Awaanah berkata : “ Abu Haniifah seorang murji’ yang berpendapat bolehnya mengangkat pedang”. Dikatakan kepadanya : “Bagaimana dengan Hammaad bin Abi Sulaimaan ?". Ia menjawab : "Ia adalah gurunya dalam hal tersebut" [Diriwayatkan oleh Al-Khathiib dalam Taariikh Baghdaad, 15/530].
Abu 'Ubaid Al-Aajurriy berkata:
قُلْت لأبي دَاوُد " كَانَ أَبُو حَنِيفَة يرى السَيْف ؟، قَالَ: نعم
Aku bertanya kepada Abu Daawud : "Apakah Abu Haniifah berpendapat bolehnya mengangkat pedang ?". Ia menjawab " Ya" [As-Suaalaat].
Jika kita melihat perkataan para ulama di atas, komentar mereka terhadap pendapat Abu Haniifah yang membolehkan mengangkat pedang (memberontak) dalam konteks jarh atau kritikan. Ini adalah ketergelinciran beliau yang tidak boleh direpro oleh siapapun setelahnya. Sama halnya kekeliruan beliau dalam masalah keimanan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan nash-nash shahih dan sharih (jelas) tentang kewajiban bersabar dan menahan diri untuk tidak mengangkat pedang (memberontak) terhadap penguasa yang dhalim.
Nabi bersabda:
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ
Sesungguhnya kelak sepeninggalku kalian akan melihat atsarah dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya”. Para sahabat bertanya : “Lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah ?”. Beliau ﷺ bersabda : “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan mintalah hak kalian kepada Allah” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 7052 dan Muslim no. 1843].
خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ
“Sebaik-baik pemimpin-pemimpin kamu adalah dimana kamu mencintainya dan mereka mencintaimu. Kamu mendoakannya dan mereka pun mendoakanmu. Adapun sejelek-jelek pemimpin kamu adalah dimana kamu membencinya dan mereka pun membencimu, kamu melaknatnya dan mereka pun melaknatmu”. Dikatakan : Wahai Rasulullah, apakah kami tidak memeranginya saja dengan pedang ?”. Beliau menjawab : “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah kalian. Apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kamu benci, maka bencilah perbuatannya saja dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan [Diriwayatkan oleh Muslim no. 1855].
Larangan memberontak dan mengangkat pedang sudah menjadi manhaj Ahlus-Sunnah sebagaimana ditegaskan para ulama.
‘Aliy bin Al-Madiiniy rahimahullah berkata:
وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ بِرِضًا كَانَتْ أَوْ بِغَلَبَةٍ فَهُوَ شَاقٌّ هَذَا الْخَارِجُ عَلَيْهِ الْعَصَا، وَخَالَفَ الآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ. وَلا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ، وَلا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ عَمِلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.
“Barangsiapa yang keluar ketaatan/memberontak terhadap seorang pemimpin dari kalangan pemimpin kaum muslimin yang manusia telah berkumpul di bawah kepemimpinannya dan merekapun mengakui kekhilafahannya/kepemimpinannya, dengan cara apa saja, baik dengan keridlaan ataupun paksaan; maka orang yang memberontak tersebut telah merusak persatuan kaum muslimin dan menyelisihi atsar-atsar dari Rasulullah . Apabila ia mati, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyyah. Dan tidak halal untuk memeringai sulthaan/penguasa, dan tidak boleh seorangpun keluar ketaatan/memberontak terhadapnya. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia adalah mubtadi’ yang tidak berada di atas sunnah” [Syarh Ushuulil-I’tiqaad, 1/168].
Abu Haatim Ar-Raaziy dan Abu Zur’ah Ar-Raaziy berkata:
أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمُ .....وَلا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الأَئِمَّةِ وَلا الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ، وَنَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَلاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنَا وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلافَ وَالْفُرْقَةَ
“Kami telah berjumpa dengan para ulama di seluruh kota baik di Hijaaz, ‘Iraaq, Syam, dan Yaman, maka diantara madzhab yang mereka anut adalah …… Dan kami memandang tidak bolehnya keluar ketaatan (memberontak) kepada para pemimpin (kaum muslimin) dan mengobarkan peperangan di masa fitnah. Kami senantiasa mendengar dan taat kepada orang yang Allah ‘azza wa jalla berikan kekuasaan untuk mengatur urusan kami. Kami tidak akan melepaskan tangan kami dari ketaatan. Kami mengikuti sunnah dan jama’ah, serta menjauhkan diri dari keganjilan, penyelisihan, dan perpecahan” [idem, 1/177].[5]
An-Nawawiy rahimahullah berkata :
وَأَمَّا الْخُرُوج عَلَيْهِمْ وَقِتَالهمْ فَحَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة ظَالِمِينَ
“Adapun keluar ketaatan dan memerangi mereka, maka haram hukumnya berdasarkan ijmaa’ kaum muslimin, meskipun mereka berbuat kefasiqan lagi dhalim” [Syarh Shahiih Muslim, 12/229].
Maka dari itu, tidak diperbolehkan kita berhujjah dengan kekeliruan Abu Haniifah dalam masalah kebolehan mengangkat senjata terhadap penguasa – dan ini adalah salah satu ciri khas sekte Murji’ah[6] – sebagaimana kita tidak boleh mengikuti kekeliruan beliau dalam masalah iman. Apalagi telah dikatakan oleh sebagian ulama, Abu Haniifah rahimahullah di akhir hayatnya rujuk dari pendapatnya tersebut dan menetapi pendapat Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah.
Wallaahu a’lam bish-shawwaab.
Semoga dapat menjawab apa yang ditanyakan.
[1]      Al-Bukhaariy berkata : “Ia seorang murji’. Para ulama mendiamkannya, pendapatnya, dan haditsnya”. Di lain tempat ia berkatya : “Para ulama meninggalkannya”.  Muslim berkata : “Shaahibur-ra’yi, mudltharibul-hadiits. Ia tidak memiliki banyak hadits shahih”. Sufyaan Ats-Tsauriy berkata : “Abu Haniifah tidak tsiqah, dan tidak ma’muun”. An-Nasaa’iy berkata : “Tidak kuat dalam hadits”. Ad-Daaraquthniy berkata : “Dla’iif”. Dan yang lainnya [Al-Jaami’ fil-Jarh wat-Ta’diil, 3/209-219 no. 4643].
[2]      Abu Haniifah rahimahullah berkata:
الإيمان هو الإقرار والتصديق
“Iman adalah pengakuan (iqraar) dan pembenaran (tashdiiq)” [Al-Fiqhul-Akbar, hal. 304].
Ibnu Abil-‘Izz Al-Hanafiy rahimahullah berkata saat mengomentari perkataan Ath-Thahawiy Al-Hanafiy (dalam kitab Al-‘Aqiidah Ath-Thahawiyyah) :
والإيمان : هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان
‘Iman itu adalah pengakuan/ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati’
sebagai berikut :
وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان . ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي ، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه
“Dan kebanyakan shahabat kami (yaitu ulama Hanafiyyah) berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Ath-Thahawiy rahimahullah bahwasannya iman itu adalah pengakuan/ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Dan di antara mereka ada yang mengatakan : Sesungguhnya pengakuan lisan itu rukun yang ditambahkan, bukan rukun asal. Inilah yang dipegang oleh Abu Manshuur Al-Maturidiy rahimahullah dan yang diriwayatkan dari Abu Haniifah radliyallaahu ‘anhu….” [Syarh Al-‘Aqiidah Ath-Thahawiyyah, hal. 313, tahqiq : Al-Albaaniy].
[3]      Abu Haniifah rahimahullah berkata:
والإيمان لا يزيد ولا ينقص
“Iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang” [Syarh Kitaab Al-Washiyyah, hal. 3. Lihat Ushuuluddiin ‘indal-Imaam Abi Haniifah, hal. 389].
[4]      Ushuuluddiin ‘indal-Imaam Abi Haniifah, hal. 415.

Comments