Takhrij Hadits : ‘Seutama-Utama Shalat di Sisi Allah adalah Shalat Shubuh di Hari Jum’at secara Berjama’ah’


Al-Baihaqiy rahimahullah berkata:
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لِحُمْرانَ: مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ صَلاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ "
Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Sa’iid Ahmad bin Muhammad Al-Maaliiniy[1] : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Muhammad bin ‘Ubaidillah bin Asy-Syikhkhiir[2] : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Sulaimaan bin Al-Asy’ats[3] : Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Aliy[4] : Telah menceritakan kepada kami Khaalid bin Al-Haarits[5] : Telah menceritakan kepada kami Syu’bah[6] : Telah menceritakan kepada kami Ya’laa bin ‘Athaa’[7], ia berkata : Aku mendengar Al-Waliid bin ‘Abdirrahmaan[8], ia menceritakan bahwa Ibnu ‘Umar[9] berkata ke Humraan : “Tidakkah sampai kepadamu bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda : ‘Sesungguhnya seutama-utama shalat di sisi Allah adalah shalat Shubuh pada hari Jum’at secara berjama’ah” [Al-Jaami’ li-Syu’abil-Iimaan no. 2783 dan Fadlaailul-Auqaat no. 288].
Diriwayatkan juga oleh Abu Nu’aim dalam Hilyatul-Auliyaa’ 7/207 dari jalan ‘Amru bin ‘Aliy (Al-Fallaas).
Dhahir sanad ini shahih, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah dalam Silsilah Ash-Shahiihah 4/91-93 no. 1566.
Namun beberapa huffaadh mengkritik jalur riwayat marfuu’ di atas.
Abu Nu’aim rahimahullah berkata:
تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ مَوْقُوفًا
“Khaalid bertafarrud (menyendiri) dalam periwayatan tersebut secara marfuu’. Diriwayatkan oleh Ghundaar dan yang lainnya secara mauquuf” [Hilyatul-Auliyaa’, 7/207].
Ibnul-Jauziy rahimahullah berkata:
رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رَفَعَهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرَفَعَهُ غُنْدَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ
“Diriwayatkan oleh Al-Waliid bin ‘Abdirrahmaan, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : ‘Seutama-utama shalat di sisi Allah ‘azza wa jalla adalah shalat Shubuh pada hari Jum’at secara berjama’ah’.
Ad-Daaraquthniy berkata : ‘’Amru bin ‘Aliy bin Khaalid me-marfu’-kannya dari Syu’bah. Ghundar dan yang lainnya juga me-marfuu’-kannya dari Syu’bah. Husyaim berkata : Dari Ya’laa bin ‘Athaa’ secara mauquuf. Inilah yang benar” [Al-‘Ilal Al-Mutanaahiyyah 1/458 no. 758].
Nukilan perkataan Ad-Daaraquthniy bahwa Ghundar dan yang lainnya memarfu’-kan riwayat tersebut dari Syu’bah adalah keliruan penukilan dari Ibnul-Jauziy, karena Ad-Daaraquthniy menyatakan riwayat Ghundar dan yang lainnya adalah mauquuf, sama seperti perkataan Abu Nu’aim rahimahumullah.
Ad-Daaraquthniy rahimahullah berkata:
يرويه يعلى بن عطاء ، وقد اختلف عنه : فرواه شعبة ، واختلف عنه في رفعه : فرفعه [ عمرو ] بن علي ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن ابن عمر ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ووقفه غندر وغيره عن شعبة . وكذلك قال هشيم ، عن يعلى بن عطاء موقوفاً. وهو الصحيح.
“Diriwayatkan oleh Ya’laa bin ‘Athaa’, terdapat perselisihan periwayatan darinya. Diriwayatkan oleh Syu’bah, dan telah terjadi perselisihan periwayatan darinya dalam status kemarfu’annya. ‘Amru bin ‘Aliy memarfu’-kannya dari Khaalid bin Al-Haarits, dari Syu’bah, dari Ya’laa bin ‘Athaa’, dari Al-Waliid bin ‘Abdirrahmaan, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
Ghundar dan yang lainnya meriwayatkan secara mauquuf dari Syu’bah. Begitu juga Husyaim berkata : Dari Ya’laa bin ‘Athaa’, secara mauquuf. Inilah yang shahih” [Al-‘Ilal, 13/228 no. 3127].
Ibnu Rajab Al-Hanbaliy rahimahullah berkata:
وقد قالَ ابْنُ عُمَرَ : أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّـهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وروي عنهُ مرفوعًا، والموقوف هو الصَّحيح : قاله الدَّارَقُطنيُّ
“Telah berkata Ibnu ‘Umar : ‘Seutama-utama shalat di sisi Allah adalah shalat Shubuh pada hari Jum’at’. Diriwayatkan juga darinya secara marfuu’. Yang mauquuf adalah yang benar sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daaraquthniy” [Fathul-Baariy, 4/32].
Melihat komentar huffaadh di atas, maka saya lebih cenderung mengikuti perajihan mereka bahwa yang mahfuudh dalam riwayat Ibnu ‘Umar adalah mauquuf. ‘Amru bin ‘Aliy telah ber-tafarrud dalam riwayat marfuu’ ini.
Diriwayatkan juga Al-Bazzaar dalam Al-Bahr 4/106-107 no. 1279 dari ‘Ubaidah bin Al-Jarraah secara marfuu’; namun sanadnya dla’iif karena faktor ‘Aliy bin Yaziid Ad-Dimasyqiy[10].
Kesimpulan : Riwayat marfuu’ adalah lemah, dan yang mahfuudh adalah mauquuf.
Wallaahu a’lam.
[abul-jauzaa’ – 29032014 – 22:20].
[1]      Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdillah bin Hafsh bin Al-Khaliil Abu Sa’d Al-Anshaariy Al-Harawiy Al-Maaliiniy; seorang yang tsiqah, shaduuq, lagi mutqin. Wafat tahun 412 H [Siyaru A'laamin-Nubalaa’ 17/301-303 no. 183 dan Ittihaaful-Murtaqiy bi-Taraajimi Syuyuukh Al-Baihaqiy hal. 99-104 no. 22].
[2]      Muhammad bin ‘Ubaidillah bin Muhammad bin Al-Fath bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Asy-Syikhkhiir bin ‘Auf bin Waaqid bin Al-Hariisy bin Ka’b bin Rabii’ah bin ‘Aamir bin Sha’sha’ah, Abu Bakr Ash-Shairafiy; seorang yang shaduuq. Lahir tahun 292 H dan wafat tahun 378 H [Taariikh Baghdaad 3/576-577 no. 1092].
[3]      ‘Abdullah bin Sulaimaan bin Al-Asy’ats As-Sijistaaniy, Abu Bakr bin Abi Daawud; seorang yang tsiqah lagi haafidh. Lahir tahun 230 H dan wafat tahun 316 H [selengkapnya baca : Lisaanul-Miizaan, 4/490-495 no. 4266].
[4]      ‘Amru bin ‘Aliy bin Bahr bin Kaniiz, Abu Hafsh Al-Fallaas Ash-Shairafiy Al-Baahiliy Al-Bashriy; seorang yang tsiqah lagi haafidh. Termasuk thabaqah ke-10, dan wafat tahun 249 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 741 no. 5116].
[5]      Khaalid bin Al-Haarits bin ‘Ubaid bin Sulaim Al-Hujaimiy, Abu ‘Utsmaan Al-Bashriy; seorang yang tsiqah lagi tsabat. Termasuk thabaqah ke-8, lahir tahun 120 H, dan wafat tahun 186 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib hal. 284 no. 1629].
[6]       Syu’bah bin Al-Hajjaaj bin Al-Ward Al-‘Atakiy Al-Azdi, Abu Busthaam Al-Waasithiy; seorang yang tsiqah, haafidh, mutqin, dan disebut Ats-Tsauriy sebagai amiirul-mukminiin fil-hadiits. Termasuk thabaqah ke-7, wafat tahun 160 H di Bashrah. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 436 no. 2805].
[7]      Ya’laa bin ‘Athaa’ Al-‘Aamiriy/Al-Laitsiy/Ath-Thaaifiy Al-Qurasyiy; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-4 dan wafat tahun 120 H atau setelahnya. Dipakai oleh Al-Bukhaariy dalam Juz’ul-Qiraa’ah, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1091 no. 7899].
[8]      Al-Waliid bin ‘Abdirrahmaan Al-Jurasyiy Al-Himshiy Az-Zujaaj; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-4. Dipakai oleh Al-Bukhaariy dalam Khalqu Af’aalil-‘Ibaad, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1039 no. 7486].
[9]      ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththaab Al-Qurasyiy Al-‘Adawiy, Abu ‘Abdirrahmaan Al-Makkiy Al-Madaniy; salah seorang shahabat Nabi yang mulia. Termasuk thabaqah ke-1, dan wafat tahun 73 H/74 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 528 no. 3514].
[10]     ‘Aliy bin Yaziid bin Abi Ziyaad Al-Alhaaniy, Abu ‘Abdil-Malik Ad-Dimasyqiy; seorang yang dla’iif. Termasuk thabaqah ke-6, dan wafat di atas tahun 110 H. Dipakai oleh At-Tirmidziy dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 707 no. 4851].

Comments

abu.luqman mengatakan...

pada kesimpulannya, apakah bisa diamalkan?

Anonim mengatakan...

ini salah satu yang termasuk hadits fadhilatul amal, yang sebagian ulama membolehkan mengamalkannya.