Kedudukan Abu Bakr dan ‘Umar di Sisi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam Menurut ‘Aliy bin Al-Husain bin 'Aliy bin Abi ThaalibMari kita perhatikan riwayat berikut :
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ بن أحمد: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ مَا كَانَ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَنْزِلَتُهُمَا السَّاعَةَ "
Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Ahmad : Telah menceritakan kepadaku Abu Ma’mar, dari Ibnu Abi Haazim, ia berkata : Seorang laki-laki mendatangi ‘Aliy bin Al-Husain dan bertanya : “Bagaimanakah kedudukan Abu Bakr dan ‘Umar di sisi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ?”. Ia menjawab : “Kedudukan keduanya adalah seperti kedudukan mereka berdua pada saat ini (yaitu sangat dekat dimana kedua berdampingan dengan kubur Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam)” [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam Zawaaid Al-Musnad, 4/77].
Diriwayatkan juga oleh ‘Abdullah dalam Zawaaid Fadlaailish-Shahaabah no. 223 dan Zawaaid Az-Zuhd no. 576 dan dari jalannya Ibnu ‘Asaakir dalam At-Taariikh 41/388.
Semua perawinya tsiqaat, hanya saja sanadnya terputus. Ibnu Abi Haazim tidak pernah bertemu dengan ‘Aliy bin Al-Husain rahimahullah.
Abu Ma’mar namanya adalah Ismaa’iil bin Ibraahiim bin Ma’mar bin Al-Hasan Al-Hudzaliy; seorang yang tsiqah lagi ma’muun [Taqriibut-Tahdziib, hal. 136 no. 419]. Ibnu Abi Haazim namanya adalah ‘Abdul-‘Aziiz bin Abi Haazim Salamah bin Diinaar Al-Makhzuumiy, Abu Tamaam Al-Madaniy; seorang yang shaduuq lagi faqiih [Taqriibut-Tahdziib, hal. 611 no. 4116] – bahkan ia tsiqah, khususnya dalam periwayatan dari ayahnya. Abu Haazim namanya adalah : Salamah bin Diinaar Al-A’raj Al-Afzar At-Tammaar Al-Madaniy Al-Qaadliy; seorang yang tsiqah lagi ‘aabid [Taqriibut-Tahdziib, hal. 399 no. 2502].
Diriwayatkan dengan sanad maushul (bersambung) oleh Ad-Daaruquthniy dalam Fadlaailush-Shahaabah no. 39, Al-Laalikaa’iy dalam Syarh Ushuulil-I’tiqaad no. 2460, dan Ibnu ‘Asaakir dalam At-Taariikh 41/387-388; dari jalan Abul-‘Ainaa’ Muhammad bin Al-Qaasim : Telah mengkhabarkan kepada kami Ya’quub bin Muhammad Az-Zuhriy, dari Ibnu Abi Haazim, dari ayahnya, dari ‘Aliy bin Al-Husain rahimahullah; dengan lafadh yang serupa.
Sanad riwayat ini lemah karena Ya’quub bin Muhammad Az-Zuhriy adalah seorang yang shaduuq, namun banyak keraguannya (katsiirul-wahm) [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1090 no. 7888].
Ya’quub bin Muhammad Az-Zuhriy dalam periwayatan maushul mempunyai mutaba’ah dari Abu Mush’ab Az-Zuhriy sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy dalam Al-I’tiqaad 1/287 dan dari jalannya Ibnu ‘Asaakir dalam At-Taariikh 41/388 :
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّامَغَانِيُّ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ هَاشِمِيًّا أَفْقَهَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ وَهُوَ يُسْأَلُ: كَيْفَ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْزِلَتُهُمَا مِنْهُ السَّاعَةَ.
Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Abdillah Al-Haafidh : Telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Shaalih bin Haani’ : Telah menceritakan kepada kami Abul-‘Abbaas Ahmad bin Khaalid Ad-Daamaghaaniy : Telah menceritakan kepada kami Abu Mush’ab Az-Zuhriy : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul-‘Aziiz bin Abi Haazim, dari ayahnya, ia berkata : “Aku tidak pernah melihat keturunan Bani Haasyim yang lebih faqih daripada ‘Aliy bin Al-Husain. Aku telah mendengar ‘Aliy bin Al-Husain berkata yang ketika itu ia ditanya : “Bagaimanakah kedudukan Abu Bakr dan ‘Umar di sisi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ?”. Lalu ia berisyarat dengan tangannya ke arah kubur dan berkata : “Kedudukan keduanya di sisi beliau adalah seperti kedudukan mereka berdua pada saat ini” [selesai].
Sanad riwayat ini shahih.
Abu ‘Abdillah Al-Haafidh adalah Al-Haakim An-Naisaabuuriy, penulis kitab Al-Mustadrak. Muhammad bin Shaalih bin Haani’, syaikh dari Al-Haakim, seorang yang tsiqah lagi ma’muun [Rijaal Al-Haakim, hal. 216-217 no. 1360]. Ahmad bin Khaalid Ad-Daamaghaaniy; tentangnya As-Sam’aaniy berkata : “Syaikh mufiid, katsiirur-rihlah (banyak berjalan ke penjuru negeri dalam menuntut ilmu)”. Beberapa imam mengambil periwayatan hadits darinya [Al-Ansaab 5/260 dan Al-Mu’jamu fii Asaamiy Syuyuukh Abi Bakr Al-Ismaa’iiliy hal. 384-385 no. 55]. Abu Mush’ab Az-Zuhriy, namanya adalah Ahmad bin Al-Qaasim bin Al-Haarits bin Zuraarah Al-Madaniy, seorang yang tsiqah, termasuk rijaal Syaikhaan (Al-Bukhaariy dan Muslim) [Taqriibut-Tahdziib, hal. 87 no. 17 dan Tahriirut-Taqriib, 1/58 no. 17].
Ibnul-Bukhaariy membawakan riwayat dari Al-Qathii’iy dari ‘Abdullah bin Ahmad seperti di atas dengan sanad maushul sebagai berikut :
وَبِهِ قَالَ الْقَطِيعِيُّ: نا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “ كَمَنْزِلَتِهِمَا السَّاعَةَ “
Dan dengannya, telah berkata Al-Qathii’iy : Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Al-Imaam Ahmad : Telah menceritakan kepadaku Abu Ma’mar, dari Ibnu Abi Haazim, dari ayahnya, ia berkata : Seorang laki-laki mendatangi ‘Aliy bin Al-Husain radliyallaahu ‘anhu, lalu ia bertanya : “Bagaimanakah kedudukan Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa di sisi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ?”. Ia menjawab : “Seperti kedudukan mereka berdua pada hari ini” [Masyyakhah Ibnil-Bukhaariy, 1/379].
Dan berikut adalah sanad Ibnul-Bukhaariy hingga Al-Qathii’iy :
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَرَجِ بْنِ سَعَادَةَ الرُّصَافِيُّ الْمُكَبِّرُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاعِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ شَبِيبٍ الْقَطِيعِيُّ،
“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Aliy Hanbal bin ‘Abdillah bin Al-Faraj bin Sa’aadah Ar-Rushaafiy Al-Mukabbir dengan qira’at kepadanya dan aku mendengarnya : Telah mengkhabarkan kepada kami Abul-Qaasim Hibatullah bin Muhammad bin ‘Abdil-Waahid bin Al-Hushain Asy-Syaibaaniy dengan qiraa’at kepadanya dan aku mendengarnya di Baghdaad : Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Aliy Al-Hasan bin ‘Aliy bin Muhammad Al-Waa’idh : Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakr Ahmad bin Ja’far bin Hamdaan bin Maalik bin Syabiib Al-Qathii’iy” [selesai].
Sanad riwayat ini shahih, dan para perawi dalam sanad ini merupakan perawi yang meriwayatkan Musnad Al-Imaam Ahmad bin Hanbal [selengkapnya lihat : Al-Musnad, 1/40-56, tahqiiq : Ahmad Syaakir].
Riwayat maushul ini dikuatkan lagi oleh qarinah yang terdapat dalam riwayat berikut :
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَازِمَ، يَقُولُ: " مَا رَأَيْتُ هَاشِمِيًّا أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ "
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ja’far bin Hamdaan : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Ahmad : Telah menceritakan kepadaku Abu Ma’mar : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Haazim, ia berkata : Aku mendengar Abu Haazim berkata : “Aku tidak pernah melihat keturunan Bani Haasyim yang utama daripada ‘Aliy bin Al-Husain” [Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah, 3/141].
Sanad riwayat ini shahih, dimana para perawinya yang dimulai dari Al-Qathii’iy hingga Ibnu Abi Haazim dan Abu Haazim merupakan para perawi dalam riwayat mursal dan maushul sebelumnya. Riwayat ini menyebutkan sebagian lafadh yang terdapat dalam riwayat Al-Baihaqiy rahimahullah di atas. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa perantara Ibnu Abi Haazim dengan ‘Aliy bin Al-Husain adalah ayahnya (Abu Haazim).
Diriwayatkan juga oleh Ad-Diinawariy dalam Al-Mujaalasah no. 1411 dan dari jalannya Ibnu ‘Asaakir dalam At-Taarikh 41/388 :
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: " قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ: كَيْفَ كَانَ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْزِلَتُهُمَا مِنْهُ مَنْزِلَتُهُمَا مِنْهُ الْيَوْمَ "
Telah mengkhabarkan kepada kami Ibraahiim bin Habiib : Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abbaad Al-Makkiy, ia berkata : Aku mendengar Sufyaan bin ‘Uyainah berkata : Seorang laki-laki bertanya kepada ‘Aliy bin Al-Husain bin ‘Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhum ajma’iin : “Bagaimanakah kedudukan Abu Bakr dan ‘Umar di sisi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ?”. Ia menjawab : “Kedudukan keduanya di sisi beliau adalah seperti kedudukan mereka berdua di sisi beliau pada hari ini” [selesai].
Sanad riwayat ini lemah dikarenakan kemajhulan Ibraahiim bin Habiib Al-Hamdaaniy [Bughyatuth-Thalab, 3/1136] dan keterputusan antara Ibnu ‘Uyainah dengan ‘Aliy bin Al-Husain.
Diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Asaakir dalam At-Taariikh 41/388 : Telah mengkhabarkan kepada kami Abul-Husain bin Al-Farraa’, serta Abu Ghaalib dan Abu ‘Abdillah dua orang anak dari Al-Bannaa, mereka semua berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ja’far bin Al-Maslamah : Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Thaahir Al-Mukhallish : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sulaimaan : Telah menceritakan kepada kami Az-Zubair bin Bakkaar, ia berkata : Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahyaa : Telah mengkhabarkan kepadaku sebagian shahabat kami, ia berkata : Telah berkata seorang laki-laki kepada ‘Aliy bin Al-Husain : “Bagaimanakah kedudukan Abu bakr dan ‘Umar di sisi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ?”. Ia menjawab :
منزلتهما اليوم
“(Seperti) kedudukan mereka berdua di sisi beliau pada hari ini” [selesai].
Riwayat ini lemah karena adanya perawi yang mubham.
Kesimpulannya : Riwayat ‘Aliy bin Al-Husain bin 'Aliy Abi Thaalib rahimahullah adalah shahih. Wallaahu a’lam.
Sebagian Fiqh Riwayat
Perkataan ‘Aliy bin Al-Husain atau masyhur dengan nama ‘Aliy Zainul-‘Aaabidiin tentang kedekatan Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhu dengan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bukanlah hanya sekedar kedekatan fisik saja, namun juga kedekatan dalam hal pembelaan dan mutaba’ah.
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda tentang Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu[1] :
إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ
Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya bagiku dalam hal pershahabatan dan hartanya adalah Abu Bakr. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, tentulah Abu Bakr orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Janganlah tersisa satu pun pintu di masjid melainkan pintu Abu Bakr" [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 3904].
Dan tentang ‘Umar, beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ
Dan yang paling tegas dalam menegakkan urusan Allah (syari’at-Nya) adalah ‘Umar……” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 3791, dan ia berkata : “Hadits hasan shahih”].
لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
Seandainya setelahku ada nabi, niscaya ia adalah ‘Umar bin Al-Khaththaab” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 3686 dan yang lainnya[2]].
Tidaklah heran jika sebelum meninggal beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam berpesan :
اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ
“Mencontohlah kepada dua orang setelahku : Abu Bakr dan ‘Umar” [lihat : Silsilah Ash-Shahiihah no. 1233].
Dan tidaklah beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam berwasiat agar umatnya meneladani seseorang kecuali ia adalah orang yang baik atau paling baik agamanya.
Selain itu, atsar di atas juga memberikan satu pemahaman pada kita tentang sikap ahlul-bait dari anak cucu ‘Aliy bin Abi Thaalib terhadap Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhum. Mereka mencintai dan menghormati Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa. Mereka tidak menuduh Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa sebagai perusak agama dan pengkhianat risalah, sebagaimana tuduhan para pendengki yang pura-pura mendakwakan diri sebagai pecinta Ahlul-Bait. Ahlul-Bait, dalam hal ini ‘Aliy bin Al-Husain rahimahullah, mengakui Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa berjalan di atas manhaj Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam semasa hidup mereka.
Orang yang mencintai Ahlul-Bait pasti akan mencintai Abu Bakr dan ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa. Bahkan, Ahlul-Bait berlepas diri dari kicauan orang-orang dungu yang melanggar kehormatan mereka berdua.
‘Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhu pernah berkata :
مَا لِي وَلِهَذَا الْحَمِيتِ الأَسْوَدِ، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ، وَكَانَ يَقَعُ فِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.
“Apa urusanku dengan orang hitam jelek ini – yaitu ‘Abdullah bin Saba’ - . Dia biasa mencela Abu Bakar dan ’Umar” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah no. 4358; shahih].
‘Abdullah bin Saba’ adalah founding father sekte Syi’ah Raafidlah.
Ja’far Ash-Shaadiq rahimahullah pernah berkata :
 بَرِئَ اللَّهُ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ 
“Allah berlepas diri terhadap orang-orang yang berlepas diri terhadap Abu Bakr dan ‘Umar” [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah no. 1182; shahih].
Anda, saya dan siapa saja yang mencintai Ahlul-Bait karena Allah....., haruskah mengekor orang-orang yang pura-pura mencintai Ahlul-Bait itu ?. Tipuan adalah tipuan yang akan terbongkar sebagaimana bedak para pelawak yang akan luntur oleh siraman air hujan.
كُلٌ يَدَّعِي وَصْلاً بِلَيْلَى     وَلَيْلَى لاَ تُقِرُّهُمْ بِذَاكَ
“Semua orang mengaku-ngaku punya hubungan kasih dengan si Laila,
namun Laila tidak mengakui mereka akan hal itu”.
Sungguh kasihan......
Semoga bermanfaat.
Wallaahu a’lam bish-shawwaab.
[abul-jauzaa’ – ngaglik, sleman, yogyakarta, 16072012].


[1]      Silakan baca artikel : Keutamaan Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu.
[2]      Silakan baca takhrij haditsnya pada artikel : Hadits : “Seandainya Setelahku Ada Nabi,……”.

Comments

Anonim mengatakan...

Malamnya, seterang siang hari, kecuali orang yang buta mata. Sangat bermanfaat.

Anonim mengatakan...

super sekali ust :)

Baarakallahu fik.

abu aisyah

Abu Yahya mengatakan...

Mau tanya, akhiy.

`Aliy di sini cucunya `Aliy bin Abi Thaalib rodhiallaahu`anhu, sahabat Nabi?

Kalau benar, apakah nasabnya harusnya menjadi(?):

`Aliy bin Al-Husain bin `Aliy bin Abi Thaalib.

Atau, memang boleh mempersingkat nasab?

Barokallaahu fiik.

Irfan mengatakan...

Ustadz, apakah namanya benar: Ali bin Husain bin ABI THALIB
ataukah ada yang kurang, yaitu
Ali bin Husain bin ALI bi Abi Thalib?

Irfan

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Abu Yahyaa dan 'Irfaan,.... yang benar : 'Aliy bin Al-Husain bin 'Aliy bin Abi Thaalib. Sebagian nama di bawah telah dituliskan demikian. Adapun yang antum sebutkan, maka itu kekeliruan (kekurangan) penulisan dari saya.

Terima kasih atas masukannya. Jazaakallaahu khairan.