Shahih Hadits : “Meskipun Ia Memukul Punggungmu dan Merampas Hartamu ….dst”


Al-Imaam Muslim rahimahullah berkata :
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَي وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ؟، قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ "

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sahl bin ‘Askariy At-Tamiimiy : Telah menceritakan kepadaku Yahyaa bin Hassaan. Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdirrahmaan Ad-Daarimiy : Telah mengkhabarkan kepada kami Yahyaa bin Hassaan : Telah menceritakan kepada kami Mu’aawiyyah bin Sallaam : Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Sallaam, dari Abu Sallaam, ia berkata : Telah berkata Hudzaifah bin Al-Yamaan : Aku berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan, lalu kami berada di dalamnya. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan?”. Beliau menjawab : “Ya”. Aku berkata : “Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan ?”. Beliau menjawab : “Ya”. Aku berkata : “Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan ?”. Beliau menjawab : “Ya”. Aku berkata : “Bagaimana itu ?”. Beliau bersabda : “Akan ada sepeninggalku nanti para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan muncul pula di tengah-tengah kalian orang-orang yang hatinya adalah hati syaithan dalam wujud manusia”. Aku (Hudzaifah) bertanya : “Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapatkannya?”. Beliau menjawab : “(Hendaknya) kalian mendengar dan taat kepada amir, meskipun ia memukul punggungmu dan merampas hartamu, tetaplah mendengar dan taat” [Shahih Muslim no. 1847 (52)].
Sebagian ulama ada yang mendla’ifkan tambahan lafadh yang saya garis bawahi[1], dikarenakan adanya keterputusan antara Abu Sallaam dan Hudzaifah, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daaruquthniy dalam Al-Ilzaamaat wat-Tatabbu’ (hal. 181-182 no. 53, tahqiq : Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi’iy[2]; Daarul-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Cet. 2/1405 H].
Abu Sallaam, namanya adalah Mamthuur Al-Aswad Al-Habasyiy, seorang yang tsiqah namun sering memursalkan riwayat [Taqriibut-Tahdziib, hal. 970 no. 6927, tahqiq : Abul-Asybal Al-Baakistaaniy, taqdim : Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid; Daarul-‘Aashimah].
Memang benar apa yang dikatakan Ad-Daaruquthniy (bahwa Abu Sallaam tidak mendengar dari Hudzaifah), namun tambahan lafadh ini mempunyai penguat.
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy 8/156 dari jalan ‘Abdullah bin ‘Abdirrahmaan Ad-Daarimiy dan Muhammad bin Sahl Al-‘Askariy sebagaimana riwayat Muslim di atas.
Diriwayatkan juga oleh Al-Haakim dalam Al-Mustadrak 4/495 dan Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 2893 dengan menyebutkan perantara ayah Zaid bin Sallaam (yaitu Sallaam bin Mamthuur) setelah Zaid bin Sallaam. Al-Haakim berkata : “Hadits ini shahih, namun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy dan Muslim”. Akan tetapi perkataan Al-Haakim ini perlu diteliti kembali, sebab dalam Sallaam bin Mamthuur adalah majhuul [idem, hal. 426 no. 2721]. Selain itu, dalam sanad ini terdapat Suwaid Abu Haatim Al-Yamaamiy, seorang yang jujur, namun jelek hapalannya dan mempunyai banyak kekeliruan (lahu aghlaath)” [idem, hal. 423 no. 2702].
Mamthuur Abu Salaam mempunyai mutaba’ah dari :
a.      Subai’ bin Khaalid.
Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaaq 10/341-343 no. 20711, Ahmad 5/403, Ibnu Abi Syaibah 8/591-592, Abu Daawud no. 4244-4245, Abu ‘Awaanah 4/420 no. 7168, Ath-Thayaalisiy 1/354-355 no. 444, Al-Baghawiy dalam Syarhus-Sunnah 15/8-10 no. 4219, Al-Haakim 4/427, Al-Bazzaar dalam Al-Bahr 7/361-362 no. 2959-2960, Al-Harbiy dalam Ghariibul-Hadiits 3/1164, dan Nu’aim bin Hammaad no. 356; dari dua jalan (Nashr bin ‘Aashim dan Shakhr bin Badr), dari Subai’ bin Khaalid, dari Hudzaifah secara marfuu’.
Nashr bin ‘Aashim Al-Laitsiy Al-Bashriy adalah seorang yang tsiqah, dipakai Muslim dalam Shahih-nya [idem, hal. 999 no. 7163].
Shakhr bin Badr adalah perawi majhuul [idem, hal. 450 no. 2919 – bersama Tahriiru Taqriibit-Tahdziib oleh Syu’aib Al-Arna’uth dan Basyaar ‘Awwaad, 2/136 no. 2903, Muassasah Ar-Risaalah, Cet. 1/1417 H].
Subai’ bin Khaalid atau Khaalid bin Subai’ atau Khaalid bin Khaalid Al-Yasykuriy Al-Bashriy adalah perawi maqbuul [idem, hal. 365 no. 2223].
Sanad riwayat ini adalah dla’iif.
b.      ‘Abdurrahmaan bin Qurth.
Diriwayatkan oleh Al-Bazzaar dalam Al-Bahr 7/363 no. 2961 :
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ  عَبْدِ  الرَّحْمَنِ  بْنِ  قُرْطٍ ، عَنْ  حُذَيْفَةَ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، نَحْوَهُ
Telah menceritakan kepada kami Ibraahiim bin Mustamir, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Sa’iid bin ‘Aamir, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Aamir Al-Khazzaaz, dari Humaid bin Hilaal, dari ‘Abdurrahmaan bin Qurth, dari Hudzaifah, atau dari seorang laki-laki dari Hudzaifah; hadits semisalnya.
Saya (Abul-Jauzaa’) berkata : Maksud penisbatan Al-Bazzaar itu adalah hadits no. 2960 yang terdapat tambahan lafadh sebagaimana yang dibahas di artikel ini. Akan tetapi, nampaknya Al-Bazzaar di sini hanya meringkas perkataan saja. Dalam riwayat Ibnu Maajah no. 3981 dan Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 7343 tidak disebutkan tambahan lafadh tersebut. Maka, jalan ‘Abdurrahmaan bin Qurth ini tidak bisa menjadi penguat mursal Abu Sallaam di atas; selain ‘Abdurrahmaan sendiri adalah perawi majhuul (‘ain) [idem, hal. 595 no. 4009].
Hudzaifah mempunyai syaahid dari ‘Ubaadah bin Ash-Shaamit radliyallaahu ‘anhumaa.
Ibnu Hibbaan rahimahullah berkata :
أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ الْفَزَارِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا  عُبَادَةَ ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: " اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِِلا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ بَوَاحًا "
Telah mengkhabarkan kepada kami Ash-Shuufiy di Baghdaad, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Al-Haitsam bin Khaarijah, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Mudrik bin Sa’d Al-Fazaariy Abu Sa’d, dari Hayyaan Abun-Nadlr, ia mendengar Junaadah bin Abi Umayyah, ia mendengar ‘Ubaadah bin Ash-Shaamit berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai ‘Ubaadah”. Aku (‘Ubaadah) berkata : “Aku penuhi panggilanmu”. Beliau bersabda : “Mendengar dan taatlah dalam keadaan engkau susah, mudah, dan terpaksa. Meskipun ia berlaku sewenang-wenang terhadapmu. Dan meskipun mereka memakan/mengambil hartamu dan memukul punggungmu. (Tetap harus mendengar dan taat), kecuali jika nampak kemaksiatan kepada Allah yang nyata” [Shahih Ibni Hibbaan 10/428-429 no. 4566].
Ash-Shuufiy, ia adalah Ahmad bin Al-Hasan bin ‘Abdil-Jabbaar Ash-Shuufiy, seorang yang tsiqah [Miizaanul-I’tidaal, 1/91 no. 335].
Al-Haitsam bin Khaarijah Al-Khuraasaaniy Abu Ahmad; seorang yang tsiqah (w. 227). Dipakai Al-Bukhaariy dalam Shahih-nya [At-Taqriib, hal. 1030 no. 7414 – bersama At-Tahriir, 4/51 no. 7364].
Mudrik bin Sa’d Al-Fazaariy, Abu Sa’d Asy-Syaamiy; seorang yang masyhuur lagi tsiqah [Al-Kaasyif oleh Adz-Dzahabiy, 2/250 no. 5346, ta’liq & takhrij : Muhammad ‘Awwaamah & Ahmad Al-Khathiib; Daarul-Qiblah, Cet. 1/1413 H].
Hayyaan Abun-Nadlr Al-Asadiy; seorang yang tsiqah [Mishbaahul-Ariib fii Taqriibir-Ruwaat Alladzii Laisuu fii Taqriibit-Tahdziib oleh Abu ‘Abdillah Al-‘Ansiy, 1/410 no. 8638; taqridh : Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Abdil-Wahhaab Al-Washshaabiy; Maktabah Shan’aa’ Al-Atsariyyah, Cet. 1/1426 H].
Junaadah bin Abi Umayyah Kabiir Al-Azdiy Az-Zahraaniy; seorang yang tsiqah, dipakai Al-Bukhaariy dan Muslim dalam Shahih-nya [At-Taqriib, hal. 203 no. 980].
Sanad riwayat ini shahih.
Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaasyiy no. 1225 serta Abu Bakr bin Al-Muqri’ dalam Juz-nya no. 112 dan dalam Ats-Tsaalits ‘Asyar minal-Qawaaid no. 113; dari jalan Al-Haitsam bin Khaarijah, yang selanjutnya seperti hadits di atas.
Haitsam mempunyai mutaba’ah dari Hisyaam bin ‘Ammaar; sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibbaan 10/425-426 no. 4562, Asy-Syaasyiy no. 1221, Ibnu Abi ‘Aashim no. 1026, dan Ibnu Zanjuwaih dalam Al-Amwaal no. 24.
Walhasil,…. hadits Hudzaifah yang diriwayatkan Muslim di atas adalah shahih.
Ikhwan,… dapat kita lihat perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Muslim vs Ad-Daaruqthniy, atau Al-Albaaniy vs Muqbil-Al-Wadi’iy rahimahumullah. Yang satu menshahihkan, yang lain melemahkan. Inilah samudera luas ilmu hadits yang terbuka perbedaan ijtihad dalam menshahihkan atau mendla’ifkan hadits. Mereka semua adalah ulama yang kita cintai. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, dan menjadikan kita berkumpul dengan mereka di surga-Nya kelak. Amiin….
Wallaahu a’lam.
Semoga ada manfaatnya.
[abul-jauzaa’ – ngaglik, sleman, diy].


[1]      Adapun lafadh sebelumnya shahih karena dikuatkan dengan hadits sebelumnya, no. 1847 (51).
[2]      Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sendiri menyepakati pendla’ifan Ad-Daaruquthniy dengan ta’liq :
قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة
“Perkataan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘meskipun ia memukul punggungmu dan merampas hartamu’ adalah tambahan (ziyaadah) yang lemah, karena ia dari jalan ini munqathi’ah (terputus)” [Al-Ilzaamaat, hal. 182].
Termasuk yang mendla’ifkan adalah Dr. Al-Qaraadlawiy. Lihat : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=238576

Comments

anang dwicahyo mengatakan...

Ustadz , mohon dikoreksi pendapat ana ini .

Pada waktu ana share tulisan antum perihal pajak ke beberapa teman , ada yang bertanya kepada ana : lantas apakah dalam pengisian SPT harus di isi sejujurnya ? karena tidak ada ketaaatan dalam kemungkaran .
Ana jawab , nggak perlu dan cukup ditulis seperlunya saja.
Teman ana itu pegawai yang setiap bulannya sudah dipotong dari gajinya untuk pajak , dia mempunyai kendaraan dan rumah-pun sudah berpajak.

Sebenarnya pertanyaan ini pernah ana ajukan ke antum di artikel sebelumnya , namun belum memperoleh jawaban .

Tolong ya ustadz bisa memberi masukan ke ana khususnya atau ikhwah ,dimana sekarang ini bulan maret batas pengisian SPT.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Saya tidak bisa menjawabnya, silakan tanyakan kepada yang lain.

Irfan mengatakan...

Ustadz,

Jadi apakah menurut pihak yang melemahkan tambahan tadi dibolehkan untuk tidak mendengar dan tidak ta'at?

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Para ulama tetap mewajibkan mendengar dan taat, karena esensi hadits tanpa tambahan lafadh tersebut masih menunjukkan kewajiban mendengar dan taat. Coba antum perhatikan riwayat Muslim di atas sekali lagi !!

Baarakallaahu fiik

Anonim mengatakan...

ust,

bagaimana dengan kasus penguasa sekuler dan liberal di mesir husni mubarok dan penguasa tunisia, katanya dzalimnya sudah keterlaluan, misal katanya di media2 aktivis islam, penguasa2 itu mengekang aktivis islam, wanita dilarang pakai jilbab, sholat berjamaah di monitor, kerjasama dengan israel, menumpuk kekayaan untuk keluarganya sendiri, dll. sehingga dari situ, ada dalil lain untuk menggulingkan penguasa yg dzalim ini, bahkan katanya di mesir lebih menarik, karena disebutkan kelompok salafy (yg katanya tidak mau menggulingkan penguasa muslim) bekerjasama dengan ikhwanul muslimin untuk menggulingkan husni mubarok, nah dari sini timbul syubhat2, bagaimana penjelasannya ?

makasih

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Saya tidak akan mengomentari penguasa Libia atau Mesir. Sebab, tidaklah kita akan berkomentar, kecuali akan bersandar pada berita yang tersaji pada media massa - yang tercampur padanya kebenaran dan kedustaan.

Prinsip dalam Islam, selagi ia masih berstatus Islam, haram keluar ketaatan dari mereka.

Sebenarnya, boleh-boleh saja menurunkan penguasa yang dhalim melalui media Ahlul-Halli wal-'Aqdiy (para ulama perwakilan umat) jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, haram hukumnya mengangkat senjata kepada mereka karena mafsadat yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahat yang ingin diraih untuk menggulingkannya.

Anonim mengatakan...

Yang menjadi pertanyaan adalah: mengapa Al-Albani meninggalkan kebiasaannya dalam meneliti sanad-sanad hadits dengan cermat dan teliti ketika membahas hadits batil ini ?!

Jawabannya, wallahu A’lam, karena hadits tersebut menyebutkan ungkapan: “Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku, dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati setan di dalam tubuh manusia.” Yang diikuti dengan perintah untuk mendengar dan taat kepada mereka! Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa para pemimpin tersebut melakukan penyimpangan terhadap sunnah pada tingkatan yang paling mungkar dan para pejabat negara di sekelilingnya adalah syetan-syetan berbentuk manusia –yang sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir karena syetan adalah kafir- namun meski demikian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaati mereka !

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Anda mbok yo jangan ngarang-ngarang dan berhalusinasi gitu to..... Asy-Syaikh Al-Albaaniy membahas hadits itu dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 2739. Hadits itu dishahihkan oleh Al-Imam Muslim. Ad-Daaruquthniy yang mendla'ifkan hadits itu dengan ta'lil mursal pun tidak mengatakan hadits itu batil seperti kata Anda.

Nasihat saya, belajarlah. Paling tidak, belajar untuk diam, tidak berkata-kata kalau tidak tahu ilmu....

Baarakallaahu fiikum.

Mohd. Ikram mengatakan...

Assalamu'alaikum Ustaz..\\

Mungkin Ustaz berminat untuk membaca perbincangan dalam laman forum ni berkaitan tambahan "Meskipun Ia Memukul Punggungmu dan Merampas Hartamu"

http://www.al-fikrah.net/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20313&postdays=0&postorder=asc&start=0

sekadar berkongsi. wallahu'alam

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Terima kasih....