Imam Syi’ah : ‘Athaa’ bin Abi Rabbaah adalah Orang yang Paling Mengetahui Manasik Haji


Ibnu Sa’d rahimahullah berkata:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا أَسْلَمُ الْمِنْقَرِيُّ، وَأَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ، أَخْبَرَنَا بَسَّامُ الصَّيْرَفِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: " مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ "
Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Fudlail bin Ghazwaan Adl-Dlabbiy : Telah mengkhabarkan kepada kami Aslam Al-Minqariy (ح). Dan telah mengkhabarkan kepada kami Al-Fadhl bin Dukain Abu Nu’aim : Telah mengkhabarkan kepada kami Bassaam Ash-Shairaafiy; keduanya dari Abu Ja’far Muhammad bin ‘Aliy bin Husain, ia berkata : “Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang manaasik haji daripada ‘Athaa’ bin Abi Rabbaah” [Ath-Thabaqaat, 2/445].
Riwayat ini shahih, para perawinya shaduuq/tsiqaat dan sanadnya bersambung:
1.     Muhammad bin Fudlail bin Ghazwaan bin Jariir Adl-Dlabbiy, Abu ‘Abdirahmaan Al-Kuufiy; seorang yang shaduuq. Termasuk thabaqah ke-9, wafat tahun 295 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 889 no. 6267].
2.     Aslam Al-Minqariy, Abu Sa’iid; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-6, dan wafat tahun 142 H. Dipakai oleh Abu Daawud [Al-Kaasyif, 1/242 no. 342 dan Taqriibut-Tahdziib hal. 135 no. 411].
3.     Al-Fadhl bin Dukain – ‘Amru bin Hammaad bin Zuhair Al-Qurasyiy At-Taimiy Abu Nu’aim Al-Malaaiy Al-Kuufiy; seorang yang tsiqah lagi tsabat. Termasuk thabaqah ke-9, lahir tahun 129 H/130 H, dan wafat tahun 218 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 782 no. 5436].
4.     Bassaam bin ‘Abdillah Ash-Shairaafiy, Abul-Hasan Al-Kuufiy; seorang yang shaduuq. Termasuk thabaqah ke-5, dan dipakai oleh An-Nasaa’iy [Taqriibut-Tahdziib, hal. 166 no. 668].
5.     Muhammad bin ‘Aliy bin Al-Husain bin ‘Aliy bin Abi Thaalib Al-Qurasyiy Al-Haasyimiy Al-Madaniy, Abu Ja’far Al-Baaqir; seorang yang tsiqah lagi mempunyai keutamaan. Termasuk thabaqah ke-4, dan wafat tahun 114 H/115 H/116 H/117 H/118 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 879 no. 6191].
Abu Ja’far Al-Baaqir rahimahullah adalah salah seorang yang dianggap imam bagi orang-orang Syi’ah. Beliau rahimahullah mengakui bahwa orang yang paling paham (di jamannya) tentang manaasik haji Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah ‘Athaa’ bin Abi Rabbaah, ulama Ahlus-Sunnah dari kalangan penduduk Makkah. Secara tidak langsung, perkataan beliau ini mengisyaratkan bahwa barangsiapa yang ingin mengetahui manaasik haji yang benar, maka silakan belajar dan/atau mencontoh manasik haji dari ‘Athaa’ bin Abi Rabbaah rahimahumallah.
Orang Syi’ah mungkin tidak mau belajar tata cara manaasik haji yang benar sehingga manaasik haji yang mereka lakukan sangat berbeda dengan manasik haji Ahlus-Sunnah, manaasik haji yang dilakukan ‘Athaa’ bin Abi Rabbaah. Bisa dilihat bagaimana adegan haji yang mereka lakukan di tanah Haram pada video di bawah:


Wallaahul-musta’aan.

[abul-jauzaa’ – perumahan ciomas permai – 08032015 – 21:56].

Comments

Rulli mengatakan...

Assalamu'alaikum, ustadz tinggal di Ciomas Permai Bogor? Apakah ustadz juga mengisi kajian di daerah Ciomas?

Unknown mengatakan...

Sayyidina Ali & Imam Jakfar Shodiq juga Ulama Ahlussunnah yang diklaim Syi'ah.