Imam Mahdi-mu Bukan Imam Mahdi-ku


Siapakah Ia ?
Ibnu Katsir rahimahullah berkata :
وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه
“Ia adalah Muhammad bin ‘Abdillah Al-‘Alawiy Al-Faathimiy Al-Hasaniy radliyallaahu ‘anhu” [An-Nihaayah fil-Fitan wal-Malaahim, 1/29].

Dari perkataan Ibnu Katsiir rahimahullaah di atas dapat diketahui bahwa ia adalah keturunan Al-Hasan bin ‘Aliy radliyallaahu ‘anhumaa. Akan tetapi, hadits yang menunjukkan hal tersebut adalah lemah :
قال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة قال ثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنة الحسن فقال : إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق
Abu Daawud berkata : Aku diceritakan dari Haarun bin Al-Mughiirah, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Abi Qais, dari Syu’aib bin Khaalid, dari Abu Ishaaq, ia berkata : Telah berkata ‘Aliy radliyallaahu ‘anhu sambil melihat kepada anaknya Al-Hasan : “Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid sebagaimana Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menamakannya. Dan akan keluar dari tulang shulbinya kelak seorang laki-laki yang bernama dengan nama nabi kalian, serupa dalam akhlaqnya, namun tidak serupa dalam bentuk tubuhnya….. [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 4290; dinyatakan dla’if oleh Al-Albaaniy dalam Dla’iif Sunan Abi Daawud, hal. 350 ].
Yang shahih, beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam hanya bersabda bahwa ia adalah seorang laki-laki dari kalangan Ahlul-Bait keturunan Faathimah binti Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana riwayat :
حدثنا فضل بن دكين ثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة
Telah menceritakan kepada kami Fadhl bin Dukain : Telah menceritakan kepada kami Yaasiin Al-‘Ijliy, dari Ibraahiim bin Muhammad bin Al-Hanafiyyah, dari ayahnya, dari ‘Aliy radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Al-Mahdiy itu berasal dari keturunan kami, Ahlul-Bait. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam” [Diriwayatkan oleh Ahmad 1/84; Ahmad Syaakir (1/444) berkata : “Sanadnya shahih”].[1]
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المهدي من عترتي من ولد فاطمة
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibraahiim : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Ja’far Ar-Raqiy : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Umar, dari Ziyaad bin Bayaan, dari ‘Aliy bin Nufail, dari Sa’iid bin Al-Musayyib, dari Ummu Salamah, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Al-Mahdiy itu berasal dari keturunanku dari anak Faathimah” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 4284; dishahihkan oleh Al-Albaaniy dalam Shahih Sunan Abi Daawud, 3/20-21].
حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم ح وثنا محمد بن العلاء ثنا أبو بكر يعني بن عياش ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان ح وثنا أحمد بن إبراهيم ثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة ح وثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي
Telah menceritakan kepada kami Musaddad, bahwasannya ‘Umar bin ‘Ubaid telah menceritakan kepada mereka. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-‘Alaa’ : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr – yaitu – Ibni ‘Ayyaasy. Dan telah menceritakan kepada kami Musaddad : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa, dari Sufyaan. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibraahiim : Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Muusaa : Telah mengkhabarkan kepada kami Zaaidah. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibraahiim : Telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah bin Muusaa, dari Fithr dengan makna hadits yang sama. Mereka semua dari ‘Aashim, dari Zirr, dari ‘Abdullah, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : “Seandainya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari saja”. Zaaidah menyebutkan dalam haditsnya : "maka Allah akan memanjangkan hari itu”. Kemudian mereka (para perawi) bersepakat - dalam menyebutkan lafadz - : “hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku….” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 4282; Al-Albaaniy berkata dalam Shahih Sunan Abi Daawud, 3/20 : “Hasan shahih”].[2]
Apa yang dijelaskan oleh hadits shahih di atas tentang identitas Imam Mahdiy, sangat berbeda dengan Imam Mahdiy yang dipercayai kaum Syi’ah yang menghilang untuk sementara waktu.
Nama imam keduabelas Syi’ah ini adalah Muhammad, dan nama ayahnya adalah Hasan Al-Askariy. Padahal dalam riwayat di atas, nama Al-Mahdiy ini adalah sama seperti nama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam (yaitu Muhammad), nama nama ayahnya sama seperti nama ayah beliau (yaitu ‘Abdullah). Jelas, Muhammad bin Al-Hasan (Al-Askariy) bukan Imam Mahdiy dalam i’tiqad Ahlus-Sunnah.
Dengan Apa Al-Mahdiy Menghukumi Manusia ?
حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت
Telah menceritakan kepada kami Sulaimaan bin Daawud Ath-Thayaalisiy : Telah menceritakan kepadaku Daawud bin Ibraahiim Al-Waasithiy : Telah menceritakan kepadaku Ibraahiim Al-Waasithiy : Telah menceritakan kepadaku Habiib bin Saalim, dari An-Nu’maan bin Basyiir, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda : “Akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki, Allah mengangkat/menghilangkannya kalau Allah kehendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas manhaj Nubuwwah selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat (ada kedhaliman) selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan (tirani) selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada lagi masa kekhilafahan di atas manhaj Nubuwwah”. Kemudian beliau diam” [Diriwayatkan oleh Ahmad 4/273 dan Ath-Thayalisi no. 439; dishahihkan oleh Al-Albaaniy dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 5].
Ada satu faedah yang dapat kita ambil dari hadits di atas. Kekhilafahan di akhir jaman (Al-Mahdiy) akan kembali sebagaimana kekhilafahan di era Al-Khulafaaur-Raasyidiin yang berada di atas manhaj kenabian secara murni (tanpa penyelewengan). Tidaklah mereka beragama dan bersyari’at kecuali dengan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
Sudah diketahui secara aksiomatik bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah nabi terakhir dan risalahnya adalah risalah terakhir yang akan berlaku sampai hari kiamat.
Namun,……. Al-Mahdiy versi Syi’ah akan bertindak lain.
Abu ‘Abdillah ‘alaihis-salaam berkata :
إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة
“Apabila Al-Qaaim (yaitu Al-Mahdiy – Abul-Jauzaa’) dari keluarga Muhammad muncul, ia akan menghukumi dengan hukum Nabi Daawud dan Nabi Sulaimaan tanpa perlu meminta bukti/kejelasan” [Ushuulul-Kaafiy, 1/397; kata Al-Majlisiy : “muwatstsaq”].
dalam lafadh lain :
إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة
“Apabila Al-Qaaim (yaitu Al-Mahdiy – Abul-Jauzaa’) dari keluarga Muhammad muncul, ia akan menghukumi di antara manusia dengan hukum Nabi Daawud ‘alaihis-salaam tanpa membutuhkan bukti/kejelasan” [Al-Irsyaad oleh Al-Mufiid, hal. 413].
Bahkan secara tegas, Al-Mahdiy versi Syi’ah akan berhukum dengan hukum baru (bukan dengan hukum Rasulullah Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam) dan kitab yang baru.
عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر (ع) : يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب .......
Dari Abu Bashiir, ia berkata : Telah berkata Abu Ja’far ‘alaihis-salaam : “Al-Qaaim (Al-Mahdiy) akan muncul dengan perkara yang baru, dengan kitab baru, dan dengan hukum/keputusan yang baru atas orang-orang ‘Arab……” [Bihaarul-Anwaar 52/354 dan Al-Ghaibah oleh An-Nu’maaniy hal. 154].[3]
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد ........
Dari Amiirul-Mukminiin ‘alaihis-salaam, ia berkata : “Demi Allah, sungguh seakan-akan aku melihatnya di antara rukn dan maqaam membaiat orang-orang di atas kitab yang baru….” [Bihaarul-Anwaar, 52/135 dan Al-Ghaibah oleh An-Nu’maaniy hal. 176].
Dan inilah orang-orang yang menjadi ‘pembela’ Al-Mahdiy Syi’ah kelak :
عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله قال (( يخرج مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى، وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسليمان وأبو دجـانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصارا 
Dari Al-Mufadldlal bin ‘Umar, dari Abu ‘Abdillah, ia berkata : “Akan keluar bersama bersama Al-Qaaim (Al-Mahdiy) ‘alaihis-salam dari luar kota Kuufah duapuluh tujuh laki-laki dari kaum Muusaa, tujuh orang dari ahlul-kahfi, Nabi Yusyaa’ bin Nuun, Nabi Sulaimaan, Abu Dujaanah Al-Anshaariy, Al-Miqdaad, Maalik Al-Asytar. Mereka semua akan berada di hadapannya sebagai pembela” [Al-Irsyaad, hal. 402; shahih].
Akhirnya, Al-Mahdiy akan membunuh siapa saja yang tidak menyepakatinya dalam urusan agama sebagaimana di atas, sebagaimana dilaporkan oleh Ath-Thabarsiy :
وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين 
“Dan ia (Al-Mahdiy) akan membunuh siapa saja yang telah mencapai usia duapuluh tahun namun tidak menyepakatinya dalam perkara agama” [I’laamul-Waraa oleh Ath-Thabarsiy hal. 431 dan Bihaarul-Anwaar 52/152].[4]
Perlu kita tanyakan :
“Apakah masih ada hajat untuk menghukumi manusia dengan hukum Nabi Daawud (Zabuur) dan Nabi Sulaimaan sementara hukum/syari’at Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah hukum/syari’at yang paling sempurna ?”.
“Apakah syari’at Nabi Daawud ‘alaihis-salaam lebih baik daripada syari’at Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam sehingga Al-Mahdiy perlu flash back dalam penerapan hukum kepada manusia ?”.
Allah ta’ala berfirman :
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang…” [QS. Al-Maaidah : 48].
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu” [QS. Al-Maaidah : 3].
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad)[5] sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” [QS. An-Nisaa’ : 65].
حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
Telah menceritakan kepadaku Yuunus bin ‘Abdil-A’laa : Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepadaku ‘Amru : Bahwasannya Abu Yuusuf telah menceritakan kepadanya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bahwasannya beliau bersabda : “Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Tidak ada seorangpun dari ummat ini yang telah mendengar keberadaanku, baik ia itu Yahudi ataupun Nashrani,  dimana mereka meninggal namun tidak beriman[6] dengan apa yang aku sampaikan dengannya kecuali termasuk bagian penghuni neraka” [Diriwayatkan oleh Muslim no. 153].
حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم أنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا بن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني
Telah menceritakan kepada kami Suraij bin An-Nu’maan, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Husyaim : Telah memberitakan kepada kami Mujaalid, dari Asy-Sya’biy, dari Jaabir bin ‘Abdillah : Bahwasannya ‘Umar pernah mendatangi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan sebuah kitab yang ia dapatkan dari sebagian Ahlul-Kitaab. Lalu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam membacanya dan marah, kemudian bersabda : “Apakah engkau termasuk orang yg bingung wahai Ibnul Khaththab? Demi Dzat yg jiwaku berada di tangan-Nya sungguh aku telah datang kepada kalian dgn membawa agama yg putih bersih. Janganlah kalian menanyakan sesuatu kepada mereka sehingga mereka mengabarkan al-haq kepada kalian namun kalian mendustakan al-haq tersebut. Atau mereka mengabarkan satu kebatilan lalu kalian membenarkan kebatilan tersebut. Demi Dzat yg jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya Musa ‘alaihis-salaam masih hidup niscaya tidaklah ada yang melapangkannya kecuali ia harus mengikutiku” [Diriwayatkan oleh Ahmad 3/387; sanadnya lemah dengan sebab Mujaalid, namun hasan li-ghairihi dengan keseluruhan jalannya – lihat Irwaaul-Ghaliil, 6/34-38 no. 1589].
Dari Al-‘Irbaadl bin Sariyyah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata :
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memberi nasihat kepada kami pada suatu hari setelah shalat Shubuh dengan satu nasihat yang jelas hingga membuat air mata kami bercucuran dan hati kami bergetar. Seorang laki-laki berkata : ‘Sesungguhnya nasihat ini seperti nasihat orang yang hendak berpisah. Lalu apa yang hendak engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah ?’. Beliau bersabda : ‘Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun (yang memerintah kalian) seorang budak Habsyiy. Orang yang hidup di antara kalian (sepeninggalku nanti) akan menjumpai banyak perselisihan. Waspadailah hal-hal yang baru, karena semua itu adalah kesesatan. Barangsiapa yang menjumpainya, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Al-Khulafaa’ Ar-Raasyidiin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham” [takhrij-nya dapat dibaca di : http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/11/takhrij-hadits-al-irbaadl-bin-saariyyah.html].
Kesimpulan
Imam Mahdiy yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askariy yang dimiliki oleh Syi’ah itu bukanlah Imam Mahdiy sebagaimana dikhabarkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan melihat beberapa bukti di atas. Kalaupun pernah ada seorang yang bernama Muhammad bin Al-Hasan, maka ia telah meninggal dan – yang jelas – bukan Imam Mahdiy yang ditunggu kedatangannya di akhir jaman.[7]
Semoga ada manfaatnya.
[Abul-Jauzaa’ – wonokarto, wonogiri].


[1]        Ibnu Dukain adalah seorang yang tsiqah lagi tsabat. Ibraahiim bin Muhammad Al-Hanaifiyyah adalah seorang yang shaduuq, sebagaimana disimpulkan oleh Ibnu Hajar dan Adz-Dzahabiy.
Adapun Yaasiin Al-‘Ijliy, Ibnu M’in berkata : “Tidak mengapa dengannya”. Di lain riwayat ia berkata : “Shaalih”. Abu Zur’ah berkata : “Tidak mengapa dengannya”. Ibnu ‘Adiy berkata : “Ma’ruuf”. ‘Utsmaan bin Abi Syaibah : “Tsiqah”. Ya’quub bin Sufyaan berkata : “Tidak mengapa dengannya”. Ibnu Hibbaan menyendiri dengan perkataannya : “Munkarul-hadits, karena sedikitnya riwayatnya sehingga wajib untuk menyingkirkannya atas riwayat-riwayat yang ia bersendirian dengannya” [lihat : At-Tahriir, 4/75 no. 7491 dan Kasyful-Auhaam hal. 582-583]. Adz-Dzahabiy menyimpulkan ia seorang yang dla’iif [Al-Kaasyif, 2/360 no. 6121]. Ibnu Hajar berkata : “Tidak mengapa dengannya” [At-Taqriib, hal. 1047 no. 7541].
Yang tepat dalam hal ini adalah penyimpulan Ibnu Hajar. Wallaahu a’lam.
[2]        ‘Aashim dalam sanad itu adalah Ibnu Bahdalah, seorang yang hasan haditsnya. Zirr, ia adalah Ibnu Hubaisy, seorang yang tsiqah. Adapun ‘Abdullah, ia adalah Ibnu Mas’uud radliyallaahu ‘anhu.
[3]        Scan kitabnya dapat dilhat di bawah :

[4]        Perlu saya informasikan kepada Pembaca budiman, bahwa Al-Mahdiy Syi’ah ini akan melepaskan dendam kesumat kemadzhaban kepada orang yang tidak menyepakati Syi’ah dalam perkara agama dalam bungkus teologi Raj’ah.
‘Abdullah bin Al-Mughiirah meriwayatkan dari Abu ‘Abdillah ‘alaihis-salaam, ia berkata :
إذا قام القائم من آل محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى فضرب أعناقهم ثم أقام خمسمائة أخرى فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟!  قال جعفر الصادق: نعم، منهم ومن مواليهم.
“Apabila Al-Qaaim dari keluarga/keturunan Muhammad telah bangkit, ia akan membangkitkan lima ratus orang dari keturunan Quraisy, lalu ia akan memenggal leher mereka. Ia akan melakukan itu sebanyak enam kali”. Aku (‘Abdullah bin Al-Mughiirah) berkata : “Apakah jumlah mereka mencapai itu ?”.Ja’far Ash-Shaadiq menjawab : “Ya, mereka dan juga para pengikutnya” [Al-Irsyaad, hal. 364].
Dan kalangan Quraisy yang paling utama akan ‘diadzab’ oleh Mahdiy versi Syi’ah ini adalah Abu bakr, ‘Umar, dan ‘Utsman karena dianggap telah merebut imamah/kekhilafahan. Kemudian setelah itu para istri Nabi shallalaahu ‘alaihi wa sallam (terutama ‘Aaisyah dan Hafshah, dua putri dari tokoh yang mereka benci : Abu Bakr dan ‘Umar). Inilah ‘tugas besar’ yang harus dijalankan Al-Mahdiy.
[5]        Allah ta’ala hanya menyebutkan hukum Rasulullah Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bukan dengan hukum Nabi yang lain.
[6]        Mengimani, maksudnya adalah membenarkan dan mengamalkannya.
[7]        Al-Mahdiy yang diyakini oleh Syi’ah ini telah menghilang dan bersembunyi di bangunan bawah tanah Samarra. Dikatakan, ia (Al-Mahdiy Syi’ah) bersembunyi karena takut dibunuh (?!).
Ingin melihat tempat persembunyian itu ? See :  

Comments

anang dwicahyo mengatakan...

Ustadz , mohon dijelaskan kriteria seseorang bisa diberi gelar ‘alaihis-salaam

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Sebagian ulama ada yang membolehkan mengucapkan 'alaihis-salaam pada Ahlul-Bait Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam (yang shaalih).

Sebagai bahan bacaan, silakan bukan : http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/07/gelar-karamallaahu-wajhah-bagi-ali.html

anang dwicahyo mengatakan...

Afwan ana lagi ustadz , setelah ana baca http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/07/gelar-karamallaahu-wajhah-bagi-ali.html

maka , sependek pemahaman ana lebih aman menggunakan "radliyallaahu ‘anhum/radliyallaahu ‘anhu /rahimahullah " .

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

apa yang saya katakan tadi adalah madzhab sebagian ulama (dan itu saya sesuaikan dengan pertanyaan antum).

pengucapan 'alaihis-salam kepada Ahlul-Bait memang diperbolehkan - menurut pendapat yang raajih - tanpa adanya pengkhususan (kepada 'Aliy dan sebagian keluarganya) sebagaimana jalan yang ditempuh Syi'ah. Bukankah dalam shalawat kita mengucapkannya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam dan keluarganya ?.

Saufy Jauhary mengatakan...

Assalamualaikum wbt...

ya syeikh, sebahagian salafi-ikhwani Malaysia telah membuat satu forum diskusi berkenaan " Kepercayaan Imam Mahdi adalah perkara furu` (cabang), bukan perkara usul aqidah."

ini adalah hasil diskusi mereka saya copas untuk tuan:

"AlhamduliLlah! Selesai mengikuti pembentangan mantap dari CEO Al-Fikrah.net - Diskusi Al-Imam Al-Mahdi: Dakwah atau Dakyah? Kunci kepada perbincangan ialah soal kepercayaan terhadap Imam Mahdi wujud atau tidak dan siapakah dia.

Antara isi menarik pembentangan oleh Syaikh Mustaqil:

1. Kepercayaan Imam Mahdi adalah perkara furu` (cabang), bukan perkara usul aqidah.

2. Dalil kepercayaan terhadap Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar (Imam Mahdi Yang Dinantikan) yang akan muncul sebagai penyelamat di akhir zaman tidak dapat dijadikan hujah dalam hal aqidah.

3. Tiada satu pun hadis yang menyebut "Al-Mahdi" (merujuk kepada Imam Mahdi yang dipercayai akan datang di akhir zaman) melainkan ianya tidak sahih, dan jika sahih maka ia tidak sarih (tidak jelas).

4. Perkara aqidah memerlukan dalil sahih, tidak seperti perkara feqah yang boleh dipakai hadis dha`if.

5. Al-Mahdi adalah gelaran (seperti YB, Dato' Seri) dan bukannya personaliti khusus yang digambarkan sebagai seorang manusia yang akan turun di akhir zaman memimpin umat Islam melawan Ad-Dajjal bersama Nabi `Isa.

6. "Al-Mahdi" tidak hanya seorang sahaja. Ia adalah gelaran yang boleh diberikan kepada ramai orang yang benar-benar diakui salih, wara` dan memperjuangkan keadilan. Gelaran "Al-Mahdi" tidak khas seperti "Nabi" dan "Rasul" yang hanya spesifik kepada manusia tertentu sahaja.

7. Para salaf as-salih sendiri menamakan beberapa tokoh pejuang sebagai "Al-Mahdi" (eg: 4 Khulafa' Ar-Rasyidun, An-Nafs Az-Zakiyyah, Umar bin Abdul Aziz). Imam Asy-Syatibi pula mengatakan Al-Mahdi itu ialah Nabi `Isa.

8. Tidak ada hadis sahih lagi jelas mengatakan Al-Mahdi akan membantu Nabi `Isa berperang dengan Ad-Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj.

9. Hadis seorang lelaki/pemimpin dari umat Nabi Muhammad akan mengimami Nabi `Isa dalam solat Subuh selepas turunnya Nabi `Isa adalah tidak jelas menunjukkan lelaki itu ialah Al-Mahdi.

10. Sebahagian salaf as-salih berpandangan "seorang lelaki yang namanya sama dengan nama Nabi yang akan bangkit sebelum musnahnya dunia" adalah Muhammad bin AbdiLlah (digelar An-Nafs Az-Zakiyyah) yang telah pun meninggal dunia. Beliau lah Al-Mahdi yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad dan Al-Mahdi ini telah pun meninggal.

11. Tidak ada suruhan dari Nabi untuk menunggu kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman dan tidak diberitakan Al-Mahdi akan berperang membantu Nabi `Isa.

12. Berbeza dengan kemunculan Ad-Dajjal, tidak pula diriwayatkan para sahabat berusaha mencari Al-Mahdi atau mereka menunggu akan kedatangannya.

13. Konsep Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar tidak dijumpai dalam hadis yang sahih, tetapi banyak dalam hadis Syi`ah yang palsu.

14. Sepatutnya umat mengambil iktibar dari semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh "Al-Mahdi" yang telah digelar oleh para salaf. Umat perlu aktif dan berdaya-saing, tidak hanya pasif menunggu penyelamat.

15. Antara ulama kontemporari yang tidak mewajibkan mempercayai kedatangan Al-Mahdi ialah Syaikh Al-Qaradhawi (Pengerusi Kesatuan Ulama Islam Sedunia) dan Syaikh Atiyyah Saqr (Pengerusi Lajnah Fatwa Al-Azhar).

WaLlahu A`lam."

minta komentar dari pak ustaz tentang kenyataan mereka ini.adakah hanya khilaf atau jelas satu kesesatan?apa yang membimbangkan adalah mereka menyebarkan pandangan ini kepada orang awam.jazakallahhu khair...

Saufy Jauhary, Malaysia.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Pendapat itu adalah pendapat yang menyimpang dari kebenaran.

Anonim mengatakan...

Assalamu'alaikum..

Ustadz.. saya sering mendengar ungkapan seseorang bahwa "setiap perkataan bisa diterima dan bisa di'tolak kecuali perkataan Rasulullah".

diantara alasan ia berungkap demikian adalah dikernakan Rasulullah itu Ma'shum (terbebas dari kesalahan & apa yang beliau ucapkan tidak lain adalah kebenaran yang datang dri Allah tuhan semesta alam.

namun orang syiah meyakini bahwa Imam Mahdi (versi mereka) adalah Ma'shum. sedangkan berdasarkan artikel di'atas ternyata Imam mahdi (versi Syiah) itu berbeda dengan Imah Mahdi(versi Ahlus Sunnah). yang ingin saya tanyakan ialah, apakah Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah itu Ma'shum (terbebas dari kesalahan) atau tidak.?

terimakasih sebelumnya.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Wa'alaikumus-salaam.

Tidak.

Anonim mengatakan...

Bagaimana dengan ini....

عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ رَجُلاً مِنِّيْ (أَوْ: مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ) يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ وَ اسْمُ أَبِيْهِ اسْمَ أَبِيْ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا."

Diriwayatkan dari Abu Daud, dari Zaidah, dari ‘Ashim, dari Zurr, dari Abdullah, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, “Seandainya tidak tersisa dari (usia) dunia ini kecuali hanya sehari, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu hingga Ia membangkitkan seseorang dariku (dari Ahlulbaitku) yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku . Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kezaliman dan kelaliman.”

Hadis di atas tidak dapat kita jadikan pijakan, baik dari sisi sanad maupun dari sisi kandungan.

Dari sisi sanad, hadis ini diriwayatkan dari Zaidah. Jika kita merujuk kepada buku-buku ilmu Rijal, akan kita dapatkan bahwa semua nama Zaidah memiliki catatan negatif dalam sejarah hidupnya; Zaidah bin Sulaim adalah seorang yang tidak diketahui juntrungannya (majhûl), Zaidah bin Abi ar-Ruqad adalah seorang yang lemah (dha’îf), menurut Ziyad an-Numairi dan hadisnya harus ditinggalkan, menurut Bukhari, dan Zaidah bin Nasyid tidak dikenal kecuali melalui riwayat putranya darinya, menurut Ibnu al-Qatthan. Sementara Zaidah (dengan tidak disebutkan nama ayahnya), hadisnya harus ditinggalkan, menurut Abu Hatim dan hadisnya tidak bisa diikuti, menurut Bukhari, atau ia ahli dalam menyisipkan kata-kata baru ke dalam hadis, menurut sebagian ulama Rijal. Syamsuddin Ahmad bin Muhammad adz-Dzahabi, Mîzân al-I’tidâl, jilid 2, hal. 52; al-Imam al-Mahdi min al-Mahd ilâ azh-Zhuhûr, hal. 24.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Coba Anda perhatikan baik-baik sanad Abu Daawud yang saya bawakan di artikel. Zaaidah itu punya mutaba'ah.

Unknown mengatakan...

Sayang sekali, tokoh-tokoh panutan Syi'ah seringkali digambarkan oleh kaum Syi'ah sendiri dengan sifat munafik.

Khalifah Rasyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu dikatakan kalau dia membaiat Abu Bakr, Umar, & Utsman karena beliau minoritas & dalam rangka melindungi darahnya.

Imam Mahdi dikatakan lari ke gua karena ketakutan.

MasyaAllaah..
Secara langsung tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka telah menghina tokoh-tokoh panutan mereka sendiri.

Anonim mengatakan...

Afwan tadz, adakah hadits yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan?

Yang ana lihat diatas hanya perkataan Ibnu Katsir saja.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Di atas sudah saya sebutkan, bahwa haditsnya lemah.

Anonim mengatakan...

Ustadz bagaimanakah penjelasan yang benar dari hadits berikut? Ada yang memahami Imam Mahdi dan pasukannya akan menaklukan jazirah arab(wahabi), persia(syi'ah), dan Rum (barat).

ﺗَﻐْﺰُﻭﻥَ ﺟَﺰِﻳﺮَﺓَ ﺍﻟْﻌَﺮَﺏِ ﻓَﻴَﻔْﺘَﺤُﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﻓَﺎﺭِﺱَ ﻓَﻴَﻔْﺘَﺤُﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﺛُﻢَّ ﺗَﻐْﺰُﻭﻥَ ﺍﻟﺮُّﻭﻡَ ﻓَﻴَﻔْﺘَﺤُﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﺗَﻐْﺰُﻭﻥَ ﺍﻟﺪَّﺟَّﺎﻝَ ﻓَﻴَﻔْﺘَﺤُﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ
“Kalian akan perangi jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya.
Kemudian (kalian perangi) Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya.
Kemudian kalian perangi Ruum sehingga Allah menangkan kalian atasnya.
Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya.” (HR
Muslim 5161)
Syukran Jazakallah

Anonim mengatakan...

Mahdi ni imam Syiah ke 12 rupanya... dan akan kembali?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Mahdi

Anonim mengatakan...

Saya ada persoalan.
Mengapa riwayat Nabi ni dicerita secara lisan ( verbal ) dari satu orang kepada satu orang dan seterusnya?
Mengapa pihak pertama yang mendengar percakapan atau melihat tindak-tanduk Nabi tidak menulisnya di kertas atau buku?
Tidak ada pena dan kertaskah pada zaman tersebut?
Adakah pada zaman tersebut tiada buku, surat, bahan sastra, kertas penjanjian?
Bukankah dalam Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk menulis semua perjanjian di atas kertas? Surah 2:282

Jadi mengapa hadis-hadis tidak di tulis pada zaman Nabi itu sendiri, sebaliknya hanya ditulis lebih 200 tahun kemudian?

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Hadits ditulis dan dihafal. Penulisan hadits ada dalam lembaran-lembaran/shahifah. Adapun yang Anda katakan "200 tahun kemudian" (dan ini pun keliru) adalah pengumpulannya. Bukan penulisannya.