Ibnu Taimiyyah dan Maulid Nabi - Menyingkap Kedustaan Salafytobat


Ada sebuah tulisan yang cukup menggelitik dari pemilik Blog salafytobat [lihat : http://salafytobat.wordpress.com/2009/05/11/pemalsuan-pendapat-salaf-oleh-wahhaby-dengan-kedok-takhrij-dan-mukhtarat-meringkas/] yang mengulas tentang Ibnu Taimiyyah dan Maulid Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dalam tulisan tersebut – dengan yakinnya – ia mengatakan bahwa Salafy-Wahabi telah melakukan kecurangan dalam peringkasan kitab Ibnu Taimiyyah. Dan ia menyiratkan satu kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah membolehkan dan ‘merestui’ pelaksanaan Maulid Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dengan sedikit disertai satu atau dua lembar scan buku yang berhasil ia dapatkan, pemilik blog Salafytobat hendak mengelabuhi pembaca – seperti biasa ia lakukan – untuk meyakinkan bahwa apa yang ia tulis adalah benar.

Saya ajak ikhwan semua untuk meneliti apakah yang dikatakan oleh yang bersangkutan memang benar atau hanya sebuah pengkelabuhan. Kitab yang ia gunakan sebagai sandaran dalam hal ini adalah kitab Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim karya Ibnu Taimiyyah yang dikatakan terbitan Daarul-Hadiits Mesir. Adapun kitab yang berjudul sama yang saya gunakan sebagai perbandingan adalah terbitan Maktabah Ar-Rusyd – Riyadl (terdiri dari dua jilid), tahqiq : Prof. Dr. Naashir bin ‘Abdil-Karim Al-‘Aql hafidhahullah, yang covernya bisa dilihat di bawah. Selain itu, saya juga memperbandingkannya dengan Free Program Maktabah Ibnu Taimiyyah yang diterbitkan oleh Maktabah Ruuhul-Islam (yang mengacu pada hard copy terbitan Daar ‘Aalamil-Kutub, Beirut -  Cet. 7/1419).

Pemilik blog Salafytobat berkata :

Wahhaby ini memanipulasi fatwa ibnu taymiyah, sehingga seoalh-olah ibnu Taymiyah membid’ahkan amalan maulid Nabi. Seharusnya dalam kitab yang asli tertulis :

Syeikh Ibn Taimiyah : “Di dalam kitab beliau, Iqtidha’ as-Shiratil Mustaqim, cetakan Darul Hadis, halaman 266, beliau nyatakan: Begitu juga apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia samada menyaingi orang Nasrani pada kelahiran Isa عليه السلام, ataupun kecintaan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan mengagungkan baginda, dan Allah mengurniakan pahala kepada mereka atas kecintaan dan ijtihad ini…”

Seterusnya beliau nyatakan lagi : “Ia tidak dilakukan oleh salaf, tetapi ada sebab baginya, dan tiada larangan daripadanya

Kita pula tidak mengadakan maulid melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah sebagai: “Kecintaan kepada Nabi dan mengagungkan baginda.”

[perhatikan yang tercetak tebal di atas !!]

Mari kita cek kitab dimaksud, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah perihal Maulid Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Beliau berkata :

(( فصل . ومن المنكرات في هذا الباب : سائر الأعياد والمواسم المبتدعة ، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم، أو لم تبلغه؛ وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها؛ لسببين:

أحدهما : أن فيها مشابهة الكفار .

والثاني : أنها من البدع . فما أحدث من المواسم و الأعياد هو منكر ، وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب ؛ لوجهين :

أحدهما : أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات ، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر – رضي الله عنهما – قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ، ويقول : (( بُعثت أنا والساعة كهاتين – ويقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطى – ويقول : (( أما بعد ،فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة )) وفي رواية للنسائي : ((وكل بدعة ضلالة في النار))

وفيما رواه مسلم – أيضاً – في الصحيح عن عائشة – رضي الله عنها – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )). وفي لفظ في الصحيحين :(( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ،تمسكوا بها، وعضُّو عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )).

وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع ، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً . قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ...}. فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله ، من غير أن يشرعه الله ، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاً لله ، شرع من الدين ما لم يأذن به الله.........

”Pasal : Di antara kemunkaran yang terjadi pada bab ini adalah adanya perayaan dan upacara-upacara bid’ah. Semua itu merupakan kemunkaran yang dibenci, baik kebencian itu mencapai derajat haram atau tidak. Semua perayaan itu dilarang karena dua hal :

Pertama, Menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir.

Kedua, termasuk bid’ah. Oleh karena itu, walaupun tidak ada keserupaan dengan Ahli Kitab, segala perayaan dan upacra itu adalah munkar karena dua hal :

1.    Karena semua upacara itu termasuk dalam katagori bid’ah dan sesuatu yang baru, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya. Diriwayatkan Jabir bin Abdillah radliyallaahu ’anhuma ia berkata : ”Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam apabila berkhutbah, maka matanya memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya meluap hingga seakan-akan beliau seperti penasihat tentara yang berkata : ’Semoga Allah memberkahi kalian di waktu pagi dan sore’. Kemudian beliau melanjutkan : ’Aku diutus dan hari kiamat seperti ini’ – sambil mendekatkan antara dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah seraya bersabda : ’Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang bid’ah adalah sesat’. Dalam riwayat An-Nasa’i : “Setiap bid’ah adalah sesat yang ada di neraka”.

Muslim juga meriwayatkan dari Shahih-nya dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa, dari Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam bahwa beliau berkata : “Barangsiapa yang mengerjakan satu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak”.

Dalam kitab Shahihain disebutkan hadits lain yang senada : “Barangsiapa yang mebuat-buat suatu yang baru dalam perkara kami yang tidak termasuk di dalamnya, maka ia ditolak”.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ashhaabus-Sunan dari ‘Irbadl bin Sariyyah, dari Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda : “Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup setelahku, maka kelak ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur-rasyidin yang mendapatkan hidayah. Maka berpegang teguhlah kalian kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah segala perkara yangbaru, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat”.

Semua ini adalah kaidah yang ditunjukkan oleh As-Sunnah dan ijma’, yang dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Diantara adalah firman Allah : ”Apabila mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari’atkan untuk agama mereka yang tidak diijinkan Allah ? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka tekal dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang dhalim itu akan memperoleh adzab yang pedih” [Asy-Syuuraa : 21].

Oleh karena itu, barangsiapa yang mendekatkan diri kepada Allah, baik berupakan perkataan atau perbuatan yang tidak disyari’atkan oleh Allah, maka dia telah membuat syari’at sendiri dalam agama, yang tidak diijinkan Allah. Barangsiapa yang mengambilnya, berarti telah menjadikan sekutu bagi Allah dan membuat syari’at agama yang tidak diijinkan oleh-Nya” [Iqtidlaa Ash-Shiraathil-Mustaqiim 2/581-583].

........ فصل : قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان ، ولنفس الزمان ، ولنفس الاجتماع ، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياً :

أما الزمان فثلاثة أنواع ، ويدخل فيها بعض أعياد المكان والأفعال :

أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة الإسلامية أصلاُ ، ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه ، مثل : أول خميس من رجب ، وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب.......

النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره ،من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً، ولا كان السلف يعظمونه: كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مراجعة من حجة الوداع .....

وكذلك ما يحدثه بعض الناس: إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى-عليه السلام-،وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع – من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً مع اختلاف الناس في مولده ، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع فيه لو كان خيراً ، ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف - رضي الله عنهم- أحق به منا ،فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا ،وهم على الخير أحرص،وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته،وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً ، ونشر ما بعث به ، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان ، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار،والذين اتبعوهم بإحسان،وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرَّاصاً على أمثال هذه البدع-مع ما لهم فيها من حُسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة - تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أُمروا بالنشاط فيه ، وإنما هم بمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه ،أو يصلي فيه قليلاً ،وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة، وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تُشرع ،ويصحبها من الرياء والكِبْر ،والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها))  ا.هـ .

Pasal : Telah dijelaskan di muka bahwa hari raya adalah sebutan untuk mengingat nama tempat, waktu, dan persitiwa secara bersama-sama. Ketiga hal ini telah menyebabkan banyak hal.

Tentang hari raya yang berkaitan dengan waktu sendiri terdiri dari tiga hal, yang masuk di dalamnya sebagian hari raya tempat dan peristiwa :

Pertama : Hari yang sama sekali tidak diagungkan syari’at Islam, tidak istimewa menurut para salaf, dan tidak terjadi peristiwa yang seharusnya diagungkan, seperti awal Kamis bulan Rajab, malam Jum’at pertama bulan Rajab yang disebut dengan malam Raghaaib…… [idem, hal. 617].

Kedua : Hari yang di dalamnya terjadi satu peristiwa yang juga terjadi pada hari-hari lainnya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai musim tertentu, dan tidak diagungkan oleh para salaf. Misalnya, tanggal 18 Dzulhijjah dimana pada hari itu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah di Ghadir Khum, ketika beliau pulang dari haji Wada’…… [idem, hal. 618].

Begitu pula yang diadakan oleh sebagian manusia, baik yang tujuannya untuk menghormati orang-orang Nashrani atas kelahiran ‘Isa ataupun karena mencintai Nabi. Kecintaan dan ijtihad mereka dalam hal ini tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi bukan dalam hal bid’ah – seperti menjadikan kelahiran Nabi sebagai hari raya tertentu – padahal manusia telah berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Perayaan seperti ini belum pernah dilakukan oleh para salaf, meski ada peluang untuk melakukannya dan  tidak ada penghalang tertentu bagi mereka untuk melakukannya. Seandainya perayaan itu baik atau membawa faedah, tentu para salaf lebih dulu melakukannya daripada kita karena mereka adalah orang-orang yang jauh lebih cinta kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan lebih mengagungkannya. Mereka lebih tamak kepada kebaikan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kesempurnaan cinta dan pengagungan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah dengan cara mengikutinya, mentaatinya, menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnahnya – baik secara lahir maupun batin – menyebarkan apa yang diwahyukan kepadanya, dan berjihad di dalamnya dengan hati, kekuatan, tangan, dan lisan. Itulah cara yang digunakan oleh para salaf, baik dari golongan Muhajirin, Anshar, maupun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dalam mencintai dn mengagungkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Adapun orang-orang yang gigih dalam melakukan kegiatan bid’ah peringatan Maulid Nabi itu – yang mungkin mereka mempunyai tujuan dan ijtihad yang baik untuk mendapatkan pahala – bukanlah orang-orang yang mematuhi perintah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan semangat. Mereka adalah seperti kedudukan orang-orang yang memperindah masjid, tetapi tidak shalat di dalamnya, atau hanya melaksanakan shalat malam di dalamnya dengan minim, atau menjadikan tasbih dan sajadah hanya sebagai hiasan yang tidak disyari’atkan. Tujuannya adalah untuk riya’ dan kesombongan serta sibuk dengan syari’at-syari’at yang dapat merusak keadaan pelakunya” [idem, hal 619-620].

Silakan ikhwah perhatikan perkataan Ibnu Taimiyyah secara lebih luas di atas. Apakah yang dikatakan beliau ini untuk melegalkan dan meridlai amalan Maulid Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ? Bahkan beliau rahimahullah mencelanya !! Adapun yang dikatakan bahwa para pelaku perayaan Maulid Nabi mendapatkan pahala karena kecintaannya adalah bagi ulama-ulama yang berijtihad dan kemudian mereka salah dalam ijtihadnya. Bukankah Ibnu Taimiyyah mengatakan : Kecintaan dan ijtihad mereka dalam hal ini tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukankah ijtihad itu hanya berlaku bagi para ulama yang memang layak berijtihad ? Lantas bagaimana keadaannya dengan para fanatikus, muqallid, dan pengekor hawa nafsu yang semangat keagamaan mereka enggan untuk mengikuti as-salafush-shaalih ? Enggan mengikuti al-haq hanya dikarenakan fanatikus madzhab ? Sungguh aneh ada orang yang memlintir ucapan Ibnu Taimiyyah agar sesuai dengan madzhabnya ! Mungkin dia melewatkan (atau menyembunyikan ?) perkataan Ibnu Taimiyyah di bagian akhir kutipan di atas : Adapun orang-orang yang gigih dalam melakukan kegiatan bid’ah peringatan Maulid Nabi itu – yang mungkin mereka mempunyai tujuan dan ijtihad yang baik untuk mendapatkan pahala – bukanlah orang-orang yang mematuhi perintah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan semangat. Apalagi jika dikaitkan secara komprehensif pembahasan di awal perkataan beliau sebagai nukilan di atas.

Dan ternyata, pemilik blog @salafytobat memalsukan terjemahan dengan mengatakan :

“Ia tidak dilakukan oleh salaf, tetapi ada sebab baginya, dan tiada larangan daripadanya”

Di kalimat mana Ibnu Taimiyyah mengatakan ini ? Padahal yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah adalah :

فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع فيه لو كان خيراً ، ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف - رضي الله عنهم- أحق به منا

“Perayaan seperti ini belum pernah dilakukan oleh para salaf, meski ada peluang untuk melakukannya dan  tidak ada penghalang tertentu bagi mereka untuk melakukannya. Seandainya perayaan itu baik atau membawa faedah, tentu para salaf lebih dulu melakukannya daripada kita…”.

Jelas beda antara perkataan beliau di atas dengan apa yang dipalsukan oleh Salafytobat. Atau memang Salafytobat tidak bisa berbahasa Arab ?

Salafytobat ternyata juga memotong kalimat, dimana ia menuliskan : dan mengagungkan baginda, dan Allah mengurniakan pahala kepada mereka atas kecintaan dan ijtihad ini…”. Padahal kalimat yang lengkap adalah :

“Kecintaan dan ijtihad mereka dalam hal ini tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi bukan dalam hal bid’ah – seperti menjadikan kelahiran Nabi sebagai hari raya tertentu – padahal manusia telah berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam”.

Ini satu khianat !

Bahkan Ibnu Taimiyyah tetap memperingatkan bahwa amalan perayaan Maulid Nabi itu adalah amalan yang menyelisihi sunnah dan wajib untuk ditinggalkan. Amalan tersebut adalah amalan bid’ah yang tertolak menurut syari’at. Lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan perkataan beliau rahimahullah dalam kitab yang lain :

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول ، التي يقال إنها المولد ، أو بعض ليالي رجب ، أو ثامن عشر ذي الحجة ، أو أول جمعة من رجب ، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار ، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ، ولم يفعلوها ، والله سبحانه وتعالى أعلم

“Adapun mengadakan upacara peribadahan selain yang disyari’atkan, seperti malam-malam Rabi’ul-Awwal yang sering disebut Maulid (Nabi), atau malam-malam Rajab, atau tanggal 18 Dzulhijjah , atau awal Jum’at bulan Rajab, atau hari ke-8 bulan Syawwal yang dinamakan oleh orang-orang bodoh dengan ‘Iedul-Abraar; semuanya termasuk bid’ah yang tidak disunnahkan salaf dan tidak mereka kerjakan. Wallaahu subhaanahu wa ta’ala a’lam [Majmu’ Al-Fataawaa, 25/298].

Dr. Muhammad Rawwas Al-Qal’ahjiy telah melakukan penelitian di kitab-kitab Ibnu Taimiyyah untuk merumuskan faedah fiqh yang terkandung di dalamnya telah mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi termasuk perayaan bid’ah yang tidak disyari’atkan dalam Islam [lihat Mausu’ah Fiqhi Ibni Taimiyyah oleh Dr. Muhammad Rawwaas Qal’ahjiy, hal. 1040-1041; Daarun-Nafaais, Cet. 2/1422, Beirut].

Semoga sedikit tulisan ini ada manfaatnya, terutama untuk menjawab syubhat (trik) yang sedang dijalankan oleh orang yang menamakan dirinya Salafytobat. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua.

Berikut saya sertakan scan kitab yang menjadi rujukan dalam tulisan ini.

 

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 581 :

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 582 :

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 583 :

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 617 :

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 618 :

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 619 :

Kitab Al-Iqtidlaa’ hal. 620 :

Kitab Majmu’ Al-Fataawaa, 25/298 :

Kitab Mausu’ah Fiqhi Ibni Taimiyyah Cover :

Kitab Mausu’ah Fiqhi Ibni Taimiyyah hal. 1040 :

Kitab Mausu’ah Fiqhi Ibni Taimiyyah hal. 1041 :

 

Abu Al-Jauzaa’ – Ciomas Permai, 2 Jumadits-Tsaniy 1430.

Comments

Bambang Abu Ibrahim mengatakan...

Jazakallohu khairan.
Alhamdulillah, artikel ini yg ana tunggu-tunggu.

Ana minta ijin copy paste dan menyebarkan artikel ini di internet.

Abu Shofiyyah mengatakan...

Jazaakallah khairan atas penjelasan Ustadz atas Syubuhat dari pihak2 yang begitu gencarnya menda'wahkan kesesatan.

Min Fadhlik, dimana ana bisa download kitab Iqtidho-nya Syaikhul Islam, yang ditahqiq Syaikh Nashir Abdul Karim al Aql??

Barakallahu fiika

Assalaamu'alaykum

Abu Shofiyyah

Abu Isyah mengatakan...

jazakallahu khoiron katsir akhi. Ana mau copy dan sebarkan artikelnya.

Anonim mengatakan...

saya pecinta mawlid dan sholawatan serta ziarah kubur

Anonim mengatakan...

@ atasku..
bisa antum jelaskan shalawatan dan ziarah qubr spt apa yg antum cintai..?

Anonim mengatakan...

ya elagh.. cuma masalah mawlid nabi toh..
ah, biarkan sajalah org yg ikut merayakan mawlid nabi.. kok pake dibilang bid`ah ya?

mang swaktu jaman nabi itu dikenal istilah ilmu : Nahwu, fiqih,tajwid,mutholaah..
itu istilah baru ada setelah jamannya para sahabat. Kan itu bukan bid`ah..lalu ada juga yg bilang sufi bid`ah... ya sufi kan juga ilmu pengatahuan yg diambil dr alqur`an jg sbg cabangnya ilmu hakikat dan makrifat, dan ilmu syariat di rangkum dlm ilmu fiqih..
dan ketahuilah bhwa smasa nabi^para sahabat hidup blum mngenal istilah2 itu.. nah baru skrg deh pada tau...

mawlid emang ga ada pd jaman sahabat ... nth kapan perayaan itu dimulai.. tapi saya yakin tujuan itu bukan merupakan suatu syariat yg diada-adakan... bukan sodara! akan tetapi justru cuma untuk mengenang nabi saja! mang ada salahnya kita mengenang nabi?
mang merayakan ultah juga bid`ah apa?
kalo semuanya bid`ah lantas mau gmn lg? Bukankah Allah memberikan hak kpd makhluqNya untuk, nonton tv, browsing, melakukan segala aktifitas diluar kpentingan agama? kan mencari dunia boleh saja toh!

Jadi kita harus sama2 blajar lg apa arti bid`ah yg sebenarnya?
Jgn kek Fatwa ulama wahabi yg dg mudahnya semua dibilang bid`ah... bisa2 bikin blog dan menikmati internet di bilang bid`ah lg... hehehehhe /*guling2*

Anonim mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
abu hamzah al tegally mengatakan...

akhirnya "kejahilan" salafytobat ketahuan, akhi bertaubatlah, masa antum berani berdusta atas nama Ibnu Taimiyah? apa antum tidak takut kelak akan di bawa ke hadapan Alloh perkara tsb?

@akh Abul Jauzaa
syukron akh atas postingannya, & gak usah ditanggapi tuh si Anonim, biarin dia berbicara di atas "kejahilannya" juga....

abu ilham mengatakan...

Assalamualaikum,

Katakanlah apa yang benar walupun itu pahit bagimu.

Tulisan-tulisan yang bernada serangan kepada Ahlusunnah waljamaah pada dasarnya adalah lahir dari kejahilan penulis tentang masalah yang disampaikannya. Semoga Allah memberi ptunjuk kepada kita dan mereka yang belum tahu.

Ana telah melihat dan membaca beberapa artikel "salafytobat" yang berisi penentangan2 terhadap pemahaman salafus sholeh terhadap agama ini. Bahkan dengan kejinya dia meberikan tuduhan2 yang tidak berbukti dan diklarifikasi terlebih dahulu. Kalau pembaca mau mencoba mengerti kejahilan pemilik salafytobat antum bisa check di blognya : salafytobat.wordpress.com.

INGATLAH DAN PERHATIKANLAH!
ayat berikut ini:

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu[348] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".(An-Nisaa:115).

Barakallaaha fikum.
Wasalam
Abu Ilham

Anonim mengatakan...

untuk akhi abul jangan suka hapus komentar dari guest kalau benar anda berada di jalan yang hak. Karena anda adalah seorang yang mengikuti muhadahash

Anonim mengatakan...

Kebid'ahan salafy wahabi yang paling besar adalah dalam bidang Aqidah.
Membagi akidah dalam konteks rububiyah dan ilahiyah.
Sadarlah wahai saudarakau, ulama salaf mana yang kalian ikuti?
Janganlah kebohodohan kalian menutupi pikiran kalian.
Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf. Dia buakan dari tabiin atau tabiuttabiin.
Kebodohan dan kesesatan salafy wahabi yang lain adalah: Mereka ingkar sunnah. Salah satunya kebiasaan mereka melakukan tuduhan-tuduhan keji terhadap para ulama salaf yang asli (imam Malik, Imam ABu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali), dan salafi wahaby adalah orang yang suka menimbulkan perselisan, perpecahan (pecah hati), dan menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang yang tidak sependapat dengan dirinya dengan sesat.
Sudah saatnya kita bersikap keras terhadap salafy wahabi agar tidak menimbulkan pecah hati sesama saudara muslim.

abu musa mengatakan...

fitnah keji dari agen NYALEP OBAT -->> "Namun dalam bagian lain di kitab tersebut, Ibnu Taymiyah menambahkan:"Merayakan maulid dan menjadikannya sebagai kegiatan rutin dalam setahun yang telah dilakukan oleh orang-orang, akan mendapatkan pahala yang besar sebab tujuannya baik dan mengagungkan Rasulullah SA. Seperti yang telah saya jelaskan, terkadang sesuatu itu baik bagi satu kalangan orang, padahal itu dianggap kurang baik oleh kalangan mu'min yang ketat."

padahal dalam kitabnya di bab 16 berjudul peringatan maulid

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah malah berbicaranya begini ketika berbicara tentang Maulid Nabi dikitab beliau Iqtidha Ash Shirathal Mustaqim:


"Peringatan maulid Nabi yang diadakan oleh sebagian orang, boleh jadi meniru golongan Nasrani merayakan hari kelahiran nabi ‘Isa as., atau boleh jadi karena mencintai dan mengagungkan Nabi . Perbuatan semacam ini tidak dilakukan oleh golongan salaf, padahal ada peluang untuk melakukannya dan tidak ada yang melarang. Sekiranya perbuatan ini baik atau ada dalil yang kuat dari agama, niscaya golongan salaf lebih berhak melakukan hal itu daripada kita. Kaum salaf dahulu lebih mencintai Rasulullah dan lebih memuliakan beliau daripada kita. Mereka lebih besar keinginannya untuk memperoleh kebaikan. Akan tetapi kecintaan dan penghormatan mereka kepada beliau cukup dilakukan dengan cara mengikuti, mematuhi perintah beliau, menghidupkan sunnah beliau lahir dan batin, menyebar luaskan ajaran beliau dan berjihad untuk Islam dengan hati, tangan dan lisan mereka. Inilah jalan kaum salaf dahulu, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshor dan mereka yang mengikuti jalan mereka.

Sebagian besar dari orang-orang yang bersemangat melaksanakan bid‘ah-bid‘ah semacam ini dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala, ternyata mereka mengabaikan perintah-perintah Rasulullah yang seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang semacam ini dapat diibaratkan seperti seorang yang menghiasi mushaf Al-Qur‘an tetapi tidak mau membacanya, atau seperti orang yang membacanya, tetapi tidak mau mengikutinya. Dan mereka juga diibaratkan orang yang menghiasi masjid, tetapi tidak melakukan shalat di dalamnya atau hanya kadang-kadang saja. Atau ibarat orang yang memasang lampu dan meletakkan berbagai macam sajadah yang indah dan berbagai macam hiasan lain di masjid, padahal semua itu tidak diperintahkan oleh agama. Perbuatan tersebut ia lakukan hanya untuk mendapatkan pujian, kebanggaan dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang merusak diri pelakunya sendiri.

http://www.scribd.com/doc/9247289/ibn-taimiyah-mukhtarat-iqtidha-ashshirathal-mustaqim

Anonim mengatakan...

Hihihi, lucu juga ya, عدم مانع diterjemahkan "tidak ada larangan", :))
Benar2 kacau tuh terjemahan Salafytobat.. Banyak dipotong2 lagi.. Tp akhirnya ketahuan dehh... :)

Dewi Fatimah Ummu Aisyah mengatakan...

ya elagh.. cuma masalah mawlid nabi toh..
ah, biarkan sajalah org yg ikut merayakan mawlid nabi.. kok pake dibilang bid`ah ya?

mang swaktu jaman nabi itu dikenal istilah ilmu : Nahwu, fiqih,tajwid,mutholaah..
itu istilah baru ada setelah jamannya para sahabat. Kan itu bukan bid`ah..lalu ada juga yg bilang sufi bid`ah... ya sufi kan juga ilmu pengatahuan yg diambil dr alqur`an jg sbg cabangnya ilmu hakikat dan makrifat, dan ilmu syariat di rangkum dlm ilmu fiqih..
dan ketahuilah bhwa smasa nabi^para sahabat hidup blum mngenal istilah2 itu.. nah baru skrg deh pada tau...

mawlid emang ga ada pd jaman sahabat ... nth kapan perayaan itu dimulai.. tapi saya yakin tujuan itu bukan merupakan suatu syariat yg diada-adakan... bukan sodara! akan tetapi justru cuma untuk mengenang nabi saja! mang ada salahnya kita mengenang nabi?
mang merayakan ultah juga bid`ah apa?
kalo semuanya bid`ah lantas mau gmn lg? Bukankah Allah memberikan hak kpd makhluqNya untuk, nonton tv, browsing, melakukan segala aktifitas diluar kpentingan agama? kan mencari dunia boleh saja toh!

Jadi kita harus sama2 blajar lg apa arti bid`ah yg sebenarnya?
Jgn kek Fatwa ulama wahabi yg dg mudahnya semua dibilang bid`ah... bisa2 bikin blog dan menikmati internet di bilang bid`ah lg... hehehehhe /*guling2*

tangapan: bego kok di tampak2kan

Anonim mengatakan...

KALAU BELAJAR ILMU ITU YANG BENAR MENGENAI HADIST...CARILAH GURU YANG MEMPUNYAI ILMU DAN SANAD YANG TERSAMBUNG..JANGAN ASL CEPLOS...
PELAJARI ILMU BALAGHOOH DAN NAHWU....
DENGAN BEGITU ORANG TIDAK AKAN MUDAH DI PROVOKATOR ORANG KAFIR YAITU AMERIKA..

Agni Mahesa, Ph.D. mengatakan...

mantabs ustad...bantahan yg bagus


oia...bahas sekalian mengenai tokoh
Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz....

siapakah dy?

adakah fatwa dr syaikh bin baz, albani, atau utsaimin tentang orang tersebut...

Anonim mengatakan...

Terima kasih ustad, dgn demikian kami punya pegangan dalil yang membolehkan maulid dan yang tidak membolehkan maulid. untuk selanjutnya, kami bisa ambil kesimpulan sendiri.

Slogan hidup saya, saya tidak perduli siapa yg menyampaikan, tapi apa isi yg disampaikan.

Biar itu yg nyampaikan hanya seorang tukang becak, asal sesuai dengan Alqur'an dan Hadits, tentunya akan saya ikuti.

Anonim mengatakan...

maaf saya mau tanya tentan tulisan ini

Pendapat Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) :
Merupakan Bid’ah hasanah yg mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yg diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran Rasul saw dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para fuqara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul saw dan membangkitkan rasa cinta pada beliau saw, dan bersyukur kepada Allah dg kelahiran Nabi saw.


jadi bisa dikatakan bahwa, ibnu tayimiya lebih afdhol ketimbang Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah

Anonim mengatakan...

TOLONG DONG BANTUANNYA, KOK TAHUN CETAKAN KITABNYA BEDA YA, DAN PERCETAKANNYA JUGA BEDA


Saya ajak ikhwan semua untuk meneliti apakah yang dikatakan oleh yang bersangkutan memang benar atau hanya sebuah pengkelabuhan. Kitab yang ia gunakan sebagai sandaran dalam hal ini adalah kitab Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim karya Ibnu Taimiyyah yang dikatakan terbitan Daarul-Hadiits Mesir. Adapun kitab yang berjudul sama yang saya gunakan sebagai perbandingan adalah terbitan Maktabah Ar-Rusyd – Riyadl (terdiri dari dua jilid), tahqiq : Prof. Dr. Naashir bin ‘Abdil-Karim Al-‘Aql hafidhahullah, yang covernya bisa dilihat di bawah. Selain itu, saya juga memperbandingkannya dengan Free Program Maktabah Ibnu Taimiyyah yang diterbitkan oleh Maktabah Ruuhul-Islam (yang mengacu pada hard copy terbitan Daar ‘Aalamil-Kutub, Beirut - Cet. 7/1419).

Marilah kita simak kitab Iqtidha’ as-Sirath al-Mustaqim karya seorang filosof mujassim Ahmad ibn Taimiyah (meninggal tahun 728 hijriah) cet. Darul Fikr Lebanon th.1421 H. Pada hal.269 Ibnu Taimiyah berkata,

“Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara rutinan, segolongan orang terkadang melakukannya. Dan mereka mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah Saw..”


CETAKAN SUDAH LAIN PAK, JADI GIMANA INIH. MANA YANG ASLI BENAR BENAR KARANGAN IBNU TAYIMIYAH, KAN BISA SAJA ORANG MENDOMPLENG , TERUS MENAMBAHIN CATATAN KAKI.

COBA DIBANTU YA CETAKANNYA YA

http://upload.kapanlagi.com/show.php?photo=20100103003716_Ibnu_taimiyah_akui_wali_Qutb_4b3f844c71a93.JPG

Anonim mengatakan...

Saya ajak ikhwan semua untuk meneliti apakah yang dikatakan oleh yang bersangkutan memang benar atau hanya sebuah pengelabuan.
Kitab yang digunakan sebagai sandaran dalam hal ini adalah kitab Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim karya Ibnu Taimiyah terbitan Darl fikr libanon
Adapun terbitan yang saya gunakan sebagai pembanding adalah terbitan Maktabah Ar-Rusyd – Riyadl (terdiri dari dua jilid), tahqiq : Prof. Dr. Naashir bin ‘Abdil-Karim Al-‘Aql hafidhahullah.

Kalimat yang dinukil sebagai alasan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan Maulid adalah sebagai berikut :

فتعظيم المولد ، واتخاذه موسمًا ، قد يفعله بعض الناس ، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده ، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

“Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara rutin, segolongan orang terkadang melakukannya. Dan mereka mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW..”

Mereka mengatakan ini terdapat didalam Kitab Iqtidha sirathal Mustaqim cet. Darul Fikr Lebanon th.1421 H hal 269

Terus terang saya kesulitan untuk mendapatkan cetakan Darul Fikr, Namun dalam cetakan Maktabah Ar-Rusyd tulisan tersebut terdapat dalam halaman 621 baris terakhir dan awal halaman 622 dengan teks yang sama.


TOLONG DONG DIBANTU, KOK GAK NEMU YANG CETAKAN cetakan Darul Fikr.

PADAHAL KALAU SAYA TELITI, PERMASALAHANNYA ADALAH KITAB SAMA TAPI YANG SATU SUDAH DI tahqiq OLEH ORANG KETIGA, YANG KITA SENDIRI TIDAK TAHU CARA MENYADURNYA. MOHON PENELITIANNYA.

GAMPANG KOK
1 CETAKAN Kitab Iqtidha sirathal Mustaqim cet. Darul Fikr Lebanon th.1421 H hal 269

2 terbitan Maktabah Ar-Rusyd – Riyadl (terdiri dari dua jilid), tahqiq : Prof. Dr. Naashir bin ‘Abdil-Karim Al-‘Aql hafidhahullah.

KIRA KIRA BISA GAK BUKU ASLINYA SUDAH DIRUBAH ( SEPERTI INJIL )
KALAU BISA MAKA AKAN KABUR MAKNA SEBUAH RIWAYAT

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Beda cetakan dan penerbit sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Setidaknya saya sudah membandingkan dua cetakan. Adapun jika komentar Anda terkait tulisan salafytobat, silakan saja Anda meminta dia (salafytobat) menampilkan halaman asli yang ia maksud. Akan kita lihat, apakah isinya berbeda, atau memang salafytobat tidak amanah dalam menerjemahkan atau salah paham.

Anonim mengatakan...

yang dimaksud salafytobat adalah pada majmu fatawa juz 23 page 163...

jadi ga nyabung, yang di pajang scan majmu juz 23????

utk lebih jelas lihat disini :
http://www.youtube.com/watch?v=WMK_BniVpTU&feature=related

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Maaf, yang tidak nyambung itu Anda. Jelas-jelas salafytobat memaksudkan perkataan Ibnu Taimiyyah dalam buku Iqtidlaa' Ash-Shiraathil-Mustaqiim. Kutipannya pun masih ada saya bawakan di artikel di atas.

Anda harus lebih cermat lagi membaca.

Anonim mengatakan...

Ini bid'ah itu bid'ah repot sama orang yg sok pinter hehehehee :) Kenapa kalian tidak naek onta aj klo kemana mana? :) napa ko' naek mobil ato motor?, Napa kalian tidak pake baju asli arab saja sana ? :) ko' pake celana dan hem? :) Emang surga neraka milik kalian?, Yg tidak sependapat dengan kalian Kalian bilang neraka:) gagagagaagagaaa :D

Jangan melekat!!! pada apapun .
Kebanyakan orang yg mengaku soleh tu selalu mendahului Tuhan, karena mereka akan bahagia jika bisa menghakimi orang laen.
Ingat hasil akhir dunia ini bukan pada kalian yg mengaku soleh, tapi hasil akhirnya adalah pada Alloh sendiri yg kalian tak pernah tau ato mengenalNya. :)

Banyak orang mengaku soleh namun ketika di minta semua titipan dari Alloh, mereka lantas marah yg dalam hatinya tidak sadar adalah setan yg mengisi kekosongan kalbunya. Mengapa begitu? Karena mereka tak pernah mengenal Tuhannya selain dari teks dan doktrin yg dijejalkan di otakny,sehingga hatinya kosong.

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

ana jadi ingat perkataan ustadz Abul Jauza agar membiarkan komentar2 seperti anonim 10 Juli 2010 18:15 dipublikasikan agar manusia bisa membendakan mana ucapan ilmiah dan mana ucapan bodoh.

Anonim mengatakan...

@anonim 10 Juli 2010 18:15

Ini bantah itu bantah repot sama orang yg sok angkuh hehehehehe :)

Bodoh kok dipiara?? Bukannya belajar...

sofyan mengatakan...

Jakalloh khoir ustadz bantahan ilmiah ini..

Jika tidak mau bodoh yaa belajar toh..
itukan lebih baik.. yaa..

Salafy Tobat Blog ngalor ngidul gazebo..

Sungguh tepat ucapan orang yang berkata, “Jika kayunya bengkok, maka bayangannya tak mungkin lurus.”

Jika engkau dapati orang2 yang tersesat itu berusaha ingin membuat2 keragu-raguan dan kerancuan dalam kebenaran terhadap mu.. tetap saja terlihat kesalahan yang ada padanya....
atau bangkai yang engkau sembunyikan tetap saja kecium baunya wallohu'alam

Anonim mengatakan...

assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh..
pak ustadz yth..saya mau bertanya..
tentang bid'ah menurut syekhul islam ibnu taymiyyah rahimmalloh...
apakah terbagi ataukah tidak...dan tolong tuliskan text asli dari kitab karangan beliau...
terima kasih

Anonim mengatakan...

Gimana bisa dua jilid yang berbeda? Kok Ibn Taimiyah tertulis satu kitab dengan dua naskah berbeda.. atau ada orang yang melakukan jenayah penulisan, yaitu wahaby salafy yang diencar sering2 ngubah skrip asal, sebab itu ada dua copy yang berbeda..
Maka itu jangan disalahkan Salafytobat kerna dia merujuk pada kitab edisi lain, yang ini pake kitab lain, maka kita yang bergaduh disebabkan 2 naskah yang berbeda ini.
Mau salahkan siapa sih?

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Kalau belum pernah baca kitab Ibnu Taimiyyah ya komentarnya pasti gitu. Coba tanya ke salafytobat teks asli yang ia kutip dari kitab al iqtidlaa' ! Saya sudah sertakan scan kitab yang dibahas.

Anda itu aneh! Bisa begitu percaya pada salafytobat, padahal sudah beberapa kali terbukti kebodohan dan ketidakjujurannya. Atau memang dia cuma modal copy paste saja? Tidak bisa bahasa Arab? Janganlah Anda cuma berasumsi dalam menilai persoalan.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

@Anonim 1 September 2010 02.15.....

Tidak terbagi. Mohon maaf, saat ini saya belum bisa menampilkan scan kitab yang antum minta, terutama di kolom komentar ini karena fasilitas blogger tidak mendukungnya.

saidblogs mengatakan...

kitab yang biasa dijadikan sekte wahabi/ salafi sebagai rujukan dalam masalah bid`ah adalah kitab al-i`tishom karya Imam syathibi, beliau membagi bid`ah hanya pembagianya tidak diikuti oleh wahabi/salafi, seperti halnya Imam syathibi banyak memuji menyanjung kaum shufi kaum wahabi / salafi malah membenci kaum shufi, jadi ga aneh kalo kaum wahabi salafi sampe ngerobah robah isi kitab ulama yang sebagianya bertentangan dengan hawa nafsu mereka kaya orang yahudi sama nashrani memperlakukan taurot dan INjil. saudi kan negara kaya raya.

Unknown mengatakan...

Assalamualaikum'
maaf saya tak banyak ilmu sebagaimana antum sekalian, tapi ijikn saya menyampaikan beberapa kata ini:

saya mohon sudah hentikan perdebatan yg tiada manfaat ini. Karena saya yakin tak akan ada akhirnya coz emang dr awal berangkatnya sudah berbeda stasiun.

Untuk yg tak sependapat dengan salafy, tak perlu menghina atau menghujat. diamlah, Allah lebih mengetahui apa yang engkau tak tahu.

Bukankah abu jauzaa hanya menyampaikan, masalah engkau tak sepaham, simpanlah dalam hati. karena kata2 yg menyakitkan akan menimbulkan perpecahan.

Berilmu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengoreksi. Jika memang kita ada kekurangan, terimalah koreksi dari orang lain. Tapi masalah ibadah, peganglah apa yang Rosulullah ajarkan. Tak perlulah menambah apa2 yg beliau tak ajarkan.

Kenapa harus menambah yg baru, jika yang telah ada belum semua kita kerjakan. Saya yakin seumur hidup kita tak akan mampu mengerjakan semua yg Rosulullah ajarkan pada kita.

maka sebaiknya, amalkan yg sudah ada. tak perlu menuduh orang lain begini atau begitu.

Masalah sesat, jika kita bukan ahlul bid'ah kenapa harus takut dibilang sesat. Tak perlu berkoar2 kita tidaklah golongan sesat. karena emang tak ada yg sedang menghakimi orang lain disini.

saya yakin tiap manusia Allah bekali hati untuk menimbang, apakah yg dikerjakannya sesuai apa tidak dengan syariat yg Rosulullah ajarkan pada kita melalui para ulama salaf.

Semoga Allah memberkahi kita dengan pemahaman yang baik sebagaimana para ulama salaf!

mohon maaf jika ada salah2 kata, semua karena minimnya ilmu yg saya miliki.

wassalamualaikum!

abu iram al-atsary mengatakan...

Bismillah...

Dalam setiap masalah tentu ada kontradiktif, dan itu sebuah sunnatulloh. siang lawan malam, lelaki lawan wanita, terang dan gelap, sunnah dan bid'ah, syirik dan tauhid. al-haq dan al-batil.

Nah disinilah kita dituntut menjadi seorang yang profesional menyikapinya. Yang saya maksud adalah sikap kita, kita harus tahu dimana posisi kita berdiri, jika kita memiliki kemampuan sebagai pembanding, ya lakukan, jika kita hanya sebagai penyimak, ya simaklah dengan baik, bandingkan 2 masalah, cari pencerahan sebaik-baiknya, dan fokus pada masalah yang ada.

Hindarkan diri kita dari posisi komentator sepakbola, yang mana seolah kita ahlinya saja, tapi saat disuruh terjun kelapangan ternyata ga punya kemampuan apa-apa....

demikian, kita serahkan saja kepada orang-orang yang berkompeten bekerja untuk saling menyodorkan argumennya, kita lihat, kita saksikan, kita ikuti perkembangannya, untuk hasilnya, sekalipun nanti yang tampil adalah kebenaran, tidak akan semua orang secara otomatis mengikutinya, begitupun jika yang menang kebatilan, tidak akan menjadi berpaling orang-orang yang kuat berpegang pada kebenaran. da'wah tetap jadi prioritas, namun hidayah ada yang mengaturnya. Semoga bermanfaat. Salam kenal untuk semua, dan terkhusus untuk abul jauzaa. Terima kasih.

Mawool mengatakan...

bantahan cet. Darul Fikr Lebanon th.1421 H. Pada hal.269
http://syaikhul-islam.blogspot.com/2010_02_01_archive.html

antifreemason mengatakan...

itulah "hebat" nya wahabi,ketika yang lain berdakwah untuk mengislamkan orang kafir, wahabi malah mengkafirkan orang islam.naudzubillah....

Anonim mengatakan...

Yg menuduh wajib mendatangkan bukti, bila tak ada bukti, maka tuduhan itu berbalik dengan sendirinya ke dirinya sendiri. See, udh berbalik sendirinya tuh ke yg menuduh. Hehehe...Na'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari semua fitnah.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

@mas antifreemason,....

Kalau komentar Anda adalah berkaitan dengan artikel di atas, dimana letak statement pengkafirannya ?. Atau kalau Anda hendak berkomentar terhadap artikel lain di blog ini yang punya arah pengkafiran terhadap kaum muslimin, tolong ditunjukkan, sekaligus koreksiannya. Biasakan diri Anda untuk berkomentar cerdas dan waras.

Anonim mengatakan...

berbantah2an lah terus...puaskan nafsu2 dan talbis2 iblis..smoga kalian semua termasuk penghuni jannatunaim...amin

Anonim mengatakan...

Mudah2an Allah meng-Adzab kelompok yg suka mengubah2 kitab para Ulama Salaf.

Anonim mengatakan...

ckckckckck...yang enggak suka Maulid diem aja enggak usah komentar...enggak usah ngurusiin dapur orang,yang enggak suka baca sholawat berjam-jam diem ajaa...cobaa dong dipikirrr..ente gimana nichh...yang membuat kitab maulid,kita sholawat masih keturunan nabi muhammad SAW,bukan sembarang orang...lha ente yang ngaku slafy,aliran Al-Qur'an & Al-Hadits pakai bilang Bid'ah2 yang sesat..ckckckck...hebat2...
70 Auliya Allah yang ada di dunia semuanya bermadzhab...nah lhoo...salafi madzhab apaa...coba tanya...golongan ente emang ada yang jadi Auliya...wah susah jelasin sama anak kecil nilai sarjana,tau enggak artinnya :"anak kecil nilai sarjana"...

Unknown mengatakan...

komentar diatas yang ckckck itu kaya mirip komentar salah seorang member Myquran hmmm tapi sayang namanya anonim :D

duhhh sabar sabar,,,

Abd Ghaffar mengatakan...

assalamualaikum,
Diskusi, apapun masalahnya, hendaknya tidak keluar dari jalur. Maksud ane, sebenarnya diskusi seperti diatas merupakan media yang bagus untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan.
Namun knapa upaya pencarian solusi ini harus dikotori dengan emosi dan nafsu ingin menang sendiri? Klo masih ada pihak yang kurang setuju dengan pendapat kita, tentunya mereka juga punya alasan. Apa salahnya kita telaah bersama2, klo mengalami kebuntuan, kita cari referensi yang lain.
Mohon antum sekalian perhatikan dan saling mengingatkan pihak2 yang tingkah, perilaku, maupun ucapannya sudah mulai memancing emosi hingga upaya pencarian solusi ini tidak ada gunanya lagi selain hanya menjadi ajang saling menjatuhkan antar sesama ummat Muhammad SAW.
semoga Allah memelihara kita dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

wassalamualaikum..

Anonim mengatakan...

Yang gak suka maulid ya sudah tapi gak usah pake bilang bid'ah segala, yang suka maulid yo wis.

Banyak PR umat ini ketimbang berbantah-bantahan masalah maulid. Kelompok yang suka punya dalil, kelompok yang gak suka ada dalilnya. Yang gak enakkan dicap label bid'ah seakan-akan surga sudah mereka kapling. Itu saja. Ayyooo...hentikan semua itu. Kerjakan PR yang menanti umat ini. orang lain sudah sampe ke bulan yang ini masih bantahan2 masalah maulid. Peace.

Ridho Amrullah mengatakan...

Assalammu'alaikum,

Dalam peringatan itu seorang sufi terkenal. Syekh Hasan Bashri
berkomentar: “Seandainya saya memiliki mas sebesar bukit Uhud niscaya
akan saya sumbangkan seluruhnya untuk keperluan peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW...." Banyak kalangan berpendapat bahwa ungkapan dan
pujian tersebut tidak berlebihan kalau diukur dan dibandingkan dengan
koberhasilan Nabi Muhammad SAW membawa manusia dari peradaban jahili
menuju peradaban islami.

Al Quran memang tidak memerintahkan secara ekspiisit agar umat Islam
mem peri ngati maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal
dengan perayaan atau seremonial tertentu. Allah dan RasulNya juga
tidak memerintahkan umat Islam setiap tahun mem peri ngati hari
Hijrah, hari Isra' Mi'raj, hari watat Nabi dan hari-hari bersejarah
lainnya. Namun andaikata peringatan maulid Nabi itu diadakan dengan
cara-cara yang islami dan dengan tujuan yang postif untuk syi'ar dan
dakwah agama, tentunya perbuatan itu bukan termasuk bid'ah. Sebab yang
dapat dikatakan bid'ah menurut kesepakatan Ulama hanyalah melakukan
rekayasa dalam ibadah mahdhah, seperti shalat fardhu, sedangkan
memperingati maulid Nabi Muhammad bukan termasuk ibadah mahdhah.
Firman Allah: "Semua kisah para Rasul, Kami ceritakan kepadamu; yaitu
kisah-kisah yang derigannya Kami teguhkan hatimu;
telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi
orang-orang yang beriman." (QS Hud : 120)

Ayat ini memberi pengertian kepada kita, bahwa membaca dan membacakan
kisah para Rasul Allah serta mengambil hikmah darinya, dapat
meneguhkan iman kita. Dengan demikian, mengadakan peringatan maulid
Nabi SAW dengan cara ]mengungkapkan kembali kisah perjuangannya
termasuk manifestasi mengamalkan firman Allah tadi.
http://tqn-online.info/index.php/kajian-mukaasyafatul-qulub/39-bahasan/54-sejarah-peringatan-maulidnabi.html

Pertanyaan saya :
1. Apakah hadis tentang Tabi'in Hasan Al-Bashri itu shahih ?
2. Jadi, maulid nabi apakah termasuk bid'ah atau tidak, karena setelah
dibaca di atas bahwa maulid nabi tidak dikatakan bid'ah karena bukan
termasuk kepada ibadah mahdah, dan membacakan kisah para Rasul Allah
sesuai dengan ayat al-Qur'an diatas ?
Jika dibid'ahkan dan menganggap mubtadi pada orang yang melakukannya
bukankah ada perkataan Syeikh Hasan Al-Bashri, apakah Pak Ustadz
menemukan atsar sahabat dan tabi'in lain seperti atsar tabi'in Hasan
Al-Bashri di atas ?

Mohon balasannya. Jazakallah khoiron.

http://tqn-online.info/index.php/kajian-mukaasyafatul-qulub/39-bahasan/54-sejarah-peringatan-maulidnabi.html

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Sebaiknya Anda tanyakan kepada Penulisnya, apakah atsar Hasan Al-Bashriy itu shahih apa tidak. Kaedahnya adalah : Orang yang berhujjah dengan satu riwayat, maka ia lah yang pertama kali harus menjelaskan validitas riwayat tersebut.

NB : Masih banyak perkara agama lain yang harus kita ketahui daripada memperhatikan syubhat kemudian mencari-cari jawabannya.

Anonim mengatakan...

Sekarang ini banyak mereka yang mengaku mencintai Rosul SAW, Keluarga Rosul SAW, Keturunan Rosul SAW Dan para Sahabat, akan tetapi dengan dalil mencegah kemusyrikan maka HARUS dihancurkan:
1. Pemakaman Al-Mualla di Makkah termasuk pusara istri tercinta Nabi Sayidah Khadijah binti Khuwailid, Makam IBUNDA Rosul Siti Aminah binti Wahhab, makam Paman Rosul Abu Thalib (Ayah Sahabat Ali bin Abu Thalib), makam kakek Nabi Abdul Muthalib.
2. Makam Siti Hawa di Jedah,
3. Makam Ayahanda Rosul Abdullah bin Abdul Muthalib di Madinah,
4. Rumah duka (Baytl al-Ahzan) Sayidah Fatimah di Madinah,
5. Masjid Salman Al-Farisi di Madinah,
6. Masjid Raj'at Ash-Shams di Madinah,
7. Rumah Rosul di Madinah setelah hijrah dari Makkah,
8. Rumah Ja'far Al-Shadiq di Madinah,
9. Komplek (mahhalla) bani Hasyim di Madinah,
10. Rumah Imam Ali bin Abu Thalib tempat Imam Hasan dan Husein dilahirkan,
11. Makam Hamzah dan para Syuhada Uhud di gunung Uhud.

Inikah Islam yang SESUAI dengan akhlak Sayyidina Rosulillah SAW..?!
Cukup jawab SESUAI atau TIDAK... itu saja..

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Jika itu standar 'akhlaq' yang Anda pakai, maka 'Umar bin Al-Khaththaab radliyallaahu 'anhu bukan termasuk orang yang sesuai dengan akhlaq Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Perhatikan riwayat berikut :


Dari Ibnu Wadldlah ia berkata :

سمعت عيسى بن يونس يقول : أمر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم الفتنة .

“Aku mendengar ‘Isa bin Yunus mengatakan : “Umar bin Al-Khaththab radlyallaahu ‘anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menerima baiat kesetiaan di bawahnya (Bai’atur-Ridlwan). Ia menebangnya karena banyak manusia yang pergi ke sana dan shalat di bawahnya, lalu hal itu membuatnya khawatir akan terjadi fitnah (bahaya kemusyrikan) terhadap mereka” [HR. Ibnu Abi Syaibah 2/376 dan Ibnu Wadldlah dalam Al-Bida’ hal. 42; shahih. Lihat Fathul-Majid hal. 233, Maktabah Taufiqiyyah].

Ya, 'Umar termasuk orang yang tidak berakhlaq karena menebang situs bersejarah dengan dalih mencegah fitnah (bahaya kemusyrikan).

O iya, saya beritahukan kepada Anda,... tidak setiap situs sejarah yang Anda sebutkan itu benar. Contoh yang paling mudah dilogika akal sehat adalah : Makam Hawwaa'.

Hawwaa' itu adalah manusia kedua setelah Aadam 'alahimas-salaam. Mungkinkah makamnya diketahui ribuan tahun setelah kematiannya hingga sampai jaman kita ?. Jika ada riwayat shahih yang menjelaskan, ya saya percaya. Tapi,... sayang sekali jika akal sehat dan fithrah yang lurus harus ditinggalkan hanya karena mengikuti kabar burung yang tidak jelas.

Anonim mengatakan...

Anda katakan 'tidak setiap' berarti ada sebagian yang benar dihancurkan. Jika Sayyidina Umar ra memerintahkan menebang pohon tapi beliau tidak pernah memerintahkan menghancurkan makam-makam, bahkan makam orang kafir sekalipun. Ketika makam-makam dan bangunan bersejarah Rasulullah SAW dihancurkan namun kalian malah bermegah-megahan dan berindah-indahan dengan Monumen untuk Al Utsaimin, justru disini saya menggunakan akal sehat..

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Kok Anda jadi plin-plan begitu. Di contoh Anda menyebutkan : makam, rumah, masjid, dan komplek. Jika kita tarik benang merah dari himpunan kata-kata benda ini : situs sejarah. Dan pohon yang ditebang 'Umar adalah bagian dari situs sejarah penting. Ia ditebang karena kekhawatirannya kaum muslimin akan berbuat ghulluw terhadap tempat tersebut.

Tentang menghancurkan kuburan,... perhatikan riwayat berikut :

عَنْ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا

Dari Tsumaamah bin Syufay, ia berkata : Kami pernah bersama Fudlaalah bin 'Ubaid di negeri Romawi, yaitu di Ruudis. Lalu salah seorang shahabat kami meninggal. Fudlaalah bin 'Ubaid memerintahkan kami untuk menguburkannya, lalu meratakannya (kuburan tersebut). Kemudian ia berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk meratakan kuburan [HR. Muslim].

عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

Dari 'Aliy bin Abi Thaalib, ia berkata : "Maukah engkau aku perintahkan terhadap sesuatu yang Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam telah mengutusku padanya ?. Yaitu : Agar tidak membiarkan patung kecuali engkau hancurkan dan tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan" [HR. Muslim].

Nah, itu Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat berkata seperti itu. Artinya, jika ada kuburan yang dibangun seperti kuburan China, maka itu wajib dihancurkan bangunannya, karena itu merupakan konsekuensi dari meratakan kuburan yang ditinggikan (bangunannya). So, ndak ada bedanya dengan makam-makam yang dianggap makam para Nabi, para shahabat, kiyai-kiyai, dan lainnya.

Adapun jika Anda berhujjah dengan kemunkaran yang terjadi di Saudi, maka itu sama sekali tidak mengubah hakekat perintah dan larangan syari'at. Kalau Anda pergi ke Jeddah, maka Anda akan melihat beberapa maksiat, padahal ulama Wahabi melarangnya. Pun di tempat-tempat lain di Saudi.

Berdalih dengan hal-hal seperti itu hanya terjadi pada argumen-argumen yang dibangun oleh orang yang emosional.

Namun jika itu memang standar akal sehat yang Anda pergunakan, saya ucapkan : Selamat !!

Anonim mengatakan...

Lalu apakah Rosul pernah memerintahkan menghancurkan dan meratakan makam-makam Nabi sebelum beliau..? karena sudah pasti Rosul SAW tau nantinya akan banyak jamaah yang bakalan ngalap berkah disana..?

Iya memang banyak terjadi maksiat disana, bahkan sampai ada ulama Wahabi yang berdoa berjamaah dipusara makam pangeran Abdul Aziz. (Bukan kabar burung loh mas Abu)

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Perintah untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan itu umum mas. Saya pikir, Anda tidak perlu merekayasa kalimat yang bertujuan agar saya berkata : Kuburan auliyaa' tidak boleh dihancurkan. Selamanya - insya Allah - saya tidak akan berkeyakinan dan mengatakan itu, karena jelas-jelas Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk meratakannya.

So, perkataan Anda sudah tidak argumentatif lagi untuk saya bahas. Terakhir saya ucapkan : Selamat belajar.

Anonim mengatakan...

Antum jangan su'udzon dulu yaa mas Abu, justru saya yang sedang bingung ini lagi belajar dari antum.

Apakah ada perintah dari Rasulullah SAW untuk meratakan makam para auliyaa', nabi dan rosul sebelum beliau..?!

mohon pencerahannya Mas Abu.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Kalau Anda ngaku lagi belajar, ya sekarang saya kasih tahu. Sabda beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam :

وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

"Dan tidak pula kubur yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan".

Ini adalah lafadh umum. Ini menurut aturah Ushul-Fiqh. Jika ada yang mengatakan : Dikecualikan kubur Nabi dan auliyaa' sebelum beliau, hendaknya ia mengemukakan dalil.

Lagi pula, dhahir perintah Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam kepada 'Aliy untuk meratakan kuburan, tentu termasuk kuburan-kuburan orang-orang yang mati sebelum beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam. Mudah sebenarnya....

Anonim mengatakan...

Assalammu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Saudaraku seiman yang diberkahi Allah, dari beberapa Situs/Blog Ustadz Salafy al: Ust. Firanda, Ust. Abu Hudzaifah, Ust. Abu Ubaidah dan Ust. Abul-Jauzaa ini, ketika mereka menyampaikan dalil baik Qur'an maupun Hadits ataupun Ijtihad Ulama yang intinya berupa :

"Penolakan terhadap amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi, dalam hal sebab atau kadar atau kaifiyat atau jenis atau tempat atau waktu atau secara keseluruhan bertentangan dengan Sunah Nabi"

maka reaksi yang muncul dari sebagian saudara kita yang "merasa tersinggung" adalah sebagai berikut :

1. Yang jahil : keluar sumpah serapah ujungnya "Salafy Wahabi" begini begitu.
2. Yang sok "alim" : bertanya tentang dalil yang melarang atau mengutip pendapat ulama Ahlus Sunah yang pernah tergelincir (Ulama tidak Ma'sum) atau menyatakan ilmu harus bersanad dari guru, mereka menganggap Ulama Salafy hanya mengambil ilmu dari dari buku2 sisa hadits dll.
3. Yang "alim!?" : copy paste dari kitab2 ulama Ahlus Sunah dengan manipulasi tentunya.
4. Yang "nggak jelas maunya" : bernyanyi : Wahabi menghancurkan qubur ulama ini dan itu, Arab Saudi koncoan sama Amerika begini begitu (Apa salahnya Saudi ya) dll.

Kalaulah jujur mereka2 yang "merasa tersinggung", cobalah renungi hal-hal berikut :
1. Agama ini milik Allah bukan milik kalian, sehingga tidak perlu tersinggung.
2. Apa yang disampaikan Ustadz-Ustadz Salafy adalah dalil yang qoth'i, jangan mereka yang disalahkan, karena mereka hanya menyampaikan dalil.
3. Penyampaian secara ilmiah, jika tidak setuju balaslah dengan dalil yang lebih kuat dan bukan debat kusir menyimpang dari pokok permasalahan.
4. Apakah sunah/amalan yang Nabi ajarkan masih "kurang memuaskan", sehingga diperlukan amalan lain yang tidak dicontohkan Nabi.
5. Setiap amalan yang baik pasti telah Allah ajarkan kepada Nabi-Nya untuk diamalkan oleh Hamba-Nya, sehingga kita tidak perlu mencari-cari amalan yang "pas" buat kita.
6. Pahamilah istilah Salafy dengan benar sesuai Surat At-Taubah : 100.

Akhirnya bimbinglah diri kita untuk masuk dalam kelompok "Ahlus Sunah Wal Jam'ah" bukan "Ahlul Adat Wa Tradisi" ala Indonesiana.

Wassalam,
Abu Ridho

Anonim mengatakan...

Abu Abdullah:
Baarakallaahu fiyk ya akhi. Ana memang butuh penjelasan yg sifatnya ilmiyyah seperti yg antum sampaikan sehingga hujjah menjadi tegak. Ana ada pertanyaan berkaitan dengan diskusi ana dengan seorang kawan yg juga mengenal ilmu syari'at lewat kitab2 yg dipelajarinya di pesantren dulu. Kawan ana ini merayakan maulid, shalawatan berjama'ah, tahlilan dll meskipun sudah membaca kitab2. Artinya, ada kesimpulan yg mungkin juga "ilmiyyah" dari sisi dia mengenai bolehnya amalan2 yg bertujuan baik. Namun yg akan ana kutipkan perkataannya berikut ini-menurut ana- lebih condong kepada argumentasi akal dan nalar. Meskipun demikian, ana mohon jawaban antum tetap ilmiyyah agar terang yg benar atas yg keliru. Ana sampaikan berupa poin2 agar mudah bagi ana dan para pembaca lainnya utk memahami jawaban antum nanti, insya Allah ta'ala:

1. Kalau [para pengikut manhaj salafiy] memegang teguh bahwa seluruh bid'ah adalah sesat, mengapa pada saaat yg sama juga dapat menerima "bid'ah" yg dilakukan para shahabat yg belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw, seperti: mengumpulkan Qur'an, membuat mushaf Utsmani, mengumpulkan hadits, menyusun ilmu nahwu, tafsir dan ilmu2 lainnya, meletakkan harakat dlm Qur'an? Sementara di dalam hadits Nabi saw tidak ada pengecualian utk shahabat, kalimatnya mutlak bahwa seluruh bid'ah adalah sesat/tercela [kullu bid'atin dhalaalah]? Apakah "kecuali para shahabat" terlewatkan oleh Nabi saw?

2. Apakah dengan demikian hendak dikatakan bahwa para shahabat tidak dapat disamakan dengan kita yg hidup pada zaman muta'akhirin ini karena mereka [para shahabat] lebih tahu tentang agama maka mereka diperbolehkan utk melakukan sesuatu yg dilarang oleh Rasulullah saw?

[bersambung ke bagian 2, afwan agak panjang]

Anonim mengatakan...

Abu Abdullah:
[sambungan bagian 2]
3. Bukankah jika memang Rasulullah saw melarang seluruh bid'ah berarti-berdasarkan keumuman hadits- para shahabat pun termasuk yg dilarang? Dan bukankah sudah disepakati bahwa para shahabat adalah orang2 yg paling berhati2 dan bersemangat dalam ittiba' kepada Rasulullah saw? Lalu mengapa mereka memutuskan bolehnya melakukan hal2 yg disebutkan di atas?

4. Bukankah ini semua menyiratkan bolehnya suatu amalan yg bertujuan baik dan mengagungkan agama dan Rasulullah saw? Justru dengan melihat/mencontoh apa yg dilakukan para shahabat pada poin nomor 1, maka dapat disimpulkan bahwa selama tujuannya baik dan tidak menyimpang dari dalil yg umum, maka dibolehkan. Bukankah peringatan maulid Nabi saw dan shalawatan berjama'ah berada di bawah keumuman perintah utk mencintai Nabi saw? Sementara tahlilan berada di bawah keumuman perintah utk berdzikir kpd Allah swt?

5. Bagian berikut adalah kesimpulan ana yg ana tangkap/lazimkan dari pendapat teman ana tersebut:
Jika berpegang teguh pada keshahihan hadits/dalil dalam hal amalan ibadah adalah wajib, maka bukankah sama wajibnya utk meminta dalil yg shahih mengenai perintah utk meninggalkan suatu amalan? Dalam hal ini, amalan2 yg dinilai "bid'ah" oleh manhaj salafiy tidak/belum ditemukan hadits larangannya secara tafshil/terperinci maupun secara tegas merujuk kepada amalan2 tersebut sehingga dapat menihilkan keutamaan/nilai kebaikan dan pahala yg "mungkin" diperoleh. Dikatakan "mungkin" karena kembali kepada bagian awal poin ini, yaitu meskipun suatu amalan tidak memiliki dasar dalil yg kukuh dan shahih, namun nilai keutamaannya maupun potensi kebaikannya menghendaki agar amalan tersebut baik utk dilakukan utk mengharapkan pahala di sisi Allah 'azza wa jalla dikarenakan belum jelas pula apakah terlarang berdasarkan dalil yg terperinci dan shahih.

Mohon penjelasan komprehensifnya akhi, terutama merujuk pada setiap poin yg sudah ana kemukakan. Karena ana lihat ini yg memang menjadi titik2 di mana manhaj salafiy berpisah dengan pandangan para pelaku amalan2 bid'ah. Adapun jika kita menyampaikan bahwa yang diwajibkan adalah ittiba' kepada sunnah Rasulullah saw dan sunnah khulafaurrasyidin, maka saudara2 kita tersebut tidak kurang2nya bersikukuh bahwa mereka pun mengikuti Rasulullah saw dan para shahabat, bahkan membuktikan kecintaan dan pengagungannya lewat amalan2 yg menurut manhaj salafiy tergolong sebagai amalan bid'ah. Ana mohon maaf kalau kepanjangan atau kurang jelas. Jazakallaahu khayr.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Sebenarnya inti jawaban yang antum tanyakan ada di artikel berikut :

Apakah Setiap Amal yang Tidak Dilakukan di Jaman Nabi Disebut Bid'ah ?.

Jadi, intinya, tidak setiap amal yang tidak dilakukan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam itu bid'ah. Kaedahnya :

إذا تَرَكَ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا ، والمانع منها منتفيًا ؛ فإن فعلها بدعة

”Apabila Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam meninggalkan satu ibadah dari jenis-jenis ibadah yang ada, padahal faktor dan sebab yang menuntut dikerjakan ada, sementara faktor penghalangnya tidak ada, maka melaksanakan ibadah tersebut adalah bid’ah”.

Nah, sekarang tentang masalah pengumpulan Al-Qur'an. Dulu di jaman Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam hal ini tidak diperlukan karena masih banyak penghafal Al-Qur'an. Namun sepeninggal beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam, dengan banyaknya huffaadh yang gugur di medan pertempuran, maka para shahabat khawatir atas eksistensi Al-Qur'an, sehingga ini menjadi faktor pendorong untuk mengumpulkan dan kemudian membukukan Al-Qur'an. Ini bukan bid'ah menurut kesepakatan para ulama.

Lain halnya jika antum melakukan adzan untuk memanggil jama'ah ke tanah lapang saat 'Ied. Adzan adalah amalan yang asalnya baik. Juga, tidak ada nash yang melarang adzan saat shalat 'Ied. Namun para ulama menghukumi perbuatan ini bid'ah. Kenapa ?. Karena, faktor pendorong untuk melaksanakannya di jaman Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam ada, dan tidak ada satupun faktor penghalang mengerjakannya. Namun beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam tetap meninggalkannya (tidak mengerjakannya). Jika demikian, kita dapat ketahui bahwa amalan adzan waktu shalat 'Ied itu memang tidak disyari'atkan oleh beliau, dan melakukannya adalah kebid'ahan.

Sama halnya dengan dzikir jama'aiy ala Ustadz Arifin Ilham. Antum dapat menganalogkan dengan kasus adzan yang saya sebutkan di atas.

So, tidak ada yang musykil sebenarnya dalam perkara ini.

Sebaliknya, jika kita ikuti logika 'mereka' yang asal menganggap baik satu perbuatan, maka itu bukan bid'ah. Apa batasan baik yang mereka maksudkan itu ?. Relatif, karena kadang seseorang menganggap sesuatu iu baik, namun orang lain tidak baik. Mereka tidak punya batasan yang jelas dalam hal ini. Sesuatu yang dianggap baik menurut akal, belum tentu baik di mata syari'at. Asy-Syaafi'iy sendiri menolak teori istihsaan (menganggap baik sesuatu) dalam ibadah. Akibat adanya relativitas ini, maka hadits-hadits yang mencela dan melarang bid'ah, pada hakekatnya tidak ada wujudnya - menurut pemahaman mereka. Nash-nash tersebut hanyalah tersimpan di dalam kitab yang kita tidak tahu bagaimana hakekat pengamalannya.

Jika demikian, tentu saja ini bertentangan dengan pengamalan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Bukankah beliau pernah melarang salah seorang shahabat yang ingin puasa terus-menerus sepanjang masa tanpa berbuka ?. Bukankah beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah melarang salah seorang shahabat yang ingin shalat sepanjang malam tanpa menyelanya dengan tidur ?. Bukankah perbuatan yang dilakukan oleh shahabat tadi hakekatnya perbuatan baik (menurut pandangan mereka) ?. tapi,... ternyata beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam melarangnya juga. Pelarangan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam tersebut sebagai qarinah bahwa ibadah itu ada aturannya, ada contohnya. Tidak boleh seorang pun mengkreasi seenaknya sendiri tanpa alasan-alasan yang dibenatkan syari'at.

Wallaahu a'lam.

Anonim mengatakan...

Kalau peringatan maulidurrasul Muhammad SAW tak boleh dan kata mereka bid'ah,,,mungkin maunya maulid Ibnu Taimiyah,,Muhammad bin Abdul Wahab,,Abd bin Baz dan Nasharudin al Albani yang rayakan....sikit....sikit bid'ah sikit..sikit kafir sikit masuk neraka.Maunya mereka aja yang masuk syurga macam syurga milik mereka sendiri kata ipin upin. Demi zat yang jiwa ku dlm genggamanya,,seseorang diantara kalian tdk dianggap beriman sehingga aku lebih dicintainya dari pada org tua dan anak-anaknya. Rawahul Bukhari,, Dari Abi Hurairah ra.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Jadi maunya mereka itu mau memperingati maulidnya Ibnu Taimiyyah ya ?.

Kalau perkara cinta, saya pun juga cinta. Saya cinta pada kakek saya karena itu diperintahkan agama. Namun jika karena kecintaan saya itu lantas saya makan segenggam tanah kuburan kakek saya, tentu orang akan menganggap saya kelainan jiwa. Ini menurut timbangan akal. Jika akal saja punya timbangan, apalagi syari'at ?.

Atau,.... menurut Anda syari'at tidak punya timbangan (aturan) sehingga setiap kecintaan itu harus diberikan pahala ?.

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

@ Anonim 5 Februari 2012 23:46

emang ada toh orang salafi/wahabi yang merayakan maulid Ibnu Taimiyah, maulid Ibnu Abdul Wahab, maulid Ibnu Baz? sebutin dong siapa orangnya?

Anonim mengatakan...

mungkin kitabnya salafy tobat kerendem air jd pas dikata2 yg abul jauza sebutkan luntur.......suruh ngecek ditoko kitab biar ketahuan yang luntur tulisannya sampai seberapa....gampang kan????

Anonim mengatakan...

Assalammu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Kepada saudara-saudaraku Pecinta Maulid semoga Allah memberi hidayah-Nya kepada antum sekalian, Amin.

Menurut pemahaman ana yang dhoif ini, hati-hatilah kalian dari perkara bid'ah walau sekecil apapun, karena dari yang kecil ini akan berkembang perkara besar. Cobalah antum renungkan hal-hal dibawah ini :

1. Apakah meninggalkan Maulid Nabi berarti tidak cinta Nabi ?.
2. Umat Kristen mencintai Nabi Isa dengan Maulid (Natal) Yesus, jadi Umat Islam meniru Umat Kristen dalam perayaan Maulid ?.
3. Umat Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus (Nabi Isa) dan sebagian umat Islam berdoa kepada Nabi Muhammad (katanya tawasul), jadi Umat Kristen bertauhid dengan benar sementara umat Islam berbuat syirik karena berdoa kepada Nabi Muhammad yang bukan Tuhan ?.
4. Umat Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus di surga yang masih hidup, sebagian umat Islam bertawasul kepada Nabi Muhammad dan orang soleh yang sudah meninggal, jadi umat Kristen berdoa kepada "Yang Hidup", sementara umat Islam berdoa kepada "Yang Mati" ?.
5. Umat Kristen berdoa di Gereja dengan cara bernyanyi dipimpin Pendeta, sebagian umat Islam berzikir selesai sholat dengan suara keras dipimpin Imam Sholat, jadi umat Islam meniru umat Kristen dalam berzikir hanya saja "liriknya" berbeda (yang satu berbahasa Indonesia dan yang satunya berbahasa Arab) ?.
6. Gereja dibangun dari sumbangan jama'ah dan organisasi mereka, sementara Mesjid-mesjid tempat "Syiar Bid'ah" untuk kemegahannya mencari dana dengan menempatkan "Drum Bekas" ditengah jalan sambil "kecrek-kecrek", jadi Gereja dibangun dengan cara yang halal, sementara Mesjid dibangun dengan cara haram yaitu "Mengemis" ditengah jalan.
7. Umat Nabi Nuh (setelah wafat) mengenang Ulama mereka dengan membuat lukisan para ulama yang pada akhirnya tenggelam dalam kesyirikan, sebagian umat Islam meniru umat terdahulu dengan menggantungkan lukisan ulama dirumah dan dimesjid, jadi umat Islam meniti jalan Umat Nabi Nuh ?.
8. Dan lain sebagainya ana sulit menjabarkannya satu demi satu.

Ternyata sebagian banyak umat Islam di negeri ini telah meniti jalan yang ditempuh umat kristen dan umat terdahulu dalam cara dan sikap beragama.

Apakah ajaran ini yang diemban Nabi Muhammad ?

Jawabnya tidak !!!, bahkan beliau memerintahkan umatnya untuk menyelisih umat-umat terdahulu dalam cara dan sikap beragama.

Apa gerangan yang membuat antum ngeyel ??????????

Wassalam,
Abu Ridho

Anonim mengatakan...

Assalamu'alaykum warahmatullah wa barakatuh..

Barakallahu fikk
Salafy tobat ini memang meresahkan masyarakat ustad, gimana kalo dilaporkan ke polisi aja.. hahahaha..

Lucunya orang-orang yang mengagungkan fatwa ibnu hajar, imam suyuti, dll rahimahumullah mengenai maulid, ketika membaca fatwa dari orang yang sama mengenai haramnya musik mereka langsung "belanja fatwa" ke ulama lain walaupun cuma satu dua gelintir..

Terus kalo udah kepepet keluar kalimat2 batil, ga ilmiah, nuduh bodoh, congkak, sombong dll.. Tapi kenyataan memang pahit apalagi disuguhin "TKP"nya langsung.. Great job ustad..

MashaAllah, bagus sekali ustad, klarifikasi kaya gini perlu sekali, karena masyarakat indonesia ketergantungan terjemah tapi ga ada terjemahnya.. ustad ana mau minta nasehat sama request kalo boleh

1. kalo mau belajar islam yang bener dan mendalam boleh merujuk kemana kalo di Indonesia / luar? Usia ana 30an, (pasti banyak saudara diluar sana yang punya pertanyaan yg sama)

2. request dinukilkan fatwa murid2 ibnu Taimiyya rahimahumullah mengenai maulid dong ustad, karena banyak juga website dalam & luar negri yang mengklaim kaya salafy tobat ini.. mumpung di bulan rabiul awal ni

Abu Zein al-Banjari mengatakan...

Mau tahu kecurangan dalam postingan diatas (semoga komen ini tidak disensor moderator, kalau memang mengharapkan kebenaran. Sebaliknya jika bertuhankan nafsu, silakan dihapus)

1. KECURANGAN PERTAMA
Setelah saya baca kitab IQTDHA’ As-SIRAT Al-MUSTAQIM nya Ibnu Taimiyah ternyata TEKS ...berikut ini TIDAK ADA sama sekali dalam kitab tersebut..
ابتداع مولد النبي صلى الله عليه وسلم مضاهاة للنصارى في عيد ميلاد عيسى ولو كان خيراً لسبقنا إليه السلف الصالح في صدر الإسلام وتفصيل القول في ذلك
Mengada-adakan perayaan maulid Nabi—Shallallâhu alaihi wasallam—merupakan amalan yang menyerupai orang-orang Nasrani ketika mereka merayakan kelahiran Nabi Isa. Apabila amalan itu adalah sesuatu yang baik maka tentulah generasi para salafus shaleh akan melakukannya di awal perkembangan Islam.
Lebih rincinya berikut ini:…

Sayang sekali Sang Penulis terburu-buru membuat bahasa Arabnya sehingga KERANCUAN bahasa Arabnya kentara sekali..
Perhatikan kata-kata:
وتفصيل القول في ذلك وكذلك ما يحدثه بعض الناس
Bagi yang mengerti Bahasa Arab ini Jelas bukan susunan MUBTADA-KHABAR yg tepat, kalimat وكذلك dst TIDAK BISA menjadi khabar وتفصيل. Sungguh terasa amat janggal

2. KECURANGAN KEDUA
إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيماً.
Kalimat إما tidak diterjemahkan dengan benar, dia katakan “Begitu pula praktek yang diada-adakan oleh sebagian manusia,
baik karena hanya meniru orang-orang Nasrani sehubungan dengan kelahiran Nabi Isa–‘Alaihis Salam–atau karena ALASAN cinta

TERJEMAHAN YANG BENAR

Begitu pula praktek yang diada-adakan oleh sebagian manusia, ADAKALANYA karena hanya meniru orang-orang Nasrani sehubungan dengan kelahiran Nabi Isa–‘Alaihis Salam– dan ADAKALANYA karena cinta

Di sini Ibnu Taimiyah menyebut DUA TUJUAN yang BERBEDA, Pada halaman berikutnya (269) Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Tujuan kedua BERPAHALA BESAR (seperti dalam artikel)

Sedangkan sang Penulis MENYAMAKAN dua tujuan ini dengan cara menghindari penerjemahan إما dengan benar

2. KECURANGAN KETIGA
Sang Penulis MENAMBAH dan MENGURANGI sebagian terjemahan agar sesuai dengan kemauannya..
Lihat kembali terjemahannya
“atau karena ALASAN cinta dan mengagungkan Nabi”
ditambahkannya kata ALASAN untuk menuduh bahwa mereka yg membaca maulid hanyalah mengaku-ngaku cinta dan itu sekedar ALASAN belaka.

selanjutnya dia membuang kata IJTIHAD pada kalimat berikut..

والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد
dan barangkali Allah akan memberikan pahala karena kecintaan mereka kepada Rasulullah—Shallallâhu alaihi wasallam

TERJEMAH SEHARUSNYA :
Terkadang Allah memberikan pahala karena kecintaan mereka kepada Rasulullah—Shallallâhu alaihi wasallam dan IJTIHAD mereka ini..
Ibnu Taimiyah mengakui bahwa ini adalah masalah IJTIHADIYAH (yang seandainya salah pun masih berpahala), namun Sang Penulis sengaja tidak menerjemahkannya..

Sang Penulis juga menghentikan kutipannya sampai di situ saja karena setelahnya ada kalimat
مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد

Maka titik PERBEDAAN Ibnu Taimiyah dan Wahabi :
= Ibnu Taimiyah masih mengakui bahwa dg dasar CINTA, MAULID mendatangkan PAHALA BESAR..
= sedangkan Wahabi merasa ALERGI untuk mengaitkan MAULID dengan PAHALA.

Silakan cek kembali dan nilai sendiri.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Mas, cuma copi paste dari forsansalaf ya ?.

Maaf mas,... kritikan Anda salah alamat. Coba cek kembali dengan artikel di atas. Terima kasih.

Anonim mengatakan...

Terkait dengan komentar Abu Zein Al Banjari 19 Februari 2012 16:12

Assalamu'alaikum akhi. Kalo memang antum memang cuma modal copas dari site org lain dan blm mempunyai kemampuan dalam menelaah kitab aslinya, saran saya lebih baik antum diam saja atau antum telitilah kitabnya dulu barulah antum berkomentar mengenai tulisan ini. Maaf akhi, kalo cuma copas, saya juga bisa melakukan itu tp ini demi semangat ilmiah bukan? Dan lg bila memang antum semangat ingin membuat bantahan, maka jgnlah bermodalkan copas lalu antum berani cuap2 kesana kemari. Sesungguhnya jawabannya udh ada di artikel bila antum memang berniat membacanya secara pelan2. Afwan.

Anonim mengatakan...

Kok diskusi ini jadi mempersoalkan masalah "copy paste" atau tidak sih?
Bukankah lebih baik langsung ditanggapi saja inti persoalan yg disampaikan terlepas dari mana sumber penukilannya. Diskusi yg aneh!!

Danu Gunawan mengatakan...

artikel yang bagus...

Anonim mengatakan...

@Abu Zein Al Banjari : Betul dan setuju.
@Abu Al Jauzaa' : Waduh kacau, tanggapi dong.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Apanya yang mau ditanggapi ?. Copi paste gak nyambung dengan artikel di atas. Makanya itu, boleh kopi paste, tapi cermati juga dong korelasinya.

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum
“Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya.”

(HR. Abu Dawud dalam Kitab al-Adab, hadits no 4167. Dihasankan oleh al-Albani dalam as-Shahihah [273] as-Syamilah)
itu saya kutip dari http://abuzuhriy.com/wasiat-salafush-shalih-untuk-meninggalkan-debat-kusir/


klo gak mau maulid ya sudah...
isi maulid loh shalawat dan do'a... doanya ya gak minta aneh"...
minta iman, takwa, rizky.. dll
InsyaAllah Maulid lovers tidak hanya bershalawat n berdoa pas maulid saja...
tapi gak bisa di pungkiri... di masyarakat kita yang majemuk.. InsyaAllah ada yang ingat Nabi Muhammad dan bershalawat pas maulid saja.. apa golongan yang seperti ini gak boleh dirangkul?
bahkan Maulid juga moment yang tepat buat diadakan tausiah di kantor"&sekolah" umum..
lg pula sudah banyak artikel"di internet yang menjelaskan alasan kami melakukan maulid..

yang mau maulid ya sudah juga..
mereka yang gak mau.. belum tentu gak cinta Rasulullah SAW
karena cintanya pada Rasulullah mereka mengingatkan kita.. karena menurut mereka.. qt sudah menyimpang.. makanya atas dasar persaudaraan sesama muslim mereka mengingatkan kita... tapi belum tentu mereka benar.. juga belum tentu kita salah..
karena baik mereka dan kita sama" memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist... hanya saja pemahamannya berbeda..

semoga debatnya cepat selesai
amiin

Anonim mengatakan...

Assalammu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh.

Saudaraku Anonim 28 Agustus 2012 22:42, kira-kira apakata Nabi ya kalau beliau masih hidup tentang perayaan Maulid meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Perayaan Maulid, padahal nggak pernah diperintahkan Nabi, muridnya aja para Sahabat nggak pernah jadi panitia, begitu juga Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in dan Imam yang 4(Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad).
2. Buat dana perayaan panitia mengemis kepada warga sekitar tempat perayaan kadang pengemisnya nggak bisa bedain warga yang Muslim sama yang kafir, padahal Nabi melarang mengemis.
3. Kadang dalam ritual perayaan disajikan musik dan nyanyian, padahal Nabi melarang musik.
4. Waktu diba' diyakini Ruh Nabi hadir, padahal pada saat yang bersamaan banyak yang merayakan maulid khususnya di Indonesia, jadi Ruh Nabi banyak bangeeeet ya.
5. Campur laki perempuan di tempat perayaan.
6. Menari-nari pada saat perayaan.

Wassalam,
Abu Ridho

Anonim mengatakan...

To:anonim 28 agustus-22:42

silahkan antum baca link ini juga :
http://gizanherbal.wordpress.com/2012/08/07/bidah-itu-mahal-sayang-bag-2/

Anonim mengatakan...

Masalah khilafiyah, jalankan yang anda yakini, tidak perlu membidahkan dan mengkafirkan yang bersyahadat.
bidah bukan hukum.

Anonim mengatakan...

kalo orang2 wahabi gak sanggup beramal jangan bilang2 bid'ah atau sesat. orang2 wahabi juga dakwah lewat radio dan internet. bid'ah juga tuh namanya kan..

Anonim mengatakan...

Buat Anomim 30 Oktober 2012 09:29

Kasihan antum nggak ngerti permasalahan ikut komentar. Lain kali jadi penonton aja.

Sebaiknya antum ngaji dulu terutama tentang permasalahan bid'ah dan kalau dah paham baru antum komentar. Jauhkan sifat "tong kosong nyaring berkoarnya".

Wassalam,
Abu Ridho

Anonim mengatakan...

assalamualaikum,
kalian punya pegangan dan kami pegangan, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatq. jgn saling menjatuhkan, ulama' beda pendapat sudah biasa, ikhtilafu ummati rohmatun, agar qt bisa milih mana yg cocok dg qt, qt boleh milih asal adqa dasarnya, kadang ulama satu dg lain beda pendapat pdahal dasar mrk sama, itu krn mrk bda dlm memahami, contoh kecil imam Malik dan Imam Syafi'i. mereka beda pendapat soal iddah wanita, dasar mrk sama tp mrk bda memahami lafadz qor'un, yg satu bilang suci yg satu bilang haidh, toh mrk sm bnarx krn emg lafadz itu punya 2 makna berlawanan. so marilah berdamai jalan bersama walau beda pendapat, go a head, qt sm2 islam.

Anonim mengatakan...

udah sih jangan berantem, yg wahabi ya monggo...yg 4 mazhab ya monggo.....yg penting satu hal yg antum semua mesti tau, sejarah kelahiran wahabi/salafy penuh dengan darah diabad 19 dan didukung penuh oleh kafir inggris. Coba cek artikel sejarah awal mula kerjaan saudi yg didukung oleh mhd bin abdul wahab dan ibnu saud. Dari sejarahnya saja sudah penuh darah muslim tak berdosa. Apakah layak di ikuti?
Think smart

Abu Yahyaa mengatakan...

To: Anonim 13 Desember 2012 09:13

Coba baca-baca artikel di:
www.firanda.com

Sejarah berdarah-darah itu hanya fitnah dan kedustaan yang dihembuskan oleh orang-orang yang membenci dakwah syaikh Muhammad bin `Abdul Wahhab.

Don't just think smart, Bro. But first, open your eyes...

Anonim mengatakan...

Anda menentang Maulid, saya secara pribadi apakah anda pernah mendapatkan Lailatul Qadar dan bermimpi bertemu Rasulullah S.A.W?
Jika anda pernah mendapatkan keduanya berarti anda berada di Manhaj yang benar

Abu Yahyaa mengatakan...

To: Anonim 13 Desember 2012 12:42

Anda menentang Maulid, saya secara pribadi apakah anda pernah mendapatkan Lailatul Qadar dan bermimpi bertemu Rasulullah S.A.W?
Jika anda pernah mendapatkan keduanya berarti anda berada di Manhaj yang benar


Relevansinya dengan artikel ini apa, ya?

Katanya suruh think smart. Modal mimpi saja Paulus si Nashrani juga bisa atau Lia Eden si nabi palsu juga bisa.

Kalau manhaj yang benar itu dari mimpi, habis sudahlah syari`at Islam ini. Semua bisa mengaku-aku mimpi ketemu Nabi shollallaahu`alaihiwasallam terus dapat perintah ini-itu.

Is that you called "think smart?". Think smart again, Brother...

Manhaj yang benar itu adalah alQur-an dan alHadits di atas pemahaman para sahabat rodhiallaahu`anhum.

IslamDefender mengatakan...

Abul Jauza tidak menilai masalah ini dari sudut yang adil. Sebaliknya hanya mengikut rasa hawa nafsu dan taksub kepada fahaman tertentu. Apa yang terjadi sebagai hasilnya, pemikiran kaum Muslimin tidak bertambah cemerlang, tapi sebaliknya bertambah mundur.

Berkenaan dengan masalah Maulud Nabi, sejumlah besar para ulama Islam telah berijtihad bahawa ianya boleh dan tidak menjadi masalah, bahkan mereka memandangnya terpuji dengan syarat-syarat yang ketat. Antara yang berpendapat begini bukanlah calang-calang ulama dalam Islam. Sekiranya diteliti berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah, dan dibandingkan dengan cara mereka memahami amalan Maulud Nabi, alasan-lasan mereka memang boleh diterima.

Kalau anda melihat perkataan ulama-ulama yang berijtihad di atas kebolehan menyambut perayaan Maulid Rasul dan terpujinya ia, anda akan mendapati bahawa mereka mengakui ia sebagai satu bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para Salafussoleh. Namun, mereka adalah manusia yang cerdik, mereka tidak terus menghukum sesuatu itu sebagai tidak baik hanya dengan melihatnya tidak dilakukan oleh para Salaf.

Mari lihat perkataan al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani, pensyarah kitab Sahih al-Bukhari, yang mengarang kitab Fathul Baari Syarah Sahih al-Bukhari yang menjadi rujukan yang sangat masyhur dalam dunia Islam sehingga ke hari ini. Dikatakan, tidak pernah ditulis sebuah kitab hadis sebaik yang ditulis oleh beliau. Beliau berkata tentang perayaan Maulid :

"Asal kepada amalan Maulid adalah bid'ah, tidak dinukilkan daripada para Salafussoleh daripada qurun-qurun yang tiga (Rasulullah, para sahabat dan tabi'in), akan tetapi ianya walaupun berkeadaan begitu, mengandungi kebaikan-kebaikan dan apa yang bercanggahan dengannya (keburukan-keburukan). Maka barangsiapa yang yang memelihara di dalam amalan ini akan kebaikan-kebaikannya dan menjauhi keburukan-keburukannya, jadilah ia bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) dan sesungguhnya telah zahir pada diriku takhrij (pengambilan dalil) amalan ini di atas asal yang kukuh, dan ia adalah apa yang telah diriwayatkan di dalam Sahihain (Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim) bahawa Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam telah tiba di Kota Madinah, maka Baginda mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada Hari Asyura. Maka Baginda bertanya kepada mereka dan mereka pun berkata: "Ia adalah suatu hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelematkan Musa. Maka, kami pun berpuasa sebagai tanda bersyukur kepada Allah". Selanjutanya, al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani berkata: "Maka telah diambil manfaat darinya akan perbuatan bersyukur kepada Allah di atas apa yang diberikannya di dalam hari tertentu, daripada limpahan nikmat Allah atau penolakan musibah ..." sehinggalah beliau berkata: "Dan nikmat yang manakah yang terlebih besar daripada nikmat zahirnya (munculnya) Nabi ini (Rasulullah), Nabi rahmat, di dalam hari tersebut (Hari Maulud), maka ini adalah dalil yang berkenaan dengan asal amalan Maulud ini. Adapun terhadap apa yang (diperbolehkan) diamalkan dalam hari ini: Wajiblah bagi hari itu untuk diterhadkan di dalamnya pada apa yang telah diketahui daripada perbuatan bersyukur kepada Allah Ta'ala dari sudut melakukan apa yang telah terdahulu daripada amalan "at-Tilawah" (membaca al-Qur'an), "al-Ith'am" (memberi makan), "as-Shadaqah" (memberi sedekah) dan mengucapkan sesuatu daripada pujian-pujian yang disandarkan kepada Nabi dan kezuhudan yang membakar hati ke arah melakukan pekerjaan baik dan beramal untuk akhirat".

- [ Husnul Maqshad fi 'Amalil Maulid - al-Imam al-'Allamah Jalaaluddin 'Abdul Rahman as-Suyuthi ]

Anonim mengatakan...

to Islamdefender :
Anda ini aneh...
Ketika Abul Jauza dan teman2 salafy menilai suatu perkara berdasarkan kepada pendapat ataupun penjelasan satu ulama dan menganggap itulah yang lebih dekat kepada kebenaran, anda malah bilang itu tidak adil, ta'ashub dan mengikuti hawa nafsu.
Tapi, anda sendiri lucunya juga berpegang kepada perkataan seorang ulama yaitu Al-Hafizh ibnu Hajar rahimahullah, tanpa merasa bahwa anda ini juga tidak adil, telah ta'ashub dan mengikuti hawa nafsu.

Apa anda ini salah seorang yang punya qaidah, jika saya yang melakukan -apapun itu- maka itu adalah benar, tapi jika abul-jauza dan teman2 salafy yang melakukan, maka itu tidak adil, ta'ashub dan mengikuti hawa nafsu? Begitu ya?
Lucu sekali anda.

Afiq deLover mengatakan...

Telah tersebar dalam FB akan tulisan yang memaparkan dalil-dalil riwayat maulid Nabi, disandarkannya kepada Ibn Hajar al-Haitami. Ramai yang bertanya saya akan poster/nota tersebut.

Berikut adalah respon ringkas saya:

1- Jangan keliru dengan ibn hajar al-asqalani dan ibn hajar al-haitami (dengan ت bukan ث),

2- Menurut guru saya syaikhuna al-Musnid Abu Khalid Waleed bin Idris al-Sakandary thumma al-Meneesy al-Sulami perlu dibezakan antara kedua nama ini, ibn hajar al-asqalani adalah tokoh pembela sunnah, manakala ibn hajar al-haitami adalah tokoh sufi bid'ah dan merupakan quburiyyin.

Dibawah adalah jawapan detail Syaikhuna Al-Musnid Waleed bin Idris al-Meneesy berkenaan beza Ibn Hajar al-Asqalani dan Ibn Hajar al-Haitami:

"أخي الكريم
ابن حجر العسقلاني غير ابن حجر الهيتمي - بالتاء المثناة -، والأخير غير الحافظ نور الدين الهيثمي - بالثاء المثلثة - الذي كان معاصرا للحافظ ابن حجر العسقلاني

فأما ابن حجر العسقلاني فهو :
** أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر شارح البخاري فقيه شافعي من أئمة المسلمين و من كبار الحفاظ . ولد سنة773 وتوفي سنة 852 البدر الطالع 1 /87 ، الأعلام 1 /178

وأما ابن حجر الهيتمي فهو :
** أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمى المكي الشافعي فقيه له عناية بالحديث ولد بمصر سنة 909 و درس بالأزهر و مات سنة 974 البدر الطالع 1/ 109 ، الأعلام 1/234 - فإن الهيتمي كان صوفيا قبوريا ، واعتماد كثير من القبوريين على ما بثه من شبهات ، ومن أفضل ما كتب في الرد عليه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين يعني أحمد بن تيمية شيخ الإسلام وأحمد بن حجر الهيتمي هذا ، وكذلك صنف في الرد على ضلالاته كثير من أئمة الدعوة السلفية النجدية رحمهم الله .

~ Fathi al-Sakandary ~

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

Al Akh Islamdefender

ucapan Ibnu Hajar Al Asqolani bukanlah dalil dan hujjah. bagi seorang mukmin, dalil dan hujjah itu adalah Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Ibnu Hajar Al Asqolani hanyalah manusia biasa yang bisa benar dan salah.

lagipula yang membela pendapat haramnya memperingati maulud Nabi itu juga dari kalangan ulama. bukan dari kalangan orang-orang awam lagi jahil.

fathul wahhab mengatakan...

@ibnu abi irfan
apakah al-haafizh ibnu hajar tdk berfatwa berdasarkan al-quran,as-sunnah & ijma' ?????

Anonim mengatakan...

Nabi bilang : "Semua bid'ah sesat".

Kalo benar cinta Nabi, nggak perlu mencari-cari pembenaran sana sini titik

Wassalam,
Abu Ridho

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

@Fathul Wahhab

tolong antum bantu Al Hafidz menjelaskannya pada ana tentang ayat quran manakah yang beliau jadikan dalil untuk melegalkan mauludan? hadits riwayat siapa? ijma' klaimnya siapa?

seingat ana tidak ada sama sekali. lha wong beliau sendiri sebetulnya mengakui bahwa mauludan itu bid'ah kok.

Tommi Marsetio mengatakan...

@Al-Akh Fathul Wahhab

Tolong kami disini dibantu bagaimana Ibnu Hajar berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai perayaan maulid. Lalu ijma'? Afwan akhi, bagaimana bisa disebut ijma'? Sampai skrg pun perbedaan pendapat mengenai hukum maulid itu masih terbagi2 menjadi beberapa kelompok. Mana ada ijma'?

Anonim mengatakan...

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Afwan ustadz mau tanya lagi ustadz.. mengenai hadits yang diklaim menafikkan kaidah dilarang mengkhususkan waktu2 tertentu untuk ibadah sehingga sebagian mereka berkata "boleh saja maulidan karena tidak dikhususkan rabiulawal saja"..

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ
(صحيح البخاري)

“Nabi SAW selalu mendatangi masjid Quba setiap hari sabtu baik dengan berjalan kaki maupun dengan mengendarai kendaraan, sedangkan Abdullah selalu melakukannya.” (HR. Imam al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari I/398 hadits 1174)
Dalam mengomentari hadits ini al-Hafidz Ibnu Hajar berkata:

الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك ، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم

“Hadits ini dengan sekian jalur yang berbeda menunjukkan akan diperbolehkannya menjadikan hari-hari tertentu untuk sebuah ritual yang baik dan istiqamah. Hadits ini juga menerangkan bahwa larangan bepergian ke selain tiga masjid (Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, dan Masjid Nabawi tidak haram). (al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari III/69, Dar al-Fikr Beirut)


Ada yang berkata bahwa kalimat "setiap hari sabtu" ini tidak sahih, karena kesalahan dari dua orang perawi : Abd Aziz bin Muslim dan Sufyan bin 'Uyainah.. Apakah valid ini ?

Bagaimana rincian mengenai larangan mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah ini ustadz ? Apakah berarti kita tidak boleh membiasakan membaca Qur'an tiap maghrib ?

Jazakallahu khairan atas ilmunya
Abul hasan

Anonim mengatakan...

Afwan ustadz ralat sedikit pertanyaan ana:
"boleh saja maulidan walaupun dikhususkan rabiulawal saja"..

Abul hasan

Anonim mengatakan...

To : Anonim 7 Februari

Perkataan Al-Hafizh ibnu Hajar rahimahullah :
الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك
Tidak benar jika diartikan dengan : "sebuah ritual yang baik.....", yang benar adalah : "amal2 shalih..."
Dan suatu amal dikatakan shalih jika jelas sandarannya dari Kitabullah dan sunnah Nabi.
Dan berjalan menuju masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam yang disebutkan pada matan haditsnya, maka tentu saja itu adalah sebuah amal shalih. Itu adalah perbuatan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam.
Dan dalilnya ada juga dari ucapan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam.
Lalu kalau mauludan?
Mana dalilnya dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam??
Nggak ada.
So, kalaulah "berjalan menuju masjid" yang jelas2 adalah sebuah amal shalih hendak disamakan dengan mauludan, jelas tidak sama dan tidak nyambung lah.

Anonim mengatakan...

@Anonim 7 februari 2013 22.09
Na'am ana juga tahu akh barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.. Ana kopas saja mentah2 dari statusnya supaya mudah di googling sourcenya..

Untuk masalah maulidan ya memang ana g bingugn bahwa maulid itu bid'ah tidak ada landasannya di syariat.. Tetapi masalah mengkhususkan di bulan rabiul awwal, apakah memang bisa dibolehkan berdasarkan hadis ini ? Contoh lain misalnya membiasakan diri menghatamkan Qur'an di bulan rabiul awwal atau satu bulan khusus lainnya.. Atau Dauroh setiap hari minggu dll..

Yang ana tanyakan apakah amalan shalih itu boleh kita khususkan secara mutlak ? Kalau tidak, kapan kita boleh khususkan kapan tidak ?
dengan kata lain > rinciannya..

dan yang kedua : mengenai Abd Aziz dan Sufyan bin 'Uyainah, apakah memang kata "setiap sabtu" dihukumi lemah sehingga penjelasan Ibnu hajar dan Imam nawawi di kitab syarh mereka ini bisa dihiraukan / dibuang..??

Kalau ana tidak bingung dan tidak melihat kebanyakan ikhwah yang lain bingung, inshaAllah ana tidak akan bertanya..

Mohon faedahnya lagi ya ikhwah
Maafkan ana kalau ada salah2 tulis
Abul hasan

Anonim mengatakan...

Sependek pengetahuan saya yang awam ini :
1. Amal ibadah itu menjadi bid'ah kalau menimbulkan keyakinan adanya keutamaan tertentu/ khusus berkaitan dengan : waktu, bilangan, cara, yang pada asalnya mutlak (tidak dikhususkan oleh dalil)
2. Sekedar menjadikan sesuatu menjadi sarana ibadah tentu beda dengan menjadikannya sebagai ibadah itu sendiri.

Jadi :
1. Kalau membiasakan diri membaca Al Quran atau mengkaji syari'at di waktu tertentu karena alasan keluangan waktu misalnya, tentu beda hukumnya dengan melaksanakan amalan shalih tadi di waktu tertentu dengan alasan adanya keutamaan khusus yang tidak ditunjukkan oleh dalil.
2. Begitu pula melaksanakan dauroh atau ngaji di pesantren sebagai sarana menuntut ilmu, atau melaksanakan kajian ilmiah di tanggal merah 12 Rabiul Awwal tentu berbeda hukumnya dengan merayakan Maulid Nabi di tanggal tersebut; karena perayaan tersebut bukan sarana, tetapi menjadi ibadah tersendiri, bahkan menjadi 'ied yang diulang tiap tahun.

Terakhir, setiap orang selayaknya berhati-hati dalam berbuat hal-hal yang dapat menjerumuskan dirinya kepada perbuatan bid'ah yang dicela oleh Rasulullah. Tidaklah bid'ah itu menjadi besar melainkan diawali dengan bid'ah yang remeh. Lebih baik mencegah daripada mengobati.

Allohu a'lam
-arief-

Coal Mining Business mengatakan...

Assalamu 'alaikum,

Orang kita yang baru pulang belajar agama gratis di Saudi suka pakai nama abu-abuan yang bikin mual... sok2an niru zaman sahabat... paling2 nama aslinya adalah poniman, sidul, wakidjo, budi atau abu jahil... asline jenengmu sopo toh mas..!

Urusan ibadah... sudahlah jgn sok pintar, ustad2 vs ulama mazhab? jauh...jauh... sak upil..! jadi, biarin saja orang2 yg berjanggut dan bergamis itu berkoar, mereka semua tidak bisa membuat kita masuk surga kok, buat apa di gubris...! Mereka kira jenggot gamis hanya pakaian orang islam saja... mereka ga tahu, di padang pasir sono orang2 nasrani dan yahudi juga berjenggot, pake gamis dan jilbab, juag bernama abu2an...

Kalo mau sama persis dengan ibadah nabi, buatlah masjid dari daun dan pohon kurma. Kalo wudhu tanganmu di-lakban saja biar airnya pas persis sampai siku ga kurang ga lebih. Kalo shalat baca surat yang panjang2 sebagaimana Rasulullah lakukan. Kalo shalat malam sampai dengkulmu bengkak biar sama dengan shalatnya Rasul kita... bisa? orang amrik bilang that's bullshit..!

Soal maulid nabi, muncul bid'ah setelah kaum wahabi 'kuasai' Saudi Arabia... sebelumnya ga ada yang bilang ini bid'ah itu bid'ah... yang bermaulid ya silahkan, itu lebih baik daripada nonton miss world, lbh baik daripada bergunjing disini... ilmu sesat dari kitab palsu. Pingin yang asli? pergila ke pesantren di dusun2 mereka masih pegang kitab kuning asli cetakan luama bahkan banyak yang masih tulisan tangan ulama ybs.

Alhamdulillah umat islam di Indonesia sudah dipagari dengan ajaran ahlussunnah wal jama'ah oleh ulama2 kita terdahulu. Hanyalah orang2 yang buta tuli hatinya dan goyang imanlah yg terpengaruh dengan ajaran yang suka menuding2 orang lain bid'ah, bid'ah dan bid'ah yg melakukan maulid nabi, ziarah kubur, tahlilan, tawasulan, membaca nawaitu, membaca usholli, membaca sayidina Muhammad dlsb, naudzubillah...

Supaya anda tahu saja, jika semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah maka ucapan Shallalhu 'alaihi wassalam juga bid'ah, pembukuan al-Qur'an dan Hadits, ilmu2 agama spt tafsir, sharaf dll juga bid'ah, dakwah dengan bahasa lain selain arab juga bid'ah, pasang speaker di masjid juga bid'ah, menghiasi masjid dengan huruf2 arab/alQur'an juga bid'ah apalagi masjid yang penuh dengan ornamen2 bunga dan daun2an yang ga pernah ada pada zaman nabi...

Bagi saudara2ku perindu ilmu Allah, beribadahlah dengan benar dan ikhlas bersandarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, niscaya diterima... Insya' Allah

Wassalam,
Abu Adnan... eh salah
HM Hartono (nama asli)

Anonim mengatakan...

Assalamu'alaikum,

Mujtahid mutlak yang mu'tabarah itu hanya 4 ulama agung para pendiri mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad... taklid kepada beliau2 tsb adalah sebuah keharusan, namun tidak mengapa bagi siapapun yang tidak mau bertaklid jika memang sudah berderajat mujtahid...

Wassalam,
Abu Adnan... eh salah,
HM Hartono
(Asli wong Jowo yang suka tahlilan dan ziarah kubur)

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Komentar Anda cukup mewakili klasifikasi diri Anda dalam jenis-jenis orang yang perkataannya tidak perlu ditanggapi (baca : adanya dianggap tak ada).

Unknown mengatakan...

Setiap orang yang mencari pembenaran niscaya ia kesulitan menemukan kebenaran karena sesungguhnya hatinya telah ditutupi oleh hawa nafsunya demi mempertahankan pembenarannya.

Kepada para muqallid mubtadi` sebelum anda beranjak membahas perihal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah maka patahkanlah Hujjah Al-'Allamah Asy-Syaikh Khalil Harras rahimahullah, beliau adalah seorang Ulama Mesir alumni Univ. Al-Azhar, Cairo yang keilmuannya jauh lebih tinggi daripada Syaikh Ali Jum'ah hadahullaah (ketua darul ifta).

Pikirkanlah oleh anda sekalian bagaimana selevel Ulama Besar Asy'ariyyah Mesir bisa taraju` kepada manhaj salaf dan malah balik mencintai syaikhul Islam rahimahullah ketika Asy-Syaikh Khalil rahimahullah meneliti kutub SYaikhul Islam utk membantahnya namun semakin dalam penelitiannya beliau pun tersadar akan maksud dan tujuan yang agung dibalik kutub syaikhul Islam rahimahullaah.

Jadi, sebelum beranjak kepada Syaikhul Islam rahimahullaah, sebaiknya anda patahkan dahulu Al-'Allamah Syaikh Khalil Harras rahimahullah.

agar anda mengetahui siapa yang keliru sebenarnya, sebab sebagaimana ahli bangunan dan orang awam dalam menilai sebuah bangunan rumah, tentunya penilaian ahli bangunan lebih layak untuk dibenarkan ketimbang orang bodoh yang tdk tahu bangunan sama sekali namun sok you know.

A.JML mengatakan...

Salafytobat, Idahram dll tukang dusta adalah ulamanya SARKUB Loh.

Jadi kl ulamanya aja tukang dusta apalagi pengikutnya.

Melihat fenomena ini maka kesimpulan saya adalah :
"JANGAN MENJADIKAN AGAMA UNTUK NYARI DUIT"
Knp? Krn bagi mereka :
JAMAAH = DUIT.
BANYAK JAMAAH = BANYAK DUIT
GAK ADA JAMAAH = GAK ADA DUIT
Inilah mengapa mereka kadang (atau mungkin sering) BERDUSTA untuk melanggengkan jamaahnya.

Beda dengan Ulama yg sebenarnya.
mereka akan tetap istiqomah pada sunnah nabi walaupun harus rela diri mereka dicaci maki.

http://www.youtube.com/watch?v=f_3scZk9Tgk

Unknown mengatakan...

Kasihan saya melihat anda abu... ilmu agama anda tinggi bahkan mungkin hebat di segala bidang, namun sayang anda kehilangan pegangan kendali atas ilmu yg mungkin tidak mudah anda dapatkan.... semoga saya dijauhkan dari orang-orang dan golongan seperti anda.... audzubillahiminassyaithonnirrozim....

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

akhi Kaktus Berduri

setiap orang bisa diambil atau ditolak perkataannya keciali Rosulullooh.

jika antum bermaksud untuk menasihati, maka nasihatilah dengan dasar kecintaan pada yang dinasihati, bukan kebencian. dan jangan menasihati secara setengah2. hanya bisa menyalahkan, tapi tidak bisa/mau menunjukkan bagaimana seharusnya yang benar.

saran ana, perbaikilah dulu bahasa antum dalam menasihati, agar mudah dipahami dan diterima.

Iwan Permana Naufal mengatakan...

Ana izin share akhy

Anonim mengatakan...

PERTAMA,
Yuk baca Al-Qur'an :
“ (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Q.s. Al-A’raf 157)
Ayat di atas memisahkan kata amanu, azzaruu, nasharu wat-taba'unnur... Artinya apa? memuliakan Nabi dan menjalankan ajaran yang dibawa Nabi adalah dua hal berbeda. Apa arti 'AZZARUUHU" (to Honour Him). silahkan dicari sendiri !!!
KEDUA
Nabi Isa as diajari Allah sebuah doa dalah Al-Qur'an (Al-Maidah :114) yang bunyinya : Rabbaa anzil 'alainaa maa'idatan minas-samaai takuunu lanaa 'IIDAN liawwalinaa wa aakhirinaa..." Kalau Nabi Isa saja diizinkan Allah untuk MERAYAKAN hari turunnya hidangan dari langit .... masak KAUM SALAFI TAKFIRI melarang umat Islam yang mau MERAYAKAN hari turunnya/ lahirnya RAHMAT TERBESAR, Muhammad saw.
KETIGA. Pada belajar lagi aja gih. Ilmu seuprit tapi merasa lebih pinter dari DR Qardhawi !!!

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

Akhi Anonim 11 Januari 2014 12.39

#Kalau Nabi Isa saja diizinkan Allah untuk MERAYAKAN hari turunnya hidangan dari langit ....#

anda sudah dapet izin dari Alloh untuk merayakan MAULID NABI? kalo sudah ya sudah...

Aswaja Asyariyyah mengatakan...

Sebenarnya yang ga boleh itu namanya atau kegiatan yang dilakukan selama maulid itu....

Karena nama hanya lah sekedar nama, yang penting kegiatan didalamnya diisi dengan acara bidah kagak....

1. Membaca Al Quran... Bidah ga...?
2. Pengajian / Dauroh .... Bidah ga...?
3. Makan bareng2x dari makanan yang dibawanya dari Rumah... Bidah ga...?
4. Membaca sholawat Nabi... Bidah ga...?
5. Membaca syair - syair sirah nabawiyah ( maulidul diba' ).. Bidah ga ...?
Karena aturan mengenai bidah harus jelas..... Pertama ibadah yang sudah jelas aturan dan syarat2xnya.... Seperti sholat raghaib... Tentu saja bidah... Sholat Jama' tanpa ada udzur perjalanan ( super duper bidah )... Tapi kalau baca Quran apakah ada batasan waktunya... Shoodaqoh, apakah ada batasan waktu dan caranya...? Bukankahh yang diatur hanya penerima.. Mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan antum dalam konsep bidah mahmudzah..

Anonim mengatakan...

@aswaja assyariah

Sebenarnya mudah saja kok mas, apakah ibadah maulid nabi itu baik atau tidak ? kalau anda memandang baik, pasti sudah diamalkan oleh para sahabat nabi. Karena mereka paling bersemangat dalam melaksanakan ibadah.
oleh karenanya cukupkan apa yang dari nabi ajarkan, lalu anda amalkan.

ibadah yang anda rutinkan (ritual), seperti peringatan maulid, itu harus butuh dalil. jika tidak ada dalil, ya percuma saja.
Coba anda logikan !
Anda beserta temen2 aswaja melakukan upacara bendera 17 agustus. Tapi yang mengibarkan bendera 10 orang. Terus yang memimpin upacara pakai rok mini, dll. Membaca UUD sambil duduk. Kira2 anda dimarahi tidak ?
padal mengibarkan bendera itu baik, membaca UUD baik, memimpin upacara baik, tapi kok dimarahi ? yang dimarahi bukan membaca UUD nya tapi "cara"nya.
paham ?

Fajar Sodiq mengatakan...

saya dulu mendukung wahabi, tapi sekarang lebih memilih moderat. karena setelah saya cermati dari diskusi2 antara wahabi dan sunni moderat terlihat, mana yang memiliki hujjah yang lebih kuat. dan sekarang saya lebih memilih bermadzhab yang mayoritas di Indonesia dan dunia, yakni Syafi'iyah.

Fajar Sodiq mengatakan...

saya pilih bermadzah satu dari empat, daripada madzhab akhir zaman.. WAHABI.

Anonim mengatakan...

Kalau saya dulu ngantuk, tapi setelah cuci muka jadi sembuh ngantuknya.

Icscav Nasution mengatakan...

@Aris ABC:
Moderat itu kan artinya nggak memihak mana pun..
Lha masnya ini memihak satu kelompok (yang diklaim kelompok "Syafi'iyyah") lalu ngatain kelompok yang lain dengan sebutan Wahabi masak bisa ngaku Moderat? :/

Padahal Wahabi itu secara otomatis persepsinya kearah kaum Takfirinya Abdul Wahab bin Rustum lhoh..
Terus apa hubungannya sama Abul Jauzaa coba? :/
Thoh Abul Jauzaa juga menentang Takfirisme, bahkan sangat keras menentang ideologi kaum yang serampangan dalam mengkafirkan.

Apakah semua orang yang nggak mendukung dan nggak pernah menjalankan Tahlilan, Maulid Nabi, & perayaan 7-1000 hari orang meninggal itu otomatis pantas disebut Wahabi?
Berarti Kanjeng Nabi & para Shahabat juga Wahabi semua dong?
Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, & Ahmad juga Wahabi dong? :/

Mungkin bukan Moderat maksud anda mas, tapi Moredat mungkin ya? :/

Icscav Nasution mengatakan...

@Aris ABC:
Lagipula anda tau darimana kalau pengikut madzab Imam Syafi'i itu mayoritas di Indonesia mas?
Apa anda pernah melakukan semacam sensus, gitu? :/

Kalau setau saya, mayoritas orang di Indonesia ini bermadzhab gado-gado, campuran antara agama dan budaya.
Ada sebagian dari mereka mengklaim sebagai pengikut Imam Syafi'i, tapi kenyataannya nggak ada yang kenal sama Imam Syafi'i, Manhajnya, Aqidahnya, buku-bukunya, & pola pikirnya.
Cuma ikut-ikutan Kyainya doang.. :/

Kalau orang yang enggan mencampur adukkan antara agama & budaya itu Wahabi, berarti Imam Syafi'i juga Wahabi dong?
Thoh Imam Syafi'i dulu keluar dari Iraq karena orang-orang Iraq pada beliau itu punya kebiasaan menari muter-muter yang mereka atasnamakan dzikrullah.

Mengaku pengikut Imam Syafi'i hanya karena Imam Syafi'i pernah berkata kalau bid'ah itu ada dua, tanpa mengetahui maksud bid'ah yang dimaksud Imam Syafi'i dalam perkataannya itu langsung secara tiba-tiba mengaku sebagai pengikut madzhab Syafi'i.

Apa itu?
Itu budaya setempat yang diatasnamakan agama Islam.
Sampai sekarang masih bisa anda liat di pernikahan-pernikahan sebagian keluarga Habaib-habaib Sufi.

Muhammad Yordan mengatakan...

@Aris ABC

Kalau saya pilih bermazab Rasulullah bro..
Karena Imam Syafi'i sendiri pernah berkata:
"Setiap apa yang aku katakan lalu ada hadits shahih dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam yang menyelisihi ucapanku, maka hadits lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian taklid kepadaku" (Lihat: Hilyatul Aulia' IX/106-107).

Salah satu ulama idolanya Imam Syafi'i (yaitu Imam Malik) juga pernah berkata yang hampir mirip sama perkataannya Imam Syafi'i:
"Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka ambillah, dan bila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka tinggalkanlah.." (Lihat: al-Muwaththo' bag. Muqoddimah, karya Imam Malik).

Anas mengatakan...

Mazhab mayoritas didunia?
Anda ini petugas sensus atau apa?

Jelas-jelas Mazhab paling mayoritas didunia adalah Mazhab Syi'ah, meskipun berbeda-beda sekte tapi punya satu komandan di Iran yang didengarkan oleh semua sekte & kelompok didalam tubuh Syi'ah.

Anonim mengatakan...

#Aris: Katanya Moderat, tapi kemudian bilang pengikut salah satu Madzab.
Mana yang benar?

Moderat itu seharusnya netral, tak memihak & mengikut manapun.
Apalagi sampai menyebut orang yang tak sepemahaman dengan sebutan yang buruk (Wahabi).
Moderat darimana coba?

Anonim mengatakan...

Saudara Aris Abc, anda ini bukan pengikut madzhab syafi'i, anda malah lebih terlihat seperti orang yang hendak menabrakkan dan mengadu domba antara kaum syafi'iyyah dengan orang yang tak mendukung budaya asimilasi agama.

Padahal tak semua pengikut madzhab syafi'i itu mendukung pemikiran anda. Ditambah sampai bawa-bawa nama wahabi utk menyebut orang lain. Apalagi pemilik blog ini adalah orang yang memuliakan imam Syafi'i & sering merujuk pada beliau dalam beberapa artikelnya.

Anda juga tak terlihat moderat, tapi mungkin anda kaum suffi, syi'ah, atau awam yang hanya ikut-ikutan orang disekitarnya, namun karena merasa minoritas akhirnya anda membawa-bawa nama mazhab Syafi'i agar seakan-akan banyak orang yang mendukung anda.
Moderat kok pola pikirnya memihak satu & menendang yang lain..

Apa dasarnya anda mengaku pengikut madzhab syafi'i?

Apakah anda benar-benar pengikut imam syafi'i?

Atau anda hanya salah seorang kaum pelosok yang gemar mengaku sebagai pengikut imam Syafi'i tapi tak tau apa-apa tentang imam Syafi'i & apa yang beliau ajarkan?

Ahmad mengatakan...

Wah Subhanallaah..
Saya m tanyakan pada guru bahasa Arab saya yang juga orang Nahdhiyyin tanpa saya beri kelengkapan kalimatnya, ternyata terjemahan beliau pun juga sama dengan terjemahan Abul Jauzaa.

Sekarang pertanyaannya:
Darimana SalafyTobat mendapatkan terjemahan seperti itu?
Apakah dia mendapatkannya dari mimpi, atau memang dia berniat mengelabuhi teman-teman peramai blognya?
Karena jelas, itu adalah terjemahan yang salah.

Kalau awam bahasa Arab memang fatal rupanya ya, bisa dipermainkan pihak-pihak yang tak kenal dosa seperti SalafyTobat.

Saya kemarin juga membaca buku Ustadz Ibnu Ruray & Ustadz Abi Abdul Muhsin, yang mana dalam bukunya tersebut membongkar semua permainan keji SalafyTobat dalam memutar balikkan fakta & kebenaran demi memperjuangkan eksistensi kelompoknya.

Namun saya heran, justru orang-orang Nahdhiyyin (terutama Bp. Said Aqil Siradj) malah bangga dengan tulisan-tulisan SalafyTobat, bahkan dengan bangga menyebutkan kalau pemilik nickname SalafyTobat tersebut adalah salah satu muridnya.

Icscav Nasution mengatakan...

Aswaja Asyariyyah:
Bukan keduanya mas, karena nama itu tak berarti apa-apa tanpa kegiatan, dan kegiatan didalamnya itu juga kegiatan yang bukan larangan.
Lalu apa yang dipermasalahkan? Tentu saja Maulid Nabinya itu sendiri, bukan nama atau kegiatan didalamnya.

Saya ambilkan contoh, dulu ada seseorang yang bersin lalu membaca "Alhamdulillah" kemudian bersholawat, tapi Shahabat mengingkarinya.

Sedikit kita singgung tentang Shahabat..
Padahal Shahabat adalah murid Nabi, orang-orang yang secara langsung diajar oleh Allah melalui Nabi, yang mana Al-Qur'an turun ditengah-tengah mereka dan mereka pun adalah orang yang paling mengetahui sebab pensyari'atan.

Namun kenapa Shahabat mengingkarinya?

Membaca "Alhamdulillah" setelah bersin itu baik nggak?
Baik, bahkan Sunnah yang ditekankan.

Bersholawat itu baik nggak?
Baik, bahkan wajib.

Tapi setiap kali bersin lantas membaca Hamdalah lalu Bersholawat setelah itu, dan dijadikan kebiasaan seakan-akan hal itu mendatangkan pahala yang berkali-kali lipat, inilah yang tak diperbolehkan & sia-sia bagi mereka yang mengamalkannya.

Sama seperti Maulid Nabi.
Membaca Al-Qur'an, Sholawat, dsb itu baik.
Tapi kalau membaca Al-Qur'an, Sholawat, dll.. itu dilakukan atas tujuan yang lain, yaitu dilakukan untuk mengisi suatu acara yang asing yang tak pernah Nabi perintahkan, maka kira-kira ibadahnya diterima nggak?

Padahal Nabi pernah bersabda:
"barangsiapa yang beramal dengan amalan yang tak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak". (HR. Bukhari-Muslim)

Nabi pernah memerintahkan Maulid Nabi atau tidak?
Jawabnya, tidak.

Lantas bagaimana membaca Al-Qur'an, Sholawat, dll yang diritualkan pada acara Maulid Nabi?
Dari penjelasan saya diatas, anda pasti sudah bisa menyimpulkannya sendiri.

Mayoritas santri dari daerah pelosok terlalu malas untuk memikirkan hal ini, mereka lebih suka menerima apa yang ada disekitar mereka tanpa mencari tau keabsahan penyandaran hukumnya, mereka terlalu enggan repot untuk belajar & menelaah dengan logika.
Pokoknya dengan niat baik pasti yang dilakukan juga benar.
Mereka asal ikut-ikutan Kyai mereka, entah memang itu ajarab Nabi atau bukan, pokoknya yang dilakukan kyai adalah benar.

Pada akhirnya ketika muncul propaganda dari sebagian kyai penegak Maulid, mereka langsung membenarkannya. Dan saya harap anda bukan termasuk orang yang malas belajar & berfikir.

Anda tak akan tau & paham jika hanya berasumsi saja mas..
Apalagi kalau cuma belajar lewat internet, jelas pasti bingung karena di internet itu bebas, semua orang bisa berkata sesuka hati mereka.

Anda harus datang ke majlis Ustadz yang bisa menjelaskannya pada anda.
Silahkan anda datang kesini, lokasinya di Jember Jawa Timur, dan insyaAllah anda tak akan kecewa datang kesana.

Itu bukan markas teroris, jadi anda tak perlu takut atau membawa senjata disana, anda bahkan akan disambut dengan ramah dan anda bisa diskusi dengan nuansa yang sejuk insyaAllah.

Anonim mengatakan...

Afwan, meskipun artikel yg saya baca pd hari ini adalah topik yg sdh cukup lama ditulis & diperdebatkan dlm pembahasan : “boleh atau gaknya peringatan maulid nabi.”, kalo saya sih gak mau terburu-buru berpendapat siapa yg salah & siapa yg bener antara Abu Al-Jauzaa' & pemilik blog : salafytobat.wordpress.com (yg saya sebut dgn "salafytobat" saja).
Pd kenyataannya, kedua-duanya merujuk kpd kitab Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim karya Ibnu Taimiyyah (mohon maaf Mas Abu Al-Jauzaa', ente keliru menyebutkan bhw kitab yg menjadi rujukan salafytobat adalah terbitan Daarul-Hadiits Mesir, setelah saya kunjungi blog salafytobat, gak disebutkan "terbitan Daarul-Hadits Mesir", tetapi cet. Darul Fikr Lebanon th. 1421 H). Secara awam, rasanya mustahil ada 2 (dua) orang yg berbeda tetapi bernama sama yaitu Ibnu Taimiyah dgn kitabnya : “Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim”, atau pun juga mustahil jika Ibnu Taimiyah menyampaikan 2 (dua) pendapat yg saling bertentangan satu sama lain untuk satu masalah yg sama dlm kitab yg juga berjudul sama.
Dari penjelasan ente, ente meng-compare/memperbandingkan tulisan salafytobat pd blognya di salafytobat.wordpress.com yg mengambil dari isi kitab Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim karya Ibnu Taimiyyah cet. Darul Fikr Lebanon th. 1421 H dgn terbitan yg berbeda yaitu kitab Iqtidlaa’ Shiraathil-Mustaqiim karya Ibnu Taimiyyah terbitan Maktabah Ar-Rusyd – Riyadl (tahqiq : Prof. Dr. Naashir bin ‘Abdil-Karim Al-‘Aql hafidhahullah) dan terbitan Maktabah Ruuhul-Islam (hard copynya terbitan Daar ‘Aalamil-Kutub, Beirut - Cet. 7/1419).
Dlm hal ente sdh membandingkan dua cetakan, pd kasus ini semestinya yg ente bandingkan adalah RUJUKAN ENTE & RUJUKAN SALAFYTOBAT, dgn terlebih dahulu menghilangkan prasangka bhw salafytobat “gak amanah dlm menerjemahkan atau salah paham”, bukankah semua ini bertujuan mencari kebenaran hakiki dari sebuah masalah? Yg terpenting & diperlukan dlm hal ini adalah komunikasi aktif baik secara langsung maupun melalui korespondensi email, komentar di blognya, yg penting dilakukan dgn kerendahan hati.
Lalu, dgn dasar kitab rujukan ente tersebut, ente ngajak kita semua "untuk meneliti apakah yg dikatakan oleh yg bersangkutan (salafytobat) memang benar atau hanya sebuah pengkelabuan". Semestinya kalo ente mau ngajak pembaca sama-sama meneliti, yg harus diteliti terlebih dulu adalah isi & susunan redaksi kitab rujukan salafytobat maupun kitab rujukan ente (membandingkan kedua kitab secara langsung),.apakah memang bener ada perbedaan pd kedua kitab yg berjudul sama ?. Jika ternyata memang ada perbedaan isi maupun susunan redaksi, tentunya permasalahan sdh mulai terjawab meski blm seluruhnya. & jangan lupa, senggak-gaknya bukan hanya scan kitab yg jadi rujukan ente saja yg ente tampilkan, tetapi scan kitab yg jadi rujukan salafytobat pun juga mesti ente tampilkan, & beri penjelasan kpd pembaca (yg ente sebut dgn “ikhwan”) dimana letak perbedaannya.
Proses pembuktian ini penting agar permasalahan dlm perdebatan ini menjadi sehat & obyektif. Adanya perbedaan pd kedua kitab rujukan itulah yg semestinya menjadi PR bagi ente & salafytobat untuk memberikan penjelasan kpd pembaca, tentunya mesti dibuktikan secara obyektif, mana kitab yg bersumber pd pendapat Ibnu Taimiyyah yg asli, mana yg memang isi & susunan redaksinya sdh mengalami perubahan lewat tangan-tangan jahil untuk suatu kepentingan tertentu dgn mengurangi sebagian maupun secara keseluruhan. Lagipula, baik yg dicetak oleh Darul Fikr Lebanon th. 1421 H maupun terbitan Maktabah ar-Rusyd-Riyadl & Maktabah Ruuhul-Islam (hard copy terbitan Daar ‘Aalamil-Kutub, Beirut – cet. 7/1419), pasti semuanya bersumber pd kitab rujukan seblmnya. Yg menjadi pertanyaan berikutnya, apakah cetakan kesemua kitab tersebut merujuk pd sumber yg sama atau justru malah berbeda juga?
Semoga kita semua selalu dlm Taufiq & Hidayah Allah SWT.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Saya hanya copi paste dari tulisan salafytobat yang menyebutkan terbitan Darul Hadits. Entah kalau sekarang ia jadi mengubahnya.

Cetakan manapun itu asalnya sama. Kalau berbeda, biasanya pentahqiq-nya ngasih keterangan di catatan kaki. Beralasan beda cetakan penerbit itu adalah alasan klasik saja. So, nggak ada tambahan dari saya tentang hal ini.

Anonim mengatakan...

Anda begitu berani mengtakan orang lain bid'ah, kafir sesat, hannya masalah furu', seolah2 pendapat kalian dijamin benar oleh Allah, pdhl kalian kan ngak ada dalil kalian benar, bahkan semua ulama sekarang menyesatkan salafi wahabi, dan semua ulama semasa hidup dg ibnu taimiyah menganggab ibnu taimiyah sesat, kalian memang kurang waras, berkali kali debat wahabi selalu kalah dg dalil, tp masih menyesatkan orang lain taukah kalian bahwa kalian tetikat jasa dg saudi yg notabenenya dicatur oleh inggris dan zionis,coba baca sejarah yg lebih dlm pasti kalian akan tau siapa m ibnu abdil wahab, bukankan salah seorang yg dimanfaatkan oleh raja suud yg kemudian memohon bantuan inggris untuk mengalahkan khalifah turky. Dan ketahuilah orang yg mengkafirkan orang lain dialah sebenarnya yg kafir, ibnu taimiyah selama hidupnya seringkali mengkafirkan orang lain, maka dia dianggab sesat oleh ulama semasanya. Kalian memang fanatik yg telah berkebihan sekali, sepertinya orang lain tk faham figih dan tauhid , hannya kalian yg benar pdhl kalian adalh sifanatik buta.

Anonim mengatakan...

Saya malahan jadi bingung sendiri.. Sepertinya saya mulai berfikir pindah agama sj, yg tidak banyak konflik didalamnya mungkin buda / hindu,. ato.. komunis mkn lbh enak yah.. good bye..!!!

Afandi mengatakan...

Entah itu bid ah atau tidak, yang penting adalah tujuan kita dulu apa saat kita memperingati maulud Nabi, apakah itu semata-mata agar kita lebih mengenal Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat lebih baik dalam mencontoh tauladan beliau atau tujuan yang lain yang tidak jelas, namun satu hal yang jelas adalah seseorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW pastilah suka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW sebagai pengingat betapa ketauladanan beliau selalu di hati kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti betapa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat santun, sopan, penyayang terhadap sesama dan semua ketauladan Beliau yang baik, dan jangan lupa betapa saat hati kita bersih Insya Allah Nabi Muhammad SAW berkenan hadir di hadapan kita sebagai bagian dari Syafaat Beliau kepada kita.

Unknown mengatakan...

;;;MAULuD TAK SUDAHHH..ini kata2 berbisa seorg tuan guru trkenal di Malaysia(baru udah allayarham).
..benar2 tergoncang mngelupur glongan2 SEKULAR/LIBERAL n dll di Malaysia mndengarnya..
golongan pentopeng maulud yg berselindung di balik gelar sbg''pencinta Rasulullah''.sdgkan merekalah pendusta Kalamullah/Assunnah di atas nama moderate ..islam di rubah mngikut hawa nafsu syubhat mreka(matlamat mghalalkan cara)..amat mnyedihkan..
truskan prjuangan kalian akhi..ayuh berlari,terbang di atas jalan salaf sbenar(Alquran/Assunnah)..HAQ brsama kalian..amin..

Anonim mengatakan...

Saya dulu mengaji dengan orang2 salafi (yang menamakan golongan mereka salafi). Saya sangat suka karena mereka tegas berdasarkan dalil naql. Saya merasa ini hidayah. Saya sangat bersyukur, dan merasa berilmu dan beramal dengan benar.

Beberapa bulan atau tahun setelahnya, saya merasa kurang ilmu, jadi saya menambah porsi mengaji dengan mengaji bresama orang2 salafi di tempat lain. Yang saya temukan adalah mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal, sama2 dengan dalil tapi saling bertentangan. Saya mulai bimbang mau mengikuti yang mana.

Lalu saya berkonsultasi dengan seorang teman tentang perbedaan2 ini, beliau ini lulusan LIPIA, dan saya pikir bisa menuntaskan kebimbangan saya.

Beliau menjelaskan dgn panjang lebar, dan saya bisa ambil kesimpulan bahwa, perbedaan pendapat itu sangat mudah terjadi meskipun dalilnya sama2 kuat.

Dari sini justru membuat saya penasaran dengan hal2 yang sering dibidahkan... Dan saya mengaji dengan seorang ulama yang paham dgn hadits. Saya bertanya ttg ini dan itu, dan menyanggahnya dengan ini dan itu, sampai akhirnya mendapat ketenangan dan ketetapan hati bahwa ada yang memang tidak boleh dilakukan, namun sebagian besar (yang pernah saya bidahkan) boleh dilakukan... tentu dengan dalil2 yang kuat.

Andai saja orang2 yg mengaku salafi itu mengaji juga dengan ulama2 yang berpendapat berbeda dgn mereka(tentu ustadz yang mumpuni dalam keilmuan), insyaAllah mereka akan lebih paham.

Pesan intinya, kajilah perbedaan itu, dari sisi yang netral tentunya. Jangan mengaji tentang bid'ahnya perayaan maulid nabi hanya dari ustadz yang menentang, tapi kajilah dari sisi yang membolehkan.Unknown mengatakan...

abu jauza... lalu apa bedanya anda dg org yg anda serang dlm artikel dan coment. nafsu ingin d anggap plg alim itu lah kebodohan yg nyata

Unknown mengatakan...

abu jauza. knp anda tdk coment lgsg d blog salafy tobat....

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Begitu ya pak Mul ?

Unknown mengatakan...

Mas Abu...di akhir komentar anda Anda menggunakan ayat An-Nissa : 115 untuk menyerang sesama umat muslim sendiri, maka renungkan lah perbuatan anda sudah memasukkan diri anda sendiri ke dalam faham qowarid seperti yang sudah di jelaskan Sahabat Nabi : Abdullah bin Umar ra dalam mensifati kelompok khawarij mengatakan: “Mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir lantas mereka terapkan untuk menyerang orang-orang beriman”.[Lihat: kitab Sahih Bukhari jilid:4 halaman:197].

Unknown mengatakan...

Begini ini akibat nya kalau buku yang menjadi rujukan bukan dari satu penerbitan yang satu menggunakan buku yang otentik sedangkan wahabi menggunakan rujukan buku yang sudah di edit

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Itu si lagu lama

Ikhwan sulawesi salaf mengatakan...

Salafy salafy... salafy wahabi.
Kalian bikin sendiri kitab toh kami gak tahu juga apa manfaatnya kalian menggubah kitab ibnu taimiyah???, yah segalanya hanya ALLAH yg tahu. Apa sich pentingnya ibnu taimiyah bagi kami?? Tok al qur'an sudah mewajibkan sholawat atas nabi. Jadi lanjut bersholawat atas nabi baik saat sehari-hari atau saat maulid. Gak perlu ada aliran sesat salafy wahabi berkedok sunnah di antara kita.��������

Ikhwan sulawesi salaf mengatakan...

Jangan, kalo menyesatkan Ummat anda menanggung dosa ummat yg anda sesatkan.

Unknown mengatakan...

Berita Up to date terpercaya.. Mari Dikunjungi. .
Berita Terkini
Berita Harian
Berita Terpercaya
Berita Unik

Unknown mengatakan...

Min coba klarifikasi versi youtube.. Benar kaga kitab anda min.. Ibnu taimiyah boleh maulid, pahala membaca al quran sampai..

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Sudah klarifikasi dalam kitabnya langsung. Klarifikasi jangan di Youtube.

Anonim mengatakan...

SALAFY WAHABY GA COCOK DI INDONESIA. Cocoknya ya di rumah penemunya.. di Najd sana.
Islam diIndonesia bukan Islam yang ngaku2 bersih padahal bukan bersih, tapi SEMPIT. Islam di Indonesia adalah Islam yang KAYA, Islam yang mengakomodir BUDAYA manusia sebagai FITRAH ciptaanNya. Islam yang tidak mengebiri fitrahNya. Islam yang tidak SEMPIT dan BODOH.

Bukan Islam tidak cukup atau kurang sempurna tapi Wahabylah yang bodoh, yang tidak bisa membedakan mana KAIDAH UMUM (PRIMER) mana KAIDAH SPESIFIK (SEKUNDER). ISLAM sudah sangat sempurna, Wahabylah yang mengebiri dan merendahkannya. Wahabylah yang menyempitkan KELUASANNYA.

Wahaby itu hanya PENDAPAT YANG SEMPIT, BUKAN KEBENARAN QURAN DAN SUNNAH SESUNGGUHNYA.

Anonim mengatakan...

Di Kristen, di Hindu..di agama apa saja ada saja kelompok dengan POLA FIKIR ...ULTRA KONSERVATIF. Biasanya disebut kelompok garis keras.
Lalu apakah kelompok yang tidak keras itu salah ?

AH ...ITU SEMUA HANYA PIKIRAN. HANYA PENDAPAT.

TAPI... Kalau orang dengan fikiran seperti ini memaksakan kehendak, mengklaim, seperti Si Wahab itu... sebaiknya Anda ke ARAB SAJA ! JANGAN DI INDONESIA yang suka damai dan menghargai orang lain. Kita tidak berfikiran SEMPIT kaya si Wahab itu. Dan kita tidak suka ONAR ! Kecuali Anda mengusik keagamaan kita.

BAWA SAJA PIKIRAN SEMPITMU BERSAMA SI WAHAB SANA !

Unknown mengatakan...

Ya membaca sholawat

Unknown mengatakan...

jazaakallahu khairan katsiran mas abul jauzaa, Sing sabar nggih mas, terus lah menulis demi kemuliaan dien ini, .... hafidzakallah...

Unknown mengatakan...

Assalamualaikum,
Kayanya yg disampaikan itu ada buktinya, kenapa yg ngga punya bukti koar2 kaya kesetanan.
Kita itu diskusi mencari kebenaran atau pembenaran.
Syukron ustadz atas penjelasannya.
Dan biarkan yg ngga suka koar2 krn memang udah gitu ilmu mereka, dan ilmu itu akan menggambarkan akhlak terutama akhlak dlm berkomentar.😊🙏

BHANG EROUS mengatakan...

Habib Umar bin muhammad bin salim bin hafifd adalah seorang Ulama yang mempunyai banyak murid di Indonesia, dan semakin banyak Lagi kedepan