Meminta Fatwa kepada Ulama Kedua Setelah Mendapat Fatwa dari Ulama Pertama


Tanya :
ما هو موقف المستفتي من فتوى أحد مفتي بلده أو بلاد المسلمين خاصة في المسائل الاختلافية هل يسلم بها أم عليه أن يسأل أكبر عدد ممكن من المفتين ثم من خلاصة كلامهم يحصل له اطمئنان القلب فيلتزم فتوى واحدة وهل هذا سائغ ثم هل في أخذه بفتوى أول المفتين يعتبر تساهلاً ويجب سؤال أغلم المفتين علماً بأن جميع المفتين المذكورين في السؤال من أهل الفقه ومن أهل العقيدة الطيبة والفقه الصحيح.
“Bagaimanakah sikap bagi seorang peminta fatwa terhadap fatwa salah seorang mufti (ulama) negerinya atau negeri-negeri kaum muslimin, khususnya dalam masalah khilafiyyah. Apakah ia mesti menerimanya ataukah ia mesti bertanya kepada sebanyak mungkin mufti, kemudian kesimpulan dari perkataan mereka menghasilkan ketenangan hati dengan memegang salah satu fatwa di antara mereka (yang dianggap kuat). Apakah yang demikian ini diperbolehkan ? Apakah dalam pengambilan fatwa dari mufti yang pertama dianggap sebagai sikap bermudah-mudahan sehingga ia mesti bertanya kepada sebagian besar mufti ?. Perlu diketahui bahwa seluruh mufti yang disebutkan dalam pertanyaan (termasuk mufti pertama – Abul-Jauzaa’) termasuk ulama fiqh dan termasuk ulama yang beraqidah baik dan berpemahaman (fiqh) benar.
Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii’iy rahimahullah menjawab:
الذي أنصح الأخ إن كان من طلبة العلم أن يبحث في الكتب ويحرص كل الحرص على أن يقف على الحقيقة بنفسه من كتب أهل العلم والأمر ميسر إن شاء الله فإن لم يتيسر له ذلك فالمعتبر هو طمأنينة النفس فإن اطمأنت نفسه بسؤال أول عالم مع الدليل لا بد أن تطالبه بالدليل لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (الأعراف:3).
فإذا أتى بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهمت ذلك فلك أن تكتفي بهذا أو لك أن تسأل غيره ولئلا يكون الدليل منسوخا أو لم يدل على ما استدل به فإنه يخشى أن يوجد من المفتين من يكون متمذهبا ويفتي بمذهبه ,فإن لك أن تتثبت لا بأس. الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا محمد إني سائلك فمشدد على نفسك في المسألة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
“Yang saya nasihatkan kepada saudara (Penanya) jika ia seorang penuntut ilmu agar ia membahas  kitab-kitab (para ulama) dan bersemangat/tamak untuk mengetahui hakekat kitab-kitab ulama tersebut. Perkaranya mudah, insya Allah. Apabila hal itu tidak mudah baginya, maka yang dianggap dalam hal ini adalah ketenangan hati. Apabila hatinya merasa tenang dengan bertanya kepada ulama pertama dengan dalil, dan seharusnya Anda meminta dalil (kepadanya), karena Allah ‘azza wa jalla dalam Al-Qur’an : ‘Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)’ (QS. Al-A’raaf : 3).
Apabila ia membawakan dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa sallam, dan engkau memahaminya, maka boleh mencukupkan diri dengannya. Atau boleh bagimu untuk bertanya kepada ulama lain agar jangan sampai dalil tersebut ternyata mansuukh atau tidak menunjukkan pada hukum yang ditunjukkan dalil tersebut. (Atau) khawatir mendapatkan mufti yang berpegang pada madzhab tertentu, lalu ia berfatwa berdasarkan madzhabnya. Maka dalam hal ini, engkau perlu memastikannya. Seorang Arab Badui pernah mendatangi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa sallam dan berkata : ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dengan sungguh-sungguh tentang satu permasalahan’. Semoga Allah memberikan taufiq kepada semuanya untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridla-Nya”.

[selesai – dari buku Ijaabatus-Saail ‘alaa Ahammil-Masaail, hal. 637-638 no. 382; Daarul-Haramain, Cet. 2/1420 H – Senin, 07042014 : 22:08].

Comments