Abu Haniifah bukan Penganut Paham Jahmiyyah


Khususnya, dalam permasalahan Khalqul-Qur’an (= Al-Qur’an adalah makhluk). Sebagian orang memang ada yang menisbatkan kepada beliau rahimahullah tentang pemahaman ini. Namun yang benar, beliau rahimahullah berlepas diri dari paham/keyakinan tersebut.
أَخْبَرَنَا الخلال، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحريري، أَنَّ عَليّ بن مُحَمَّد النخعي، حدثهم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحَسَن بن مكرم، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْر بن الوليد، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُف، يَقُولُ: قَالَ أَبُو حنيفة: صنفان من شر النَّاس بخُرَاسَان، الجهمية والمشبهة، وربما قَالَ: والمقاتلية
وَقَالَ النخعي: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ بن عَفَّان، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْد الحميد بن عَبْد الرَّحْمَن الحماني، عن أَبِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا حنيفة، يَقُولُ: جهم بن صَفْوَان كافر.
Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Khallaal, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hariiriy : Bahwasannya ‘Aliy bin Muhammad An-Nakha’iy menceritakan kepada mereka, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Hasan bin Mukram, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al-Waliid, ia berkata : Aku mendengar Abu Yuusuf berkata : “Abu Haniifah pernah mengatakan : ‘Ada dua golongan dari orang-orang paling buruk di negeri Khurasaan, yaitu Jahmiyyah dan Musyabbihah’. Dan kadang ia berkata : ‘Al-Muqaatiliyyah[1]”.
An-Nakha’iy berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Aliy bin ‘Affaan, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin ‘Abdil-Hamiid bin ‘Abdirrahmaan Al-Himmaaniy, dari ayahnya, ia berkata : Aku mendengar Abu Haniifah berkata : “Jahm bin Shafwaan kafir” [Diriwayatkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaadiy dalam Taariikh Baghdaad, 15/514-515, Daarul-Gharb Al-Islaamiy, Cet. 1/1422 H; dengan sanad shahih (untuk riwayat pertama) dan hasan (untuk riwayat kedua)].
وقال ابن أبي حاتم الحافظ: ثنا أحمد بن محمد بن مسلم، نا علي بن الحسن الكراعي، قال: قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر، فاتفق رأينا على، أن من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر
Ibnu Abi Haatim Al-Haafidh berkata : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Muslim : Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Aliy bin Al-Hasan Al-Kuraa’iy, ia berkata : Telah berkata Abu Yuusuf : “Aku pernah berdebat dengan Abu Haniifah selama enam bulan, dan pendapat kami menemui titik kesepakatan bahwa barangsiapa yang mengatakan Al-Qur’an adalah makhluk, maka ia kafir” [Diriwayatkan oleh Adz-Dzahabiy dalam Al-‘Ulluw, hal. 112, Al-Maktabah As-Salafiyyah, Cet. 2/1388 H; sanadnya jayyid].
Bagaimana bisa Abu Haniifah disebut Jahmiy sementara ia mencela Jahmiyyah dan mengkafirkannya ?
Yang menguatkan, banyak ulama yang menjadi saksi sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat berikut:
Ath-Thahawiy rahimahullah saat memberikan muqaddimah dalam kitab ‘aqidahnya berkata:
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العالمين
Inilah pernyataan penjelasan tentang aqiidah Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah, menurut mahdzab fuqahaa’ Islam seperti: Abu Haniifah An-Nu’maan bin Tsaabit Al-Kuufiy, Abu Yuusuf Ya’qub bin Ibraahiim Al-Anshaariy, dan Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibaaniy ridlwaanullahu ‘alaihim ajma’iin; serta apa-apa yang mereka yakini dari pokok-pokok agama (Islam) dan mereka gunakan untuk beragama/beribadah kepada Rabbul-‘Aalamiin” [Al-‘Aqiidah Ath-Thahawiyyah – Syarh wa Ta’liiq, hal. 3].
Kemudian Ath-Thahawiy menyebutkan salah satu pokok ‘aqiidah yang dimaksud sebagai berikut:
وإن القرآن كلام الله منه بدا، بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدَّقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله -تعالى- بالحقيقة
“Sesungguhnya Al-Qur’an adalah Kalaamullah; dari-Nya ia berasal, sebagai perkataan yang tidak diketahui kaifiyyah-nya. Allah menurunkannya kepada Rasul-Nya sebagai wahyu, dibenarkan oleh orang-orang mukmin dengan sebenar-benarnya. Mereka meyakininya sebagai Kalaamullah yang hakiki” [idem, hal. 10 no. 33].
Sebagaimana diketahui, Ath-Thahawiy adalah pembesar ulama madzhab Hanafiyyah generasi awal yang tentunya lebih mengetahui tentang ‘aqidah imamnya dibandingkan yang lain.
وَقَالَ النخعي: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر المروذي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْد الله أَحْمَد بن حَنْبَل، يَقُولُ: لم يصح عندنا أَنَّ أَبَا حنيفة كَانَ يَقُولُ: القُرْآن مخلوق.
An-Nakha’iy berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al-Marwadziy, ia berkata : Aku mendengar Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata : “Tidak benar menurut kami bahwa Abu Haniifah pernah berkata : Al-Qur’an adalah makhluk” [Diriwayatkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaadiy dalam Taariikh Baghdaad, 15/517; sanadnya shahih].
وَقَالَ النخعي: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شاذان الجَوْهَرِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَان الجَوْزَجَانيّ، وَمُعَلَّى بن منصور الرَّازِيّ، يقولان: ما تكلم أَبُو حنيفة ولا أَبُو يُوسُف، ولا زُفَر، ولا مُحَمَّد، ولا أحد من أصحابهم في القُرْآن، وإنما تكلم في القُرْآن بِشْر المريسي، وابن أَبِي دؤاد
An-Nakha’iy berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syaadzaan Al-Jauhariy, ia berkata : Aku mendengar Abu Sulaimaan Al-Jauzajaaniy dan Mu’allaa bin Manshuur Ar-Raaziy, mereka berdua berkata : “Abu Haniifah, Abu Yuusuf, Zufar, dan Muhammad (bin Al-Hasan) tidaklah berbicara tentang Al-Qur’an[2]. Dan sesungguhnya yang berbicara tentang Al-Qur’an hanyalah Bisyr Al-Mariisiy dan Ibnu Abi Duad....” [Diriwayatkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaadiy dalam Taariikh Baghdaad, 15/518; sanadnya shahih].
Muusaa bin Sulaimaan Al-Jauzajaaniy Al-Hanafiy, Abu Sulaimaan; seorang yang shaduuq. Wafat tahun 220 H [Al-Jarh wat-Ta’diil 8/145 no. 652 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 10/194-195 no. 42].
Mu’allaa bin Manshuur Ar-Raaziy, Abu Ya’laa; seorang yang tsiqah, sunniy, lagi faqiih. Termasuk thabaqah ke-10 dan wafat tahun 211 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 961 no. 6854].
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: أُصَلِّي خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: أُصَلِّي خَلْفَ الْمُرْجِئَةِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَخُبَثَاءُ "
Telah menceritakan kepada kami Ishaaq bin Buhluul, ia berkata : Aku bertanya kepada Yaziid bin Haaruun : “Apakah aku boleh shalat di belakang Jahmiyyah ?”. Ia menjawab : “Tidak boleh”. Aku kembali bertanya : “Apakah aku boleh shalat di belakang Murji’ah ?”. Ia berkata : “Mereka adalah orang-orang yang jelek” [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah 1/123 no. 55, Daaru ‘Aalamil-Kutub, Cet. 4/1416 H; sanadnya shahih].
أَخْبَرَنَا الخلال، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحريري، أَنَّ النخعي، حدثهم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ بن عَفَّان، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك الدقيقي، قَالَ: سَمِعْتُ يزيد بن هَارُون، يَقُولُ: أدركت النَّاس فما رَأَيْت أحدا أعقل، ولا أفضل، ولا أورع من أَبِي حنيفة
Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Khallaal, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hariiriy, bahwasannya An-Nakha’iy telah menceritakan kepada mereka, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Aliy bin ‘Affaan, ia berkata : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdil-Malik Ad-Daqiiqiy, ia berkata : Aku mendengar Yaziid bin Haruun berkata : “Aku telah berjumpa dengan banyak orang, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berakal, lebih utama, dan lebih wara’ dibandingkan Abu Haniifah” [Diriwayatkan oleh Al-Khathiib Al-Baghdaadiy, 15/498; sanadnya shahih].
Yaziid bin Haaruun bin Zaadziy atau Zaadzaan bin Tsaabit As-Sulamiy Abu Khaalid Al-Waasithiy; seorang yang tsiqah, mutqin, lagi ‘aabid. Termasuk thabaqah ke-9, lahir tahun 118 H, dan wafat tahun 206 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1084 no. 7842].
Jika Yaziid bin Haaruun memuji Abu Haniifah dengan pujian yang sangat baik, apakah mungkin ia menilai Abu Haniifah terjangkit paham Jahmiyyah sementara seorang Jahmiy ia sebut sebagai orang yang buruk (khabiits) ?.
Syaikhul-Islaam Ibnu Taimiyyah rahimahullah – dari kalangan ulama muta’akhkhiriin – menyimpulkan bahwa madzhab Abu Haniifah dalam permasalahan ini bersama dengan madzhab para imam lainnya :
أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن المنذر ومحمد بن جرير الطبري وأصحابهم
“Dan bahwasannya para imam yang masyhur semuanya menetapkan sifat-sifat Allah ta’ala, dan mereka berkata : ‘Sesungguhnya Al-Qur’an adalah Kalaamullah, bukan makhluk’. Dan mereka pun berkata : ‘Sesungguhnya Allah dapat dilihat kelak di akhirat’. Inilah madzhab shahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan Ahlul-Bait dan selainnya. Dan inilah pula madzhab para imam yang diikuti seperti Maalik bin Anas, Ats-Tsauriy, Al-Laits bin Sa’d, Al-Auzaa’iy, Abu Haniifah, Asy-Syaafi’iy, Ahmad bin Hanbal, Ishaaq, Daawud, Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Nashr Al-Marwadziy, Abu Bakr bin Al-Mundzir, Muhammad bin Jariir Ath-Thabariy, dan shahabat-shahabat mereka” [Minhaajus-Sunnah, 2/106].
Oleh karena itu, beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Abu Haniifah mengatakan perkataan Jahmiyyah[3], kemungkinan terjadi sebelum rujuk atau sebelum terjadi perdebatan dengan Abu Yusuuf.
Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah berkata:
وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه، فإن صح عنه خلافه، فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أيو يوسف، كما في الرواية الثابتة عنه في الكتاب، فلما ناظره، ولأمر ما استمر في مناظرته ستة أشهر، اتفق معه أخيرا على أن القرآن غير مخلوق، وأن من قال: "القرآن مخلوق" فهو كافر
“Dan ini adalah dugaan terhadap Al-Imaam Abu Haniifah rahimahullah dan ilmunya. Apabila hal itu shahih darinya[4], maka kemungkinan itu terjadi sebelum perdebatan dengan Abu Yuusuf, sebagaimana ada dalam riwayat shahih darinya dalam kitab ini (yaitu Mukhtashar Al-‘Ulluw – Abul-Jauzaa’). Setelah terjadi perdebatan dengan Abu Yuusuf selama enam bulan, akhirnya Abu Haniifah sepakat dengannya bahwa Al-Qur’an itu bukan makhluk, dan barangsiapa yang mengatakan Al-Qur’an adalah makhluk, maka ia kafir” [Mukhtashar Al-‘Ulluw hal. 156, Al-Maktab Al-Islaamiy, Cet. 1/1401 H].
Semoga Allah ta’ala melimpahkan rahmat-Nya kepada para ulama kita
Wallaahu a’lam.
[abul-jauzaa’ – perumahan ciomas permai, ciapus, ciomas, bogor - 22041435/22022014 – 17:15].
[1]      Yaitu paham Mujassimah yang meyakini Allah mempunyai jism seperti manusia. Dinisbatkan namanya kepada Muqaatil bin Sulaimaan.
[2]      Maksudnya berbicara bahwa Al-Qur’an adalah makhluk.
[3]      Misalnya :
حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَزْدِيُّ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الأَصْمَعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي يُوسُفَ: أَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: بِقَوْلِ جَهْمٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ "
Telah menceritakan kepadaku Ismaa’iil bin Ishaaq Al-Azdiy Al-Qaadliy : Telah menceritakan kepadaku Nashr bin ‘Aliy : Telah menceritakan kepada kami Al-Ashma’iy, dari Sa’iid bin Salm, ia berkata : Aku berkata kepada Abu Yuusuf : “Apakah Abu Haniifah mengatakan perkataan Jahm (bin Shafwaan) ?”. Ia menjawab : “Ya” [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, 1/181 no. 232; sanadnya hasan].
[4]      Yaitu perkataannya bahwa Al-Qur’an adalah makhluk.

Comments

Anonim mengatakan...

Bgmn dgn pndpt lafzi bil qur'an makhluq / kalamun nafsi? Apakh ini pndpt ahlu sunnah?

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Silakan baca : http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/02/paham-asyariyyah-adalah-cucu-paham.html