‘Aqidah Al-Imaam Suhnuun rahimahullah


Adz-Dzahabiy rahimahullah menyebutkan riwayat :
وعن يحيى بن عون: قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق ؟ قال له: الموت والقدوم على الله.
قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب، والجنة والنار، وأن أفضل هذه الامة أبو بكر، ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الائمة بالسيف، وإن جاروا.
قال: إي والله، فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت.
Dari Yahyaa bin ‘Aun, ia berkata : Aku dan Suhnuun[1] pernah masuk menemui Ibnul-Qashshaar ketika ia sedang sakit.
Suhnuun berkata : “Kenapa engkau gelisah ?”.
Ibnul-Qashshaar berkata kepadanya : “Kematian dan kedatanganku nanti menghadap Allah”.
Suhnuun berkata kepadanya : “Bukankah engkau membenarkan : (1) Rasul-Rasul; (2) hari kebangkitan; (3) hisaab (perhitungan amal-amal); (4) surga; (5) neraka; (6) orang yang paling utama dari umat ini adalah Abu Bakr kemudian ‘Umar; (7) Al-Qur’an adalah Kalaamullah, bukan makhluk; (8) Allah dapat dilihat kelak pada hari kiamat; (9) Allah beristiwaa’ di atas ‘Arsy, (10) tidak diperbolehkannya keluar ketaatan dari pemimpin (kaum muslimin) dengan (menggunakan) pedang, meskipun dhalim ?”.
Ibnul-Qashshaar menjawab : “Ya, demi Allah”.
Suhnuun berkata : “(Jika keadaanmu seperti itu), matilah jika engkau ingin, matilah jika engkau ingin” [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 12/67].
[1]      Abdus-Salaam bin Sa’iid bin Habiib bin Hassaan bin Hilaal bin Bakkaar bin Rabii’ah At-Tanuukhiy, Abu Sa’d – terkenal dengan laqabnya : Suhnuun (عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التَّنُوخي، أبو سعد، لقبه : سُحنون ); seorang yang tsiqah lagi faqiih. Salah satu pembesar ulama madzhab Maalikiyyah generasi awal. Lahir tahun 160 H dan wafat tahun 240 H.  [Ats-Tsiqaat 8/299, Lisaanul-Miizaan 4/16 no. 3353, dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 12/63-69 no. 15].

Comments