Pembaharuan dalam IslamTanya : Apakah hadits tentang gerakan tajdid (pembaharuan) dalam agama shahih ?. Seandainya shahih, apa makna dari gerakan tajdid tersebut ?
Jawab : Hadits tentang tajdiid tersebut shahih.
Abu Daawud rahimahullah berkata :
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
Telah menceritakan kepada kami Sulaimaan bin Daawud Al-Mahriy : Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahb : Telah mengkhabarkan kepadaku Sa’iid bin Abi Ayyuub, dari Syaraahiil bin Yaziid Al-Mu’aafiriy, dari ‘Alqamah, dari Abu Hurairah dalam hadits yang aku ketahui dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun, orang yang akan memperbaharui agama mereka” [As-Sunan no. 4291].
Sanadnya bersambung dan para perawinya tsiqaat :
1.     Sulaimaan bin Daawud bin Hammaad bin Sa’d Al-Mahriy, Abur-Rabii’ Al-Mishriy; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-11, dan wafat tahun 253. Dipakai oleh Abu Daawud dan An-Nasaa’iy [Taqriibut-Tahdziib, hal. 406 no. 2566].
2.     ‘Abdullah bin Wahb bin Muslim Al-Qurasyiy Al-Fihriy, Abu Muhammad Al-Mishriy Al-Faqiih; seorang yang tsiqah, haafidh, lagi ‘aabid. Termasuk thabaqah ke-9, lahir tahun 125 H, dan wafat tahun 194 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 556 no. 3718].
3.     Sa’iid bin Abi Ayyuub Miqlaash Al-Khuzaa’iy Al-Mishriy, Abu Yahyaa; seorang yang tsiqah lagi tsabat. Termasuk thabaqah ke-7, lahir tahun 100 H, dan wafat tahun 161 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 374 no. 2287].
4.     Syaraahiil bin Yaziid Al-Mu’aafiriy Al-Mishriy; seorang yang shaduuq. Termasuk thabaqah ke-6, dan wafat setelah tahun 120 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy dalam Khalqu Af’aalil-‘Ibaad, Muslim, dan Abu Daawud [Taqriibut-Tahdziib, hal. 433 no. 2778].
5.     Abu ‘Alqamah Al-Faarisiy Al-Mishriy, maulaa Bani Haasyim; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-3. Dipakai oleh Al-Bukhaariy dalam Juuz’ul-Qiraa’ah, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1180 no. 8325].
6.     Abu Hurairah Ad-Dausiy Al-Yamaniy; salah seorang shahabat yang mulia. Termasuk thabaqah ke-1, dan wafat tahun 57 H/58 H/59 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1218 no. 8493].
Diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Adiy[1] dalam Al-Kaamil 1/205, Al-Haakim[2] dalam Al-Mustadrak 4/522, Al-Baihaqiy[3] dalam Ma’rifatus-Sunan wal-Aatsaar 1/123-124, Ath-Thabaraaniy[4] dalam Al-Ausath 6/323-324 no. 6527, Ad-Daaniy[5] dalam As-Sunanul-Waaridah fil-Fitan 2/175 no. 364, Al-Khathiib[6] dalam Taariikh Baghdaad 2/399-400 dan darinya Ibnu Katsiir[7] dalam Thabaqaatusy-Syaafi’iyyiin 1/33, Ibnu ‘Asaakir dalam Tabyiinul-Kadzibil-Muftariy[8] hal. 51-52 dan dalam Taariikh Dimasyq[9] 51/338,  dan Al-Mizziy[10] dalam Tahdziibul-Kamaal 12/413 & 24/364; semuanya dari jalan Ibnu Wahb, dan selanjutnya seperti hadits di atas.
As-Sakhawiy rahimahullah berkata : “Sanadnya shahih, semua perawinya tsiqaat. Dan begitu pula Al-Haakim telah menshahihkan hadits tersebut” [Maqaashidul-Hasanah, hal. 122 no. 238 – Al-Mukhtashar hal. 87 no. 215].
Dishahihkan oleh Al-Albaaniy dalam Silsilah Ash-Shahiihah 2/148-149 no. 599.
Hadits ini semakna dengan hadits-hadits lain, diantaranya :
لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ
Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah. Tidak memudlaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka dan orang yang menyelisihi mereka, hingga datang ketentuan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 3641 & 7460].
يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ
“Ilmu (agama) ini akan dibawa oleh orang-orang ‘adil dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, pemalsuan orang-orang baathil, dan ta’wil orang-orang jahil” [Diriwayatkan oleh para imam hadits dari banyak jalan[11], dan mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang keshahihannya. Dishahihkan/dihasankan oleh Al-Imaam Ahmad bin Hanbal[12], Ibnu Taimiyyah, Ibnul-Qayyiim, dan Al-Albaaniy rahimahumullah].
Makna tajdiid (memperbaharui agama) dalam hadits di atas adalah menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan dan menyebarkannya, serta memerangi bid’ah dan berbagai penyimpangan.
Muhammad Syamsul-Haq Al-‘Adhim Aabadiy rahimahullah menerangkan makna tajdiid:
يُبَيِّن السُّنَّة مِنْ الْبِدْعَة وَيُكْثِر الْعِلْم وَيَنْصُر أَهْله وَيَكْسِر أَهْل الْبِدْعَة وَيُذِلّهُمْ
“Menjelaskan sunnah dari (percampuran) bid’ah, memperbanyak ilmu dan menolong orang yang berpegang kepadanya, serta menghancurkan ahlul-bid’ah dan menghinakannya” [‘Aunul-Ma’buud, 11/386].
Al-‘Alqamiy rahimahullah berkata :
مَعْنَى التَّجْدِيد إِحْيَاء مَا اِنْدَرَسَ مِنْ الْعَمَل بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالْأَمْر بِمُقْتَضَاهُمَا
“Makna tajdiid adalah menghidupkan apa yang hilang dari ilmu, dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, serta perkara yang menjadi tuntutan keduanya” [idem].
As-Sindiy rahimahullah berkata :
كُلّ مَنْ يَدْعُو النَّاس إِلَى إِقَامَة دِين اللَّه وَطَاعَته وَسُنَّة نَبِيّه صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
“Setiap orang yang mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah dan mentaati-Nya, serta sunnah Nabi-Nya shalawaatullahi wa salaamuhu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa ashhaabihi” [Haasyiyyah As-Sindiy ‘alaa Sunan Ibnu Maajah, 1/9].
أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد العتيقي، قَالَ: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدمشقي، قَالَ: حدثنا أبو محمد بن الورد، قَالَ: حدثنا أبو سعيد الفريابي، قَالَ: قَالَ أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكذب. فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي.
Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al-‘Atiiqiy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmaan bin ‘Umar bin Nashr Ad-Dimasyqiy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad bin Al-Ward, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’iid Al-Firyaabiy, ia berkata : Telah berkata Ahmad bin Hanbal : “Sesungguhnya Allah ta’ala akan menghadirkan bagi manusia setiap penghujung 100 tahun orang yang mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah, dan menafikkan kedustaan yang dinisbatkan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Lalu kami melihat dan ternyata pada penghujung 100 tahun pertama orang itu adalah ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz, dan pada 100 tahun kedua adalah Asy-Syaafi’iy[13] [Diriwayatkan oleh Al-Khathiib dalam Taariikh Baghdaad, 2/400 dan darinya Ibnu ‘Asaakir dalam Taariikh Baghdaad 51/338. Lihat juga : Al-Muntadham fii Taariikh Al-Umam oleh Ibnul-Jauziy, 10/137].
Apa yang dilakukan ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz sehingga ia disebut sebagai mujaddid ?.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: " إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى الأَمْصَارِ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ وَالْفِقْهَ، وَكَانَ يَكْتُبُ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَمَّا مَضَى، وَيَعْلَمُ مَا عِنْدَهُمْ، وَيَكْتُبُ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنْ يَجْمَعَ لَهُ السُّنَنَ، .......
Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ya’quub bin Yuusuf : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil-Hakam : Aku mendengar Ibnu Wahb berkata : Aku mendengar Maalik (bin Anas) berkata : “Sesungguhnya ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz menulis surat ke beberapa negeri untuk mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah dan fiqh. Ia juga menulis surat ke Madinah untuk bertanya kepada mereka sunnah-sunnah yang telah lalu dan mengetahui ilmu yang ada pada mereka. Ia juga menulis surat kepada Abu Bakr bin Hazm agar ia mengumpulkan sunnah-sunnah baginya…….” [Diriwayatkan oleh ‘Abdul-Wahhaab bin Mandah dalam Al-Fawaaid no. 67; sanadnya shahih hingga Maalik].
أخبرنا عارم بن الفضل، قَالَ: حدثنا حماد بن زيد، قَالَ: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص، أن عمر بن عبد العزيز بعث نافعا إلى مصر يعلمهم السنن.
Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Aarim bin Al-Fadhl, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Hammaad bin Zaid, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Umar bin Hafsh : Bahwasannya ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz pernah mengutus Naafi’ ke negeri Mesir untuk mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah [Diriwayatkan Ibnu Sa’d, 2/219; shahih].
Wallaahu a’lam.
Semoga jawaban ini ada manfaatnya.
[abul-jauzaa’ – perumahan ciomas permai, ciapus, ciomas, bogor -  04052013/23061434 – 16:51][1]      Riwayatnya adalah :
وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حَسَّانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
[2]      Riwayatnya adalah :
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ كَامِلٍ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ، مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
فَسَمِعْتُ الأُسْتَاذَ أَبَا الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحٍ، إِذْ قَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ يَمْدَحُهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الْخَوْلانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ".
[3]      Riwayatnya adalah :
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَصْرِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِأَخْمِيمَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّرْحِيُّ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حَسَّانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
[4]      Riwayatnya adalah :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُزَيْقِ بْنِ جَامِعٍ، نا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ السَّرْحِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ زَيْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ".
[5]      Riwayatnya adalah :
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي غَسَّانَ إِجَازَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
[6]      Riwayatnya adalah :
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أخبرنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
[7]      Riwayatnya adalah :
وبالإسناد المتقدم إلى الخطيب: أنا أبو نعيم الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي، ثنا عثمان بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن شراحيل بن يزيد، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: لا أعلمه إلا عن النبي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "
[8]      Riwayatnya adalah :
أَخْبَرَنَا الشَّيْخَانِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْمَغْرِبِيُّ، وَأَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ الْمَاوَرْدِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نَا الْقَاضِي الشَّرِيفُ أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْجُرْجَانِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيُّ، أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَصْرِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِإِخْمِِيم، قَالا: نَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ السَّرْحِيُّ، قَالَ: أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى، نَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ حَسَّانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالُوا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ".
[9]      Riwayatnya adalah :
قَالَ: وَأَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا شَرَاحِيلُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
[10]     Riwayatnya adalah :
12/413 :
وأخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ الدَّرَجِيِّ، وأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: أَنَبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، قال: أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، قال: أخبرنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قال: حدثنا ابْنُ وهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: “ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا “.
24/364 :
وبِهِ قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، قال: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قال: حدثنا ابْنُ وهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: لا أَعْلَمُهُ إِلا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "
[11]     Di antara pembahasan takhrij-nya adalah : http://www.bdayt-m.com/vb/showthread.php?t=2766.
[12]     Al-Khathiib rahimahullah berkata :
حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى زُهَيْرِ بْنِ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَنَّى وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ حَدِيثِ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْغَالِينَ "، فَقُلْتُ لأَحْمَدَ: كَأَنَّهُ كَلامٌ مَوْضُوعٌ !، قَالَ: لا، هُوَ صَحِيحٌ، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ أَنْتَ؟، قَالَ: مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ مِسْكِينٌ، إِلا أَنَّهُ يَقُولُ: مُعَانٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَحْمَدُ: مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، لا بَأْسَ بِهِ
Telah diceritakan hadits kepadaku dari ‘Abdul-‘Aziiz bin Ja’far Al-Faqiih, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al-Khallaal, ia berkata : Aku pernah membacakan riwayat kepada Zuhair bin Shaalih bin Ahmad, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Muhanniy bin Yahyaa, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits Mu’aan bin Rifaa’ah, dari Ibraahiim bin ‘Abdirrahmaan Al-‘Udzriy, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘Ilmu (agama) ini akan dibawa oleh orang-orang ‘adil dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang bodoh, pemalsuan orang-orang bathil, dan ta’wil orang-orang yang melampaui batas’. Aku berkata kepada Ahmad : “Sepertinya riwayat tersebut adalah perkataan/hadits palsu”. Ia berkata : “Tidak, riwayat itu shahih”. Aku berkata : “Dari siapakah engkau mendengar hadits itu ?”. Ia menjawab : “Dari lebih dari satu orang”. Aku berkata : “Siapakah mereka ?”. Ia menjawab : “Telah menceritakan kepadaku Miskiin, namun ia berkata : ‘Mu’aan, dari Al-Qaasim bin ‘Abdirrahmaan”. Ahmad berkata : “Mu’aan bin Rifaa’ah, tidak mengapa dengannya” [Syaraf Ashhaabil-Hadiits hal. 67 no. 51; sanadnya shahih hingga Ahmad bin Hanbal].
[13]     Ada riwayat lain tentang penyebutan ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz dan Asy-Syaafi’iy rahimahumallah :
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يَقُولُونَ: كَانَ فِي الْمِائَةِ الأُولَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفِي الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ
Telah berkata Muhammad bin ‘Aliy bin Al-Husain : Aku mendengar sebagian shahabat kami berkata : “Pada 100 tahun pertama, orang itu adalah ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz, dan pada 100 tahun kedua adalah Muhammad bin Idriis Asy-Syaafi’iy” [Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy dalam Al-Kaamil 1/205 dan darinya Al-Baihaqiy dalam Al-Ma’rifah no. 109 dan Ibnu ‘Asaakir dalam At-Tabyiin no. 35].
قال البيهقي: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا أبو عبد الله، محمد بن العباس العصمي، حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الهروي، سمعت إبراهيم بن إسحاق الأنصاري، يقول: سمعت المروروذي، يقول: " قال أحمد بن حنبل: إذا سئلت عن مسألة، لا أعرف فيها خبرا، قلت فيها بقول الشافعي، رضي الله عنه، لأنه إمام عالم من قريش، وقد روى عن النبي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " عالم قريش يملأ الأرض علما "، وذكر في الخبر: " إن الله يقيض في رأس كل مائة سنة رجلا يعلم الناس دينهم ".
Al-Baihaqiy berkata : Dan telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Abdirrahmaan As-Sulamiy : Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abdillah Muhammad bin Al-‘Abbaas Al-Ashamiy : Telah menceritakan kepada kami Abi Ishaaq Ahmad bin Muhammad bin Yaasiin Al-Harawiy : Aku mendengar Ibraahiim bin Ishaaq Al-Anshaariy berkata : Aku mendengar Al-Marwadziy berkata : Telah berkata Ahmad bin Hanbal : “Apabila aku ditanya tentang satu permasalahan yang aku tidak tahu dalilnya, maka aku katakan : ‘Telah berkata Asy-Syaafi’iy radliyallaahu ‘anhu dalam permasalahan tersebut, karena ia adalah imam yang ‘aalim dari Quraisy. Dan telah diriwayatkan dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di setiap penghukung 100 tahun seorang laki-laki yang akan mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka” [Diriwayatkan oleh Ibnu Katsiir dalam Thabaqaatusy-Syaafi’iyyiin 1/34].
Ulama lain ada yang berkata :
قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ: يُرْوَى أَنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ رَجُلًا تَامَّ الْعَقْلِ، فَكَانُوا يَرَوْنَ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ مِنْهُمْ.
Ibnu Syaudzab berkata : “Diriwayatkan bahwa di setiap penghujung seratus tahun, Allah mempunyai laki-laki yang sempurna akalnya, dan mereka (para ulama) berpendapat Iyaas bin Mu’aawiyyah termasuk di antaranya” [Siyarus-Salafish-Shaalihiin, 3/692].
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ " بَلَغَنِي أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يُقَوِّي اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَإِنَّ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عِنْدِي مِنْهُمْ "
Telah berkata Sufyaan bin ‘Uyainah : “Telah sampai kepadaku bahwa akan muncul setiap 100 tahun pasca wafatnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, seorang laki-laki dari kalangan ulama yang akan Allah kuatkan agama dengannya. Dan sesungguhnya Yahyaa bin Aadam menurutku termasuk di antara mereka” [An-Naasikh wal-Mansuukh oleh An-Nuhaas, 1/522].
Dan di era sekarang, Asy-Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata :
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم
“Asy-Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albaaniy, dialah yang mujaddid (pembahru) di era sekarang menurut keyakinanku, wallaahu a’lam” [sumber : sini].

Comments

Morro Prakasiwi mengatakan...

Assalamu'alaikum ustadz, bagus sekali pembahasan nya. dalil yg d sertakan pun kuat, puas sekali saya membaca nya/ oh ia, dapatkah saya share artikel2 di blog ini ke akun FB saya ?

Anonim mengatakan...

Saya pernah membaca juga, cuma saya lupa sumbernya, bahwa Imam Al Albani mengatakan juga Mujadid zaman ini adalah Imam Bin Baz.
barangkali mas abul jauzaa dapat memvalidkan sumbernya.
Jazakallah khoir

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Sudah saya kasih link-nya di atas :

http://www.alalbany.net/misc005.php.

Utan mengatakan...

Asalamualaikum ustadz ana utan tinggal di bojonggede bgr. Boleh kalau ana silahturahmi ke rumah ustdz d ciomas skalian utk mempelajari lebih dalam manhaj salaf

Unknown mengatakan...

assalamualaikum ustadz...terima kasih ustadz, alhamdulillah bermanfaat. barakallah ustadz